Kết quả tìm kiếm

  1. hangnguyen3004

    [2015] Kinh nghiệm của anh chị Ngoại thương ôn thi Đại học môn Lý hiệu quả

    Chào các em, Chị và mấy anh chị Ngoại thương khi đi dạy gia sư hoặc nói chuyện với các em ở cấp 3 trường cũ thường gặp rất nhiều câu hỏi thắc mắc xoay xung quanh vấn đề ôn tập thi đại học. Bởi vậy, chị tạo lập chủ đề này để chia sẻ kinh nghiệm thi đại học của mình và một số anh chị Ngoại thương...
Top