Kết quả tìm kiếm

  1. G

    Công thức

    Mấy bạn cho mình hỏi $R^{2}=\dfrac{L}{C}$ xảy ra khi nào vậy? Cảm ơn
Top