Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _2$ và $\lambda _3$

    Vậy anh ơi, vân tối gần vân trung tâm nhất ở đây hiểu là 3 vân tối trùng nhau à? Có vân tối đơn sắc không nhỉ?
  2. T

    Vận tốc của vật nặng gắn đầu $B$ tại vị trí thấp nhất bằng

    Hai vật nặng cùng khối lượng m buộc vào hai đầu một thanh cứng nhẹ $AB$ có chiều dài $3l = 1,5m$. Thanh $AB$ có thể quay quanh trục $O$ nằm ngang cách $B$ một khoảng $OB = 2l = 1m$. Lúc đầu $AB$ ở vị trí thẳng đứng, đầu $B$ ở trên, thả tay cho thanh chuyển động không vận tốc ban đầu, vận tốc của...
Top