Kết quả tìm kiếm

 1. blackberry9320

  Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015 - 2016. Bài 13: Các mạch điện xoay chiều.

  Cảm ơn bạn. Mình vừa đăng phần giản đồ véc tơ xong đó, có gì bạn góp ý nhé.
 2. blackberry9320

  Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015 - 2016: Bài 14+15: Mạch có R,L,C nối tiếp.

  blackberry9320 đăng lên 1 tài liệu mới : Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015 - 2016: Bài 14+15: Mạch có R,L,C nối tiếp. - Mạch rlc Click để xem chi tiết...
 3. blackberry9320

  Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015 - 2016. Bài 13: Các mạch điện xoay chiều.

  blackberry9320 đăng lên 1 tài liệu mới : Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015 - 2016. Bài 13: Các mạch điện xoay chiều. - dòng điện xoay chiều Click để xem chi tiết...
 4. blackberry9320

  Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015 - 2016. Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều.

  blackberry9320 đăng lên 1 tài liệu mới : Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015 - 2016. Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều. - dòng điện xoay chiều Click để xem chi tiết...
 5. blackberry9320

  Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016: Bài 10+11: Đặc trương vật lí và đặc trưng sinh lí của âm.

  blackberry9320 đăng lên 1 tài liệu mới : Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016: Bài 10+11: Đặc trương vật lí và đặc trưng sinh lí của âm. - sóng âm Click để xem chi tiết...
 6. blackberry9320

  Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015 - 2016. Bài 8: Giao thoa sóng

  blackberry9320 đăng lên 1 tài liệu mới : Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015 - 2016. Bài 8: Giao thoa sóng - giao thoa sóng Click để xem chi tiết...
 7. blackberry9320

  Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015 - 2016: Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

  blackberry9320 đăng lên 1 tài liệu mới : Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015 - 2016: Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - sóng cơ học Click để xem chi tiết...
 8. blackberry9320

  Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016, Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa.

  blackberry9320 đăng lên 1 tài liệu mới : Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016, Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa. - dao động tổng hợp Click để xem chi tiết...
 9. blackberry9320

  Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016_Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

  blackberry9320 đăng lên 1 tài liệu mới : Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016_Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức - dao động tắt dần Click để xem chi tiết...
 10. blackberry9320

  Khoảng thời gian từ lúc dao động đến khi lò xo không biến dạng lần đầu tiên bằng

  Một con lắc lò xo dao động dọc theo trục của lò xo trên mặt phẳng nằm ngang gồm vật nặng có khối lượng $m=100g$, lò xo có độ cứng $k=10 \ \text{N}/\text{m}$, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là $\mu =0,1$. Kéo vật nặng đến vị trí lò xo dãn $5cm$ rồi thả nhẹ. Lấy $g=10 \...
 11. blackberry9320

  Ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016, Bài 3: Con lắc đơn

  blackberry9320 đăng lên 1 tài liệu mới : ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016, Bài 3: Con lắc đơn - con lắc đơn Click để xem chi tiết...
Top