Kết quả tìm kiếm

 1. Lãng Tử_Mưa Bụi

  Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại?

  A Đoạn vuông góc Cm dễ dàng do 2 tam giác đó đồng dạng rùi nên 2 tia phân giác sẽ vuông nhau mình nhớ có cm cái đó lớp 7 rùi nên bạn xem lại
 2. Lãng Tử_Mưa Bụi

  Ở thời điểm $t_{1}$,li độ các phần tử tại B và C cùng là +10mm thì phần tử ở D cách VTCB của nó

  A Sử dụng hình học 1 tý là thấy Đấy là phép quay OY và Ox là phân giác của 2 góc mà OX vuông OY nên theo đn thì 2 cạnh tương ứng đó cũng pải vuông dùng vg pha
 3. Lãng Tử_Mưa Bụi

  Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở?

  D Lấy VD đơn giản $\dfrac{2}{3}<\dfrac{3}{4}<...$
 4. Lãng Tử_Mưa Bụi

  Độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần với giá trị nào nhất

  D Sử dụng tính biên độ$ A^2=A_1^2+A^2-2A_1A_2\cos \alpha$ $\cos \alpha =-\dfrac{3\left(A^2_1+A^2_2}{10A1_A_2}\leq -\dfrac{3}{5}$
 5. Lãng Tử_Mưa Bụi

  Tưởng sửa được cáp rùi chứ :3 tháng đứt cáp 1 lần mỗi làn 5 hay 6 ng :v mà thàng nào cũng đứt :v

  Tưởng sửa được cáp rùi chứ :3 tháng đứt cáp 1 lần mỗi làn 5 hay 6 ng :v mà thàng nào cũng đứt :v
 6. Lãng Tử_Mưa Bụi

  Giá trị của $m_2$ để nó không bị trượt trên $m_1$ là?

  Fms cũng là Fqt đối với m_1 nữa lên tác dụng lên cả hệ nữa chứ nhỉ Do fms luôn ngc chiều F hồi phục hệ Fqt=Fđàn hồi max-Fms $\Rightarrow 2Fms\geq F_{max}$ $\Leftrightarrow 2ug\geq \dfrac{k.5.10^-2}{m_1+m_2}$
 7. Lãng Tử_Mưa Bụi

  Hỏi thời gian ngắn nhất kể từ khi $O_{2}$ bắt đầu dao động thì hình dạng cảu 2 sợi dây giống nhau là

  A Nếu muốn có sóng dừng thì hơn 20 s thì sợi 2 mới có 10s mới sóng truyền đến có sóng phản xạ truyền hết tạo sóng dựng cũng 10 s T_1=2s T_2=4s Sau 10 s sợi 1 lặp vị trĩ cũ, còn sợi 2 ngược pha lúc nguồn tức cùng pha với sợi 1 nên 2 sợi trùng nhau
 8. Lãng Tử_Mưa Bụi

  Tìm chu kì dao động của hệ?

  $l=0.5+\dfrac{3}{5} \Rightarrow T=2\pi \sqrt{\dfrac{1,1}{10}}$
 9. Lãng Tử_Mưa Bụi

  Tính chính xác d để có sóng dừng?

  Sóng âm trong không khí có hiện tượng sóng dứng á là sóng dọc thì sao mà dừng đc
 10. Lãng Tử_Mưa Bụi

  Tìm vận tốc cực đại của các quả cầu sau đó?

  Tại VTCB thì tại trung tâm của lò xo k dãn nên coi giữ chính giữa lò xò $K_1=K_2=2K=100$ A=2cm
 11. Lãng Tử_Mưa Bụi

  Hỏi $n$ gần giá trị nào nhất sau đây?

  A Nếu tại thời điểm $t_2 $vật đi qua VTB thì $T>\dfrac{5\pi }{3}$ $\Rightarrow A\geq 13,3>12$ Vô lý $\sqrt{1-\dfrac{1}{n}}=\sin \left(w\dfrac{\pi }{6}\right)$ $12=\dfrac{16}{w}\sin \left(w\dfrac{5\pi }{12}\right)$ $\Rightarrow w=1,37\left(rad\right)\Rightarrow n~1,68$
 12. Lãng Tử_Mưa Bụi

  Khi đó độ lệch pha giữa hai nguồn điểm phát từ hai khe $S_1;S_2$ là ?

  Theo phương vuông góc =0 phương \\ bằng $\dfrac{5\pi }{6}$
 13. Lãng Tử_Mưa Bụi

  Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi gần giá trị nào sau đây?

  C Gọi t là thời gian từ lúc phát sóng đến muỗi Đáp án đúng nhưng cách giải sai rùi $t$ là thời gian lúc phát đến gặp rơi $20.\dfrac{1}{6}=340t-340\left(\dfrac{1}{6}-t\right) \Rightarrow t=\dfrac{3}{34}$ Thời gian gặp nhau $\Rightarrow \dfrac{4}{3}=1.33$
 14. Lãng Tử_Mưa Bụi

  Một chất điểm dao động điều hòa thì

  COn lắc đơn $Fhp=Pmg\sin \alpha$
 15. Lãng Tử_Mưa Bụi

  Để âm do nguồn phát ra làm nhức tai thì công suất P của nguồn là?

  Do sóng là dạng truyền năng lượng mà năng lượng truyền đi là không đổi nhưng do S tích mà coi là phân bố đều thì chia năng lượng cho S Chia S k phỉa cho V vì nó truyền đi qua thui hiểm nôm na là vậy :3
 16. Lãng Tử_Mưa Bụi

  Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là

  Bảo toàn năng lượng tiêu thụ toàn mạch $UI.0,9=P_{cơ}+10I^2$ $H=80 \Rightarrow P_{cơ}=4P_{hp}\Rightarrow$ P động cơ tiêu thụ$=5P_{hp}$ $\Rightarrow I=1,8; U_{đc}=120$
Top