Kết quả tìm kiếm

 1. Kẻ Chung Tình NHN

  Cảm ơn anh

  Cảm ơn anh
 2. Kẻ Chung Tình NHN

  xoá tạm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 kia đi vậy

  xoá tạm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 kia đi vậy
 3. Kẻ Chung Tình NHN

  ặc ở đây vẫn liên quan tới báo toán à ?

  ặc ở đây vẫn liên quan tới báo toán à ?
 4. Kẻ Chung Tình NHN

  clgt

  clgt
 5. Kẻ Chung Tình NHN

  Thể tích lượng khí thoát ra khỏi phòng và khối lượng không khí còn trong phòng ?

  Số mol khí có trong phòng ban đầu là $ n_{0}=\dfrac{P_{0} V }{RT_{0}} $ Số mol khí còn lại trong bình $ n_{1}=\dfrac{p_{1} V}{RT_{1}} $ Suy ra số mol khí thoát ra $\Delta n=n_{0}-n_{1}=\dfrac{P_{0} V }{RT_{0}}-\dfrac{P_{1} V}{RT_{1}}$ Thay số suy ra $n \approx 0,187 mol $
 6. Kẻ Chung Tình NHN

  mới đây

  mới đây
Top