Kết quả tìm kiếm

  1. sparkling_star

    Tính chu kì của con lắc vướng đinh

    Bài toán Một con lắc đơn gồm 1 quả cầu kim loại nhỏ, khối lượng m treo vào 1 sợi dây mảnh dài $l=1m$. Ở vị trí cân bằng đặt 1 tấm kim theo phương thẳng đứng. Người ta kéo con lắc khỏi phương thẳng đứng 1 góc ${\alpha }_{1}={3}^{0}$ rồi thả nhẹ. Lấy $g=9,8 \ \text{m}/\text{s}^2$. Coi va chạm là...
Top