Kết quả tìm kiếm

 1. anzaiii

  Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng.

  Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, khoảng cách giữa hai khe $S_1S_2$ = a = 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Nếu chiếu đồng thời hai khe sáng bằng hai bức xạ có bước sóng $λ_1$=0,6μm và $λ_2$=0,5μm thì trên màn có những vị trí tại đó có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân...
 2. anzaiii

  Chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng lam là ?

  Ánh sáng lam có bước sóng trong chân không và trong nước lần lượt là 0,4861µm và 0,3635µm. Chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng lam là ?
 3. anzaiii

  Sau khi vào môi trường này màu của ánh sáng sẽ biến đổi

  Chiếu tia sáng màu lục vào 1 môi trường trong suốt n>1 . Sau khi vào môi trường này màu của ánh sáng sẽ biến đổi Chuyển về phía màu tím Chuyển về phía màu đỏ Sự thay đổi màu thuộc n môi trường Màu sắc không đổi
 4. anzaiii

  Khoảng cách giữa các tiêu điểm chính của các tia sáng màu đỏ và tia màu tím là ?

  Thấu kính thủy tinh có 2 mặt cầu lỗi bán kính bằng nhau R = 40 cm , $n_d$ = 1,6444 , $n_t = 1,6852$ . Chiếu chùm ánh sáng trắng vào thấu kính , khoảng cách giữa các tiêu điểm chính của các tia sáng màu đỏ và tia màu tím là ?
 5. anzaiii

  C biến thiên Hệ số L và R có giá trị là? Tìm C để A chỉ cực đại?

  $u = 100\sqrt{2}\cos100\pi t$ , C biến thiên có 2 giá trị là $5.10^{-6}$ F và $7.10^-{6}$ F thì A đều chỉ 0,8 A . a, Hệ số L và R có giá trị là ? b, Tìm C để A chỉ cực đại ?
 6. anzaiii

  Tính r và L ? Biểu thức $U_{AB}$

  $C = \dfrac{10^{-4}}{2 \pi}$ , $u_{AM} = 200\cos100\pi t$ $U_{MB} = 100\sqrt{2}\cos\left(100\pi t - \dfrac{3\pi}{4} \right)$ a , Tính r và L b, Viết biểu thức $U_{AB}$
 7. anzaiii

  A. Xác định $Z_L$ ? b. Viết biểu thức của i c. Xác định $U_{AD}$

  Mạch điện xoay chiều $u = 240\sqrt{2}\cos100\pi t$ , $R = 30$ , tụ điện có điện dung thay đổi được . Biết $C_1 = \dfrac{1}{1000\pi}$ F và $C_2 = \dfrac{1}{7000\pi}$ F thì cường độ hiệu dụ có giá trị như nhau . a. Xác định $Z_L$ ? b. Viết biểu thức của i c. Xác định...
 8. anzaiii

  Hỏi sau va chạm lò xo nén 1 đoạn lớn nhất là bao nhiêu

  1 vật khối lượng 0,5 kg buộc vào lò xo nhẹ k = 100 N/m . Lúc đầu $m_1$ đứng yên và lò xo không biến dạng . 1 vật $m_2$ = 0,1 kg chuyển động với v = 2m/s đến va chạm đàn hồi với $m_1$ . Hỏi sau va chạm lò xo nén 1 đoạn lớn nhất là bao nhiêu . Coi va chạm là va chạm đàn hồi xuyên tâm .
 9. anzaiii

  Tính tốc độ truyền sóng

  Bài toán Giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với f = 20 Hz . Giữa hai điểm $S_1$ và $S_2$ người đó đếm được 12 đường hypebol quỹ tích của các điểm đứng yên . Khoảng cách giữa 2 đỉnh của 2 đường hypebol ngoài cùng là 22 cm . Tính tốc độ truyền sóng
 10. anzaiii

  Biên độ góc của con lắc là ?

  Bài toán:Con lắc đơn l=1m , dao động điều hòa g = $\pi^2 m/s^2$ a, Độ lớn vận tốc của con lắc khi qua VTCB là bao nhiêu , biết rằng con lắc có thể lên đến vị trí cao hơn VTCB là 2cm b, Biên độ góc của con lắc là ?
 11. anzaiii

  Lần thứ 2 động năng bằng thế năng tại thời điểm nào ?

