Kết quả tìm kiếm

 1. khanhtrinh97

  Chọn câu sai

  Câu nào cũng đúng bạn nhỉ
 2. khanhtrinh97

  Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm $t_1=2,375(s)$ đến thời điểm $t_2=4,75(s)$

  Mình thiếu A/2 Ta có $t= 4T + \dfrac{T}{2} +\dfrac{T}{6} + \dfrac{T}{12}$
 3. khanhtrinh97

  Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm $t_1=2,375(s)$ đến thời điểm $t_2=4,75(s)$

  Bạn sai rồi Quãng đường trong 4 T là 4.4 A=4.4.8=128 T/2 là 2. A=16 T/4 là (1-$\dfrac{$\sqrt{3}$}{2}$) . A=8- 4 $\sqrt{3}$ ==$\Rightarrow$ S=152 -4 $\sqrt{3}$
 4. khanhtrinh97

  Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là:

  Sao H= 0,0225 H0 Phải là 0,0625 H0 chứ
 5. khanhtrinh97

  Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là

  Nhưng có thể chỉ có 6 khoảng vân đỏ thì sao bạn?
 6. khanhtrinh97

  Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là

  khoảng vân đỏ lớn hơn nên chỉ có 8−1=7 khoảng vân đỏ. Bạn giải thích chỗ này đựợc không?
 7. khanhtrinh97

  Số vân sáng đỏ và bước sóng ánh sáng lục là

  Cho thí nghiệm giao thoa $\lambda _{đỏ}$=720nm,$\lambda _{lục}$Trên màn giữa 2 vân sáng cùng màu với vân chính giữa cách nhau 3,24 mm có 7 vân màu lục. Tính số vân đỏ và $\lambda _{lục}$
 8. khanhtrinh97

  Trên bề rộng L= 2,34 mm của màn ảnh, số vân sáng màu có $\lambda _{2} =0,585 \mu m$ quan sát thấy là

  Anh à chổ k=2, k =-2 lại trùng nhau nhờ anh giải thích hộ em với thank anh nhiều
 9. khanhtrinh97

  Số vân sáng cuả $\lambda $1

  Chiếu đồng thời hai bức xạ $\lambda_1=720nm$ và $\lambda_2=0,5\lambda_1$ vào 2 khe của thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng. Trên màn quan sát từ vân trung tâm đến vị trí M cách vân trung tâm 7,2 mm đếm được 10 vân sáng. Trong đó có một vân sáng tại M. Không tính vân trung tâm, trên đoạn 7,2...
 10. khanhtrinh97

  Hỏi trên đoạn MN, với xM=10mm,xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau.

  Đoạn này sách ghi sai : Vị trí trùng phait là :x=(k +0,5)i`=A(k+0,5)lamda1D/a
 11. khanhtrinh97

  Hỏi trên đoạn MN, với xM=10mm,xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau.

  Đoạn này sách ghi sai : Vị trí trùng phait là :x=(k +0,5)i`=A(k+0,5)lamda1D/a
 12. khanhtrinh97

  Hỏi trên đoạn MN, với xM=10mm,xN=30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau.

  Từ CT này bạn: 2 buoc song trùng nhau thì x=const
 13. khanhtrinh97

  Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AM.

  Ở nguồn còn dao động với biên độ lớn hơn rất nhiều so với các điểm cực đại bình thường
Top