Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Chiều cao cột nước có như nhau không

    Cảm ơn bạn. Nhưng theo mình hiểu thì giữa nước và 2 ống kia sẽ có 1 lực ma sát tĩnh khi cột nước đứng yên. 2 lực ma sát này sẽ khác nhau nên với cùng 1 lực tác dụng mình nghĩ chiều cao 2 cột nước trong 2 ống sẽ không bằng nhau. Không biet co đúng không nữa??
  2. H

    Chiều cao cột nước có như nhau không

    Có 2 ống, một bằng thủy tinh, một bằng nhựa, có đường kính như nhau, được nối lần lượt với 1 bình chứa nước. Dưới cùng 1 áp lực tác động vào bình, tôi xin hỏi hai cột nước khi dâng lên có khác nhau không và khác nhau như thế nào??
Top