Kết quả tìm kiếm

 1. L

  Giá trị của k bằng

  Bài toán Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng 1 kg. Con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5 cm, ở thời điểm $t+\dfrac{213T}{4}$ vật có tốc độ 50 cm/s. Giá trị của k bằng A. 200 N/m. B. 50 N/m. C. 100 N/m. D. 150 N/m.
 2. L

  Giá trị của $cos\varphi _{1}$ và $cos\varphi _{2}$ lần lượt là

  Bài toán Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu một đoạn mạch gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu điện trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị $R_{1}$ lần lượt...
 3. L

  Hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với các chùm bức xạ có tần số

  Bài toán Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là $0,78\mu m$. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số $f_{1}=4,5.10^{14}Hz,f_{2}=5.10^{13}Hz,f_{3}=6,5.10^{13}Hz,f_{4}=6.10^{14}Hz$ Hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với các chùm bức xạ có tần số A. $f_{2}$ và...
 4. L

  Biết $I_{0}=10^{-12}W/m^{2}$ nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là

  Bài toán Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc là 10W. Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m năng lượng âm lại giảm 5 % so với lần đầu . Biết $I_{0}=10^{-12}W/m^{2}$ nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là A. 80dB . B. 98dB C. 107dB D. 102dB.
 5. L

  Trong một chất lỏng có chiết suất đối với ánh sáng này là 1,5 thì bước sóng của ánh sáng này bằng

  Bài toán Bước sóng của một ánh sáng đơn sắc trong không khí là $0,75\mu m$. Trong một chất lỏng có chiết suất đối với ánh sáng này là 1,5 thì bước sóng của ánh sáng này bằng A. $0,55\mu m$ B. $0,5\mu m$ C. $0,6\mu m$ D. $0,75\mu m$
 6. L

  Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng

  Bài toán Cho phản ứng hạt nhân: $U_{92}^{234}\rightarrow He_{2}^{4}+Th_{90}^{230}$. Gọi a, b và c lần lượt là năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân Urani, hạt $\alpha $ và hạt nhân Thôri. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng A. 4a+230c-234a B. 230c – 4b – 234a. C. 234a - 4b – 230c D...
 7. L

  Tỉ số giữa số phôton phát ra trong một giây của chùm sáng kích thích và số phôton phát ra trong một

  Bài toán Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,3\mu m$ vào một chất có khả năng phát quang thì chất đó phát ánh sáng có bước sóng $0,5\mu m$. Biết rằng công suất của chùm sáng phát quang bằng 2% công suất của chùm sáng kích thích. Tỉ số giữa số phôton phát ra trong một giây của chùm...
 8. L

  Độ cứng của lò xo có thể là

  Bài toán Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100 g, lò xo có độ cứng k dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn. Khi tần số của ngoại lực là $f_{1}$ = 3 Hz thì biên độ ổn định của con lắc là $A_{1}$. Khi tần số của ngoại lực là $f_{2}$= 7 Hz thì biên độ ổn...
 9. L

  Hệ thức nào sau đây đúng?

  Bài toán Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos2\pi f t$(V) ( trong đó U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp (các giá trị của R, L và C thỏa mãn điều kiện: $CR^{2}>2L$). Thay đổi f...
 10. L

  f biến thiên Hệ thức đúng là:

  Bài toán Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos\omega t$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi $C=C_{1}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở không phụ thuộc vào giá trị của R; khi $C=C_{2}$ thì điện áp hai đầu đoạn...
 11. L

  Khi điện dung của tụ có giá trị bằng $\sqrt{C_{1}C_{2}}$ thì tần số dao động riêng của mạch là

  Bài toánMột mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được. Khi điện dung của tụ là $C_{1}$ thì tần số dao động riêng của mạch là f, khi điện dung của tụ là $C_{2}$ thì tần số dao động riêng của mạch là 2f. Khi điện dung của tụ có giá trị bằng...
 12. L

  Thời gian giữa hai lần liên tiếp hai con lắc qua vị trí cân bằng theo cùng một chiều là

  Bài toánHai con lắc đơn treo cạnh nhau có tần số dao động bé là $f_{1}$và $f_{2}$ với $f_{1}
 13. L

  Các nút sóng có tọa độ $x_{1}$, các bụng sóng có tọa độ $x_{2}$ có giá trị

  Bài toán Một sóng dừng trên sợi dây thẳng dài nằm dọc trục Ox có phương trình $u=2sin\dfrac{\pi x}{4}\cos20\pi t$ (x đo bằng cm, t đo bằng s). Các nút sóng có tọa độ $x_{1}$, các bụng sóng có tọa độ $x_{2}$ ($x_{1}$, $x_{2}$ đo bằng cm; k nguyên) có giá trị tương ứng bằng A. $x_{1}=2k+1...
 14. L

  Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện được một dao động toàn phần thì dao động cao tần

  Bài toán Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta thường sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần ( gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của của dao động âm tần. Biết tần số của sóng mang là 800 kHz. Khi dao động...
 15. L

  Khi tần số truyền sóng trên dây là 20 Hz thì bước sóng là

  Bài toán Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75 cm. Hai sóng có tần số gần nhau liên tiếp cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 15 Hz và 20 Hz. Biết tốc độ truyền của các sóng trên dây đều bằng nhau. Khi tần số truyền sóng trên dây là 20 Hz thì bước sóng là A. 25,5cm B. 65cm C...
 16. L

  Số vòng dây cuộn thứ cấp là :

  Bài toán Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều 220 V – 50 Hz, khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6 V. Số vòng dây cuộn thứ cấp là : A. 60 B. 42 C. 80 D. 30
 17. L

  Tìm bước sóng

  Bài toán Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Điểm M có biên độ 2,5cm cách điểm nút gần nó nhất 6cm. Tìm bước sóng. A. 108cm B. 18cm C. 36cm D. 72cm
 18. L

  Tính từ lúc ban đầu, dòng điện có cường độ bằng không lần thứ năm vào thời điểm:

  Bài toán Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức $i=2\sqrt{2}\cos(100\pi t+\pi )$(A), t tính bằng giây (s). Tính từ lúc ban đầu, dòng điện có cường độ bằng không lần thứ năm vào thời điểm: A. 0,025s B. 0,015s C. 0,035s D. 0,045s
 19. L

  Tính động năng của hạt nhân X.

  Bài toán Hạt $\alpha$ có động năng 5,3 MeV bắn vào một hạt nhân $Be_{4}^{9}$ đứng yên, gây ra phản ứng: $\alpha +Be_{4}^{9}\rightarrow n+X$. Hạt n chuyển động theo phương vuông góc với phương chuyển động của hạt $\alpha$. Cho biết phản ứng tỏa ra một năng lượng 5,7 MeV. Tính động năng của hạt...
 20. L

  Li độ dài của con lắc tại vị trí mà ở đó động năng và thế năng dao động của con lắc bằng nhau là:

  Bài toán Một con lắc đơn có chiều dài 40cm được cho dao động điều hoà với biên độ góc 0,2 rad. Li độ dài của con lắc tại vị trí mà ở đó động năng và thế năng dao động của con lắc bằng nhau là: A. $4\sqrt{2}$ B. $\pm 4$ C. $\pm 4\sqrt{2}$ D. $\pm 20\sqrt{2}$
Top