Kết quả tìm kiếm

 1. C

  Hệ thức đúng

  Mạch RLC$$ nối tiếp theo thứ tự gồm tụ điện $C$, biến trở $R$ và cuộn dây thuần cảm $L$. Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế $u_{AB}=U_{0}cos\left(100\pi t-\frac{\pi }{3} \right)$. Thay đổi $R$ ta thấy khi $R=200\Omega $ thì cường độ dòng điện nhanh pha hơn hiệu điên thế hai đầu mạch...
 2. C

  Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là

  $L_{A}-L_{B}=10 log \dfrac{I_{B}}{I_{A}}; \dfrac{I_{B}}{I_{A}}=\left( \dfrac{R_{A}}{R_{B}}\right)^{2}$ $\Rightarrow L_{A}-L_{B}=10log\left(\dfrac{R_{A}}{R_{B}} \right)^{2}=20log\dfrac{R_{A}}{R_{B}}$
 3. C

  Tỷ số vận tốc khi chúng gặp nhau là:

  Hai vật $M$ và $N$ xuất phát từ gốc và bắt đầu dao động điều hòa theo cùng chiều của trục $Ox$ trên hai đường thẳng song song kề sát với nhau có cùng biên độ nhưng với hai chu kì lần lượt là $T_{1}$ và $T_{2}=2T_{1}$. Tỷ số vận tốc khi chúng gặp nhau là: 1/1 2/1 4/1 2/3
 4. C

  Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là

  Ok rồi, lần sau bạn đánh nhỉ latex ra cho nó khỏi bị hụt chữ nhé!
 5. C

  Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là

  Bạn giải chi tiết ra để mình còn biết sai vì sao :)
 6. C

  Cảm kháng cuộn dây khi $f=f_{1} $ là

  Mạch xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm $L$, điện trở $R= 150\sqrt{3}\Omega $ và tụ điện $C$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế $u=U_{0}\cos _2\pi ft\left(V\right)$ với $f$ thay đổi được. Khi $f=f_{1}=25Hz$ hay $f=f_{2}=100Hz$ thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng...
 7. C

  Hệ thức đúng là

  Cho mạch điện xoay chiều $RLC$ nối tiếp ( $L$ thuần cảm ) có tần số $f$ thay đổi được. Khi $f=f_{1}$ thì hiệu điện thế trên điện trở $U_{R}=U_{R_{max}}$, khi $f=f_{2}$ thì hiệu điện thế trên cuộn cảm $U_{L}=U_{L_{max}}$, khi $f=f_{3}$ thì hiệu điện thế trên tụ điện $U_{C}=U_{C_{max}}$. Hệ thức...
 8. C

  Hệ thức đúng là

  Cho mạch điện xoay chiều $RLC$ nối tiếp ( $L$ thuần cảm ) có tần số $f$ thay đổi được. Khi $f=f_{1}$ hay $f=f_{2}$ thì mạch có cùng công suất, khi $f=f_{3}$ thì mạch có công suất cực đại. Hệ thức đúng là $f_{1}f_{2}=f_{3}^{2}$ $f_{2}f_{3}=f_{1}^{2}$ $f_{3}f_{ 1}=f_{2}^{2}$ $f_{1}+f_{2}=2f_{3}$
 9. C

  Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là

  Nguồn âm điểm S phát ra sóng truyền âm trong môi trường thẳng đứng. Có hai điểm A và B nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ S. Bỏ qua sự hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là $L_{A}=40dB$, tại B là $L_{A}=60dB$. Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là 42,2 dB 45,2 dB 46,5 dB 50 dB Mình tính...
 10. C

  Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị:

  Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần $R=20\Omega $ mắc nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U và tần số f. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là $U_{d}=90V$. Dòng điện trong mạch lệch pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với u và lệch pha $\dfrac{\pi...
 11. C

  Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch X là:

  Đoạn mạch AB gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $\dfrac{2}{\pi }H$ mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp $u=120\sqrt{2}\cos 100\pi t\left(V\right)$ thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là $i=0,6\sqrt{2}\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{6}\right)\left(A\right)$...
 12. C

  Truyền tải điện Công suất hao phí trên đường dây và hiệu suất của quá trình truyền tải điện lần lượt là:

  Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2 kV và công suất 200 kW. Hiệu số chỉ công tơ ở trạm phát và công tơ tổng ở nơi tiêu thụ sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau 240 kW/h. Công suất hao phí trên đường dây và hiệu suất của quá trình truyền tải điện lần lượt là: 20 kW; 90% 15...
 13. C

  Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua động cơ bằng:

  Sao P lại = 3 UI thế bạn, ý mình hỏi số 3 ý
 14. C

  Giá trị của $\varphi _{1}$ là

  Cho hai dao động điều hòa cùng phương $x_{1}=2\cos \left(4t+\varphi _{1}\right)\left(cm\right)$ và $x_{2}=2\cos \left(4t+\varphi _{2}\right)\left(cm\right)$; với $0\leq \varphi _{1}-\varphi _{2}\leq \pi $. Biết phương trình dao động tổng hợp là $x=2\cos \left(4t+\dfrac{\pi }{6}...
 15. C

  Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua động cơ bằng:

  Một động cơ điện xoay chiều ba pha sản ra một công suất cơ học 7,5 kW và có hiệu suất 80% khi điện áp xoay chiều đặt vào mỗi pha của động cơ có giá trị hiệu dụng là 380 V. Hệ số công suất của động cơ bằng 0,85. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua động cơ bằng: 23,22 A 7,74 A 29,02 A 9,67 A
 16. C

  xoay gửi vào gmail tớ vietxuandace@gmail.com mấy tài liệu lí của cậu cái - hỏng cái phần mềm đọc...

  xoay gửi vào gmail tớ vietxuandace@gmail.com mấy tài liệu lí của cậu cái - hỏng cái phần mềm đọc nên k down về xem được phải xem online
 17. C

  [Buổi 1] DAO ĐỘNG CƠ - Tăng Hải Tuân

  Thế thì anh viết chữ thay video thôi :)
 18. C

  Chương trình dạy học miễn phí tại HÀ NỘI 2015

  Anh cố gắng quay luôn video nhé vì e không thể lên Hà Nội học được. Hình như nghe thằng em kể a Tuân có về dạy ở trường Lương Văn Tụy quê e thì phải :)
 19. C

  Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng

  Anh giải thích hộ chỗ này với ?
Top