Kết quả tìm kiếm

 1. Q

  Bước sóng $\lambda_2$ bằng

  Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, chiếu vào khe S đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,490μm và λ2. Trên màn quan sát trong một khoảng rộng đếm được 57 vân sáng, trong đó có 5 vân sáng cùng màu với vân trung tâm và 2 trong 5 vân này nằm ngoài cùng của khoảng rộng. Biết trong khoảng...
 2. Q

  Vận tốc của sóng tại thời điểm t

  Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây với tốc độ 5 m/s theo chiều dương Ox, vào thời điểm t hình dạng sợi dây như hình vẽ. Taị thời điểm t này điểm M đang đi lên với vận tốc $v = - 4\pi $ cm/s đang đi lên với vận tốc $v = 4\pi $ cm/s đang đi xuống với vận tốc $v = - 4\pi $ cm/s đang đi...
 3. Q

  Chu kì T

  Cho P0 là chất phóng xạ anpha và tạo thành hạt nhân X với chu kì bán rã. Biết lúc đầu chỉ có P0 nguyên chất, nếu lúc bắt đầu khảo sát tỉ lệ số hạt nhân X : số hạt nhân P0 là 3 : 1 và sau đó 270 ngày tỉ số đó là 15 : 1. Chu kì T là: 135 ngày 276 ngày. 138 ngày 137 ngày.
Top