Kết quả tìm kiếm

 1. S

  Hai chất điểm dao động điều hòa...tính khoảng cách lớn nhất giữa hai vật?

  Bài toán Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng môt trục tọa độ $Ox$, coi trong quá trình dao động hai chất điểm không va chạm vào nhau. Phương trình dao dộng của của hai chất điểm lần lượt là: $x_1=4\cos\left(4t+\dfrac{\pi}{3}\right)cm$ và...
 2. S

  Tính hệ số ma sát?

  Bài toán Một con lắc lò xo gồm một vật nặng khối lượng $1$ kg và một lò xo nhẹ độ cứng $100N/m$. Đặt con lắc trên mặt phẳng nằm nghiêng góc $\alpha=60^0$ so với mặt phẳng nằm ngang. Từ vị trí cân bằng kéo vật đến vị trí cách vị trí cân bằng $5cm$ rồi thả nhẹ không vận tốc ban đầu. Do có ma sát...
 3. S

  Sự phát quang xảy ra ?

  Câu hỏi Sự phát quang xảy ra : A. ở nhiệt độ thường. B. ở nhiệt độ cao. C. ở mọi nhiệt độ. D. đối với mọi chất.
 4. S

  Chọn phát biểu sai

  Câu hỏi Chọn phát biểu sai: A. Theo thuyết lượng tử thì năng lượng của một chùm sáng đơn sắc bằng số nguyên lần lượng tử năng lượng. B. Nguyên tử, phân tử hấp thụ ánh sáng cũng có nghĩa là chúng hấp thụ phôtôn. C. Các electron khí hấp thụ phôtôn và thoát ra khỏi kim loại đều có độ lớn vận tốc...
 5. S

  Lệch pha Tính hệ số công suất của đoạn mạch $AB$ khi chưa nối tắt tụ điện.

  Bài toán Đặt điện áp $u=U_0\cos \omega t\left(V\right)$ ($U_0$ không đổi) vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm hai đoạn mạch $AM$ và $MB$ mắc nối tiếp. Đoạn $AM$ chứa điện trở $R_1$ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn $MB$ chứa điện trở $R_2$ mắc nối tiếp với tụ điện, lúc này cường độ dòng điện...
Top