Kết quả tìm kiếm

 1. loveparadise1510

  Bước sóng của λ2 là:

  Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai bức xạ thấy được có bước sóng $\lambda_1=0,55\mu m $, $\lambda_2$. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa 2 vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 22 vân sáng. Trong đó số vân của bức xạ $\lambda_1$ và của bức xạ $\lambda_2$ lệch nhau 2 vân...
 2. loveparadise1510

  Tốc độ truyền sóng trên dây?

  Khá khoai. Mà cho ' nhỏ hơn nửa bước sóng' làm gì nhỉ ?
 3. loveparadise1510

  Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AM.

  Mình nghĩ là không lấy dấu bằng ở nguồn. Nhưng nhiều tài liệu chọn 18 giá trị. Như z là sao ta...???
 4. loveparadise1510

  Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AM.

  Oh... mình gõ thiếu. Hj. Hình thoi BMNA có AB=BN. Thanks.
 5. loveparadise1510

  Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AM.

  Mình biết cách làm nhưng không chắc chắn về đáp án. C hay B. Mọi người giải đáp giùm nình với.
 6. loveparadise1510

  Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AM.

  Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình $u_{A}$ = $u_{B}$ = 4cos(40$\pi $t) cm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Xét hình thoi BMNA có AB = BN thuộc mặt thoáng chất lỏng. Xác định số...
 7. loveparadise1510

  Giá trị hiệu dụng của dòng điện là

  Cảm ơn bạn nhé! Mà phải là Q = 9RT chứ nhỉ....
 8. loveparadise1510

  Giá trị hiệu dụng của dòng điện là

  Một dòng điện chạy qua một điện trở thuần biến thiên tuần hoàn theo thời gian. Trong một phần ba chu kỳ cường độ dòng điện không đổi và bằng 1A, trong hai phần ba chu kỳ còn lại cường độ dòng điện không đổi và bằng -2A. Giá trị hiệu dụng của dòng điện là: 1A 3A $\sqrt{2}$A $\sqrt{3}$A
Top