Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyễn Quốc Hưng

  Tính vận tốc cực đại của con lắc ?

  Có ai giải thích cho e là tại sao giữ đầu trên lại có x = $\Rightarrow x=\Delta l$ được không?
 2. Nguyễn Quốc Hưng

  Khoảng cách giữa hai chất điểm bằng?

  Cho e hỏi là khi nào thì có thể dùng đạo hàm ạ?
 3. Nguyễn Quốc Hưng

  Khoảng cách giữa hai chất điểm bằng?

  E thấy dạng giông nhau nên e cho vào 1 topic luôn
 4. Nguyễn Quốc Hưng

  Khoảng cách giữa hai chất điểm bằng?

  Không. Sai thiệt. Đáp án A và D
 5. Nguyễn Quốc Hưng

  Hời gian ngắn nhất kể từ khi mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên hai tụ $C_1$ và $C_2$

  Cho hai mạch dao động lí tưởng $L_1C_1$ và $L_2C_2$ với $C_1=C_2=0,1\mu F$, $L_1=L_2=1\mu H$. Ban đầu tụ tích điện cho tụ $C_1$ đến hiệu điện thế 6V và tụ $C_2$ đến hiệu điện thế 12V rồi cho mạch dao động. Thời gian ngắn nhất kể từ khi mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên hai tụ...
 6. Nguyễn Quốc Hưng

  Khoảng cách giữa hai chất điểm bằng?

  Cho hai chất điểm M và N dao động theo phương vuông góc với nhau có cùng vị trí cân bằng O và có phương trình lần lượt là $x_1= A\cos \left(\omega t + \varphi_1\right)$ và $x_2= A\sqrt{2} \cos \left(\omega t + \varphi_2\right)$. Tại thời điểm t1 chất điểm M có li độ là 3cm và chất điểm N...
Top