  Bài toán Con lắc lò xo chu kì T = 2s , tại t=0,1s thì động năng bằng thế năng lần thứ nhất , lần thứ 2 động năng bằng thế năng tại thời điểm nào ? Đáp án : 0,6 s
 12. anzaiii

  Xác định thời điểm có $E_đ = E_t$

  Dao động điều hòa $x = 10sin(10 \pi t + \dfrac{\pi}{2})$ . Xác định thời điểm có $E_đ = E_t$
 13. anzaiii

  Động năng của quả cầu khi qua li độ x = $\dfrac{A}{2}$ là ?

  Bài toán Dao động của con lắc lò xo có biên độ A và năng lượng là $E_o$ . Động năng của quả cầu khi qua li độ x = $\dfrac{A}{2}$ là ? Đáp án là $\dfrac{3E}{4}$
 14. anzaiii

  Nếu giảm khối lượng 20% thì số lần dao động của con lắc trong 1 đơn vị thời gian

  Bài toán Con lắc lò xo dao động điều hòa , nếu giảm khối lượng 20% thì số lần dao động của con lắc trong 1 đơn vị thời gian? A. Tăng $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ B. Tăng $\sqrt{5}$ C. Giảm $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ D. Giảm $\sqrt{5}$ P/s: Đã sửa lại. HBD.
 15. anzaiii

  Tính công mà lực ma sát thực hiện cho tới khi vật dừng lại

  Bài toán Con lắc lò xo m = 250g , k = 200N/m . Dao động tắt dần , vật thực hiện được 200 dao động thì dừng lại . A = 8 cm , g = 10 . a , Tính hệ số ma sát giữa vật và mp . b , Tính công mà lực ma sát thực hiện cho tới khi vật dừng lại .
 16. anzaiii

  Độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng ?

  Bài toán Một chất điểm có khối lượng m = 50 (g) tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng biên độ 10 cm, cùng tần số góc 10 rad/s. Năng lượng của dao động tổng hợp bằng 25 mJ. Độ lệch pha của hai dao động thành phần bằng ? A. 0 B. $\dfrac{\pi}{3}$ C. $\dfrac{\pi}{2}$ D...
 17. anzaiii

  Gia tốc của vật khi nó có vận tốc $v = 40\pi cm/s$ là ?

  Bài toán Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số f = 4hz cùng biên $A_1 = A_2 = 5cm$ và có lệch pha $\Delta \varphi = \dfrac{\pi}{3}$ rad , $\pi ^2 = 10$ . Gia tốc của vật khi nó có vận tốc $v = 40\pi cm/s$ là ? P/s: Đã sửa lại cho bạn...
 18. anzaiii

  Vận tốc bằng 0 ở thời điểm nào ?

  Bài toán Vật dao động điều hòa với chu kì T . Chọn t=0 vật qua VTCB , trong nửa chu kì đầu tiên , vận tốc bằng 0 ở thời điểm nào ? A.$\dfrac{T}{8}$ B.$\dfrac{T}{4}$ C.$\dfrac{T}{6}$ D.$\dfrac{T}{2}$
 19. anzaiii

  Trong 1 chu kì dao động T thời gian lò xo bị nén là ?

  Bài toán Con lắc lò xo thẳng đứng , khi treo vật lò xo giãn 4 cm . kích thích cho vật dao động theo phương thẳng đứng với A=8cm thì trong 1 chu kì dao động T thời gian lò xo bị nén là ? A. $\dfrac{T}{4}$ B. $\dfrac{T}{2}$ C. $\dfrac{T}{6}$ D. $\dfrac{T}{3}$ P/s: Đã sửa...
 20. anzaiii

  Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí cm theo chiều âm của trục tọa độ ?

  Bài toán Dao động điều hòa $x = 4\cos ( 0,5 \pi t - \dfrac{\pi}{3})$ . Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí $x = 2\sqrt{3}$ cm theo chiều âm của trục tọa độ ? A. $\dfrac{4}{3}$ B. 5 C. 2 D. $\dfrac{1}{3}$
Top