Kết quả tìm kiếm

 1. please help

  Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây?

  Trên mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm M và N chỉ có điện trở thuần, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng trên AB, AN và AM thỏa mãn hệ thức...
 2. please help

  Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ cm thì li độ tại Q có độ lớn là?

  Nguồn sóng ở O được truyền theo phương Ox. Trên phương này có hai điểm P và Q cách nhau PQ=15cm. Biết tần số sóng là f=10Hz, vận tốc v=40 cm/s, biên độ sóng không đổi khi truyền đi và bằng $\sqrt{3}$ cm. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ cm thì li độ tại Q có độ lớn là?
 3. please help

  Năm xảy ra động đất là?

  Ở califorlia (Hoa Kì) gần vết nứt San-anddresas thường xuyên xảy ra động đất. Năm 1979, người ta lấy một mẫu thực vật đã bị hủy diệt do động vật gây ra và đo độ phóng xạ của chúng nhờ đồng vị $C^{14}$ (có chu kỳ bán rã T=5700 năm) thu được kết quả là 0,233 Bq. Biết độ phóng xạ đất không bị chôn...
 4. please help

  Hộp đen Xác định các loại linh kiện trong hộp đen và giá trị trở kháng của chúng?

  Cho mạch điện xoay hiều MA mắc nối tiếp AN. Trong đó Am chứa hộp đen X gồm 2 trong 3 phần tử (điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L hoặc tụ điện C), AN chứa R và c. Biết $R=Z_{C}=100$, $u_{MA}$ trễ pha hơn $u_{AN}$ góc $\dfrac{\pi }{12}$ và $U_{MA}=3U_{AN}$. Xác định các loại linh kiện trong hộp...
 5. please help

  Tỉ số $\frac{\Delta t}{T}$ ?

  Một mạch dao động lí tưởng LC gồm cuộn cảm thuần L và tụ điện C có hai bản A và B. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với chu lì T, biên dộ điện tích của tụ điện bằng $Q_{0}$. Tại thời điểm t, điện tích bản A là $q_{A}=\dfrac{Q_{0}}{2}$ đang giảm, sau khoảng thời gian $\Delta t$ nhỏ nhất...
 6. please help

  Tần số của tia gama là?

  Dưới tác dụng của tia $\gamma $ , hạt nhân Đơteri đứng yên bị tách thành các hạt có cùng động năng 0,22 MeV. Biết khối lượng hạt nhân Đơtêri, của proton và của nơtron lần lượt là $m_{D}=2,0141 u$, $m_{P}=1,0073 u$, $m_{N}=1,0087 u$. Tần số của tia Gama là?
 7. please help

  Phương trình dao động thành phần thứ hai là?

  Ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số $x_{1} ,x_{2} ,x_{3}$ có dao động tổng hợp từng đôi một: $x_{12}=2\cos \left(2\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)$ , $x_{23}=2\sqrt{3}\cos \left(2\pi t+\dfrac{5\pi }{6}\right)$, $x_{31}=2\cos \left(2\pi t+\pi \right)$. Phương trình dao động thành phần...
 8. please help

  Tại thời điểm t=$\frac{1}{24}(s)$ giá trị của suất điện động cảm ứng trong khung sẽ là?

  Khung dây gồm N=250 vòng quay đều trong từ trường đều có cảm ứng từ $B=2.10^{-2}T$ sao cho trục quay vuông góc với đường cảm ứng từ. Diện tích mỗi vòng dây là $S=400cm^{2}$. Biên độ suất điện động trong khung là $4\pi \left(V\right)$. Chọn t=0 là lúc véc tơ pháp tuyến của khung dây cùng hướng...
 9. please help

  Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ

  Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \omega t \left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp R=100$\Omega $, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó công suất tỏa nhiệt trên điện trở là P. Nếu tháo tụ điện thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở còn P/3. TỔng cảm kháng nhỏ...
 10. please help

  Động năng hạt $\alpha$ ?

  Hạt nhân $U^{234}$ đang đứng yên ở trạng thái tự do thì phóng xạ $\alpha$ và tạo thành hạt X. Cho năng lượng liên kết riêng của hạt $\alpha$, hạt X và hạt U lần lượt là 7,15MeV, 7,72MeV và 7,65MeV. Lấy khối lượng các hạt tính theo u xấp xỉ số khổi của chúng. Động năng hạt $\alpha$ ?
 11. please help

  Bước sóng ngắn nhất của tia X?

  Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X là 40% thì bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống phát ra giảm đi là
 12. please help

  Khoảng thời gian $v\geq \dfrac{\pi }{4}v_{TB}$?

  Một chất điểm dao động với chu kỳ T, Gọi $v_{TB}$ là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kỳ, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kỳ, khoảng thời gian $v\geq \dfrac{\pi }{4}v_{TB}$
 13. please help

  Điện dung của tụ điện là?

  Trong hộp đên X có nhiều nhất 3 phần tử nối tiếp R, L, C khi $u=100\sqrt{2}\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)V$ thì dòng điện $i=\sqrt{2}\sin \left(100\pi t\right)A$. KHi $u=100\sqrt{2}\sin \left(50\pi t\right)V$ thì $i=I_{0}\cos \left(50\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)A$. Điện dung...
 14. please help

  Điện năng bếp tiêu thụ sau 30 phút là?

  Một bếp điện 200V-1000W được sử dụng ở hiệu điện thế xoay chiều U=100V. Điện năng bếp tiêu thụ sau 30 phút là?
 15. please help

  Khoảng cách AM bằng bao nhiêu?

  Ở mặt chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 19cm, có phương trình $u_{A}=u_{B}=a\cos 20\pi t, v=40 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại, và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM bằng bao...
 16. please help

  Cách trung điểm của đoạn s2s2 một đoạn gần nhất là

  Trên mặt nước 2 điểm $S_{1}$, $S_{2}$ người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình $u_{A}=u_{B}=6\cos 40\pi t $. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng $S_{1}S_{2}$ điểm...
 17. please help

  Khoảng cách MN là?

  Một sóng ngang có chu kỳ T=0,2(s) truyền trong môi trường đàn hồi có tốc độ 1 (m/s). Xét trên phương truyền sống Ox, vào một thời điểm nào đó một điểm M nằm tại đỉnh sóng thì ở sau M theo chiều truyền sóng, cách M một khoảng từ 42cm đến 60cm có điểm N đang ở vị trí cân bằng đi lên đỉnh sóng...
 18. please help

  Tốc độ của phần tử tại N là?

  Một dao động lan truyền liên tục từ M đến N cách M một đoạn $\dfrac{7\lambda }{3}\left(cm\right)$ . Sóng truyền với biên độ A không đổi. Biết phương trình sóng tại M có dạng $u_{m}=3\cos \left(2\pi t\right)$ . Vào thời điểm $t_{1}$ tốc độ đao động của phần tử M là $6\pi $ thì tốc độ dao động...
 19. please help

  f biến thiên Tìm $f_{1}$ ?

  Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}$ $\cos \left(2\pi t\right)$ (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Biết $2L>R^{2}C$ . KHi $f=60Hz$ hoặc...
 20. please help

  f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ?

  Đoạn mạch R, L(thuần cảm) và C mắc nối tiếp đặt dưới điện áp xoay chiều không đổi, tần số thay đổi được. Khi điều chỉnh tần số dòng điện là $f_{1}$ và $f_{2}$ thì pha ban đầu của dòng điện qua mạch là $-30^{0}$ và $15^{o}$ còn cường độ dòng điện hiệu dụng không thay đổi. Tìm hệ số công suất của...
Top