Kết quả tìm kiếm

 1. C

  Công suất tiêu thụ trên mạch cực đại

  Làm sao ra B vậy bạn
 2. C

  Công suất tiêu thụ trên mạch cực đại

  Cho một mạch gồm biến trở $R$, cuộn dây không thuần cảm có điện trở $r$. Khi điều chỉnh $R$ thì với $R=20\Omega $ thì công suất tiêu thụ trên $R$ là lớn nhất và khi đó điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha góc $\dfrac{\pi }{3}$ so với điện áp hai đầu điện trở. Phải điều chỉnh $R$ đến giá trị bằng...
 3. C

  Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng

  Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết $R$ có thể thay đổi được. Điều chỉnh $R=R_{0}$ thì công suất tỏa nhiệt trên $R$ đạt giá trị cực đại và điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi đó bằng 50 V. Khi điều chỉnh $R=3R_{0}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng: $5\sqrt{10}\Omega $...
 4. C

  Biểu thức nào sau đây không đúng?

  Gọi $a_{M},v_{M},x_{M}$ là giá trị cực đại của gia tốc, vận tốc, li độ trong dao động điều hòa. Biểu thức nào sau đây không đúng? $v_{M}=\omega x_{M}$ $a_{M}=-\omega ^{2} x_{M}$ $a_{M}=\omega v_{M}$ $a_{M}= \omega ^{2} x_{M}$
 5. C

  Vật dao động điều hòa, tại thời điểm t mà tích giữa li độ và vận tốc của vật âm ( xv<0), khi đó

  Vật dao động điều hòa, tại thời điểm t mà tích giữa li độ và vận tốc của vật âm (xv<0), khi đó vật đang chuyển động nhanh dần theo chiều dương. vật đang chuyển động chậm dần về biên. vật đang chuyển động nhanh dần về vị trí cân bằng. vật đang chuyển động chậm dần theo chiều âm.
 6. C

  Dao động cơ học đổi chiều khi lực kéo về tác dụng lên vật

  Dao động cơ học đổi chiều khi lực kéo về tác dụng lên vật : có độ lớn cực tiểu bằng không có độ lớn cực đại đổi chiều
 7. C

  Help!

  Tình hình là topic này mình không cần kiến thức lý mà cần sự nhanh trí và tâm hồn lãng mạn của các nhà vật lý học. Trong tuần tới mình phải nộp một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thơ về nhà trường theo yêu cầu của cô giáo mà chưa biết phải viết sao. Yêu cầu thơ phải tự sáng tác nên hơi bí ý tưởng. Mình nhìn trước trông...
 8. C

  Giải chi tiết đề thi thử 2015 lần 2 THPT Hàn Thuyên.

  Câu 45: $f=\dfrac{\omega }{2\pi }=\dfrac{6}{2}=3\left(Hz\right)$ $\dfrac{2\pi x}{\lambda }=\dfrac{\pi }{x}\Rightarrow \lambda =2\left(m\right)$ $v=\lambda f=2.3=6 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ ý C.
 9. C

  Giải chi tiết đề thi thử 2015 lần 2 THPT Hàn Thuyên.

  Câu 37: $\varphi _{\dfrac{u}{i}}=\varphi _{u}-\varphi _{i}=0-\dfrac{\pi }{3}=-\dfrac{\pi }{3}$ Vậy mạch có tính dung kháng tức $Z_{C}>Z_{L}$ ý C
 10. C

  Giải chi tiết đề thi thử 2015 lần 2 THPT Hàn Thuyên.

  Câu 25: Chu kì dao động của vật là: $T=\dfrac{2\pi }{\omega }=\dfrac{2\pi }{5}=0,4\left(s\right)$ Khi thế năng bằng động năng: $W_{d}=W_{t}=\dfrac{1}{2}kx^{2}$ $W=W_{t}+W_{d}=\dfrac{1}{2}kx^{2}+ \dfrac{1}{2}kx^{2}=kx^{2}\Leftrightarrow \dfrac{1}{2} kA^{2}=kx^{2}\Leftrightarrow...
 11. C

  Giải chi tiết đề thi thử 2015 lần 2 THPT Hàn Thuyên.

  Câu 21: Vì sợi dây có hai đầu cố định nên chiều dài sợi dây là: $l=\dfrac{k\lambda }{2}$ với $\lambda =\dfrac{v}{f}$ Tần số nhỏ nhất nên ta lấy k=1 $\Rightarrow l=\dfrac{\lambda }{2}=\dfrac{v}{2f}\Rightarrow v=2fl=2.100.1=200 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ ý D.
 12. C

  Giải chi tiết đề thi thử 2015 THPT Hà Trung

  Câu 24: *Ban đầu vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương: + x=0 $\Rightarrow W_{t}=\dfrac{1}{2}kx^{2}=0$ + $W = W_{d} + W_{t} \Rightarrow W = W_{d} \Rightarrow W_{dmax} = W = \dfrac{1}{2}kA^{2}$ + Tại vị trí cân bằng vận tốc đạt cực đại : $v_{max} = \omega A$ * Tại thời điểm $t_{1}=...
 13. C

  Giải chi tiết đề thi thử 2015 THPT Hà Trung

  Câu 21: Khi vòng dây quay xung quanh trục nằm trong mặt phẳng của nó thì trong vòng dây xuất hiện suất điện động cảm ứng do có sự biến thiên từ thông trong mạch kín. Khi đó lượng điện tích Q có trong vòng dây là: $Q=I.\Delta=\dfrac{\xi_c}{R}.\Delta t=\dfrac{\Delta \phi}{\Delta t.R}.\Delta...
 14. C

  Giải chi tiết đề thi thử 2015 THPT Hà Trung

  Câu 22: Mạch điện gồm 3 mạch nhỏ : + Mạch 1 gồm nguồn điện một chiều $u=50\left(V\right)$ + Mạch 2 gồm nguồn điện xoay chiều $u_{1}=100\sqrt{2}\cos \left(100\pi t \right)\left(V\right)$ + Mạch 3 gồm nguồn điện xoay chiều $u_{2}=50\sqrt{2}\cos \left(200\pi t \right)\left(V\right)$ Mạch điện gồm 3...
 15. C

  Biểu thức của u là

  Bổ sung hình rồi nhé!
 16. C

  Biểu thức của u là

  Một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp như hình vẽ. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM nhanh pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với u còn biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch MB có dạng $u_{MB}= 100\sqrt{2}\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{4} \right)\left(V...
 17. C

  Tỉ số $\frac{q_{1}}{q_{2}}$ là

  Ơ mà Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này sao biết $\vec{E},\vec{F}$ đã cùng chiều chưa để suy ra g'=g+a vậy ?
Top