Kết quả tìm kiếm

 1. Del Enter

  Quãng đường vật đi dc từ thời điểm $t_1 = \frac{1}{12}s$ đến $t_2 = 1,225s$ là?

  1 vật dao động với $x = 7\cos \left(4 \pi t\right) cm$. Quãng đường vật đi dc từ thời điểm $t_1 = \dfrac{1}{12}s$ đến $t_2 = 1,225s$ là?
 2. Del Enter

  Tính từ t = 0 thời điểm thứ 2014 gia tốc của vật có độ lớn $50 \pi^2 cm/s$ là?

  1 vật dddh với PT: $ x =9\cos \left(\dfrac{10\pi t}{3}\right) cm$. Tính từ t = 0 thời điểm thứ 2014 gia tốc của vật có độ lớn $50 \pi ^2 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ là?
 3. Del Enter

  Vận tốc trung bình của vật

  Một vật nhỏ dao động với PT vận tốc $v = 5\pi \cos \left(\pi t + \dfrac{\pi }{6}\right) \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Vận tốc trung bình của vật tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là?
 4. Del Enter

  Xác định thời điểm thứ 300

  1 vật dddh với PT: $ x =6\cos \left(10\pi t + \dfrac{\pi }{6}\right) cm$. Xác định thời điểm thứ 300 vật cách vị trí cân bằng 3cm và có động năng đang giảm?
 5. Del Enter

  Vật có $a =15\pi m/s^2$ vào thời điểm thứ 2013 là?

  Vật dddh có $v_{max} = 3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và $a_{max} = 30\pi \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Thời điểm ban đầu vật có v = 1,5 m/s và thế năng đang tăng. Vật có $a =15\pi \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ vào thời điểm thứ 2013 là?
 6. Del Enter

  Trong 1 T khoảng thời gian mà $v \geq 0,25\pi v_{tb}$ là?

  1 chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi $v_{tb}$ là tốc độ trung bình của chất điểm trong thời gian dài, v là vận tốc tức thời của chất điểm. Trong 1 T khoảng thời gian mà $v \geq 0,25\pi v_{tb}$ là? Đáp án là $\dfrac{2T}{3}$ đúng chưa các bạn?
 7. Del Enter

  Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật

  CLLX gồm vật $m = 250 \ \text{g}$ và lò xo nhẹ có $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$ ddđh dọc theo trục Ox với A = 4cm. Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ -40 cm/s (lúc này vật có li độ âm) đến lúc vận tốc $40\sqrt{3}$ cm/s là? Đáp án là $\dfrac{\pi }{40}s$ đúng chưa các bạn?
 8. Del Enter

  Tính A và $\phi$?

  1 vật có $m = 500 \ \text{g}$, dao động với W = 10mJ, theo phương trình: $x = A\sin \left(\omega t + \varphi\right) cm$. Ở thời điểm t = 0,nó có $v = 25 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right) $ và $a = -6,25\sqrt{3} \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính A và $\varphi$? 4cm,$\dfrac{\pi }{2}$...
 9. Del Enter

  Phương trình dao động là?

  1 vật dddh với biên độ A, tần số góc $\omega $. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí có tọa độ âm và có vận tốc $\dfrac{-\omega A}{2}$. Phương trình dao động là? Đáp án có pải là: $x = A\sin \left(\omega t + \dfrac{2\pi }{3}\right)$ đúng k các bạn?
 10. Del Enter

  Tìm A?

  1 vật dddh có T = 1s. Tại thời điểm vật cách VTCB 6cm, sau đó 0,75s vật cách VTCB 8cm. Tìm A? 10cm 8cm 14cm $8\sqrt{2}$ cm
 11. Del Enter

  Hãy tính vận tốc của vật ở thời điểm $t + \dfrac{1}{3}$s.

  1 vật dddh T = 2s. Tại thời điểm t vật có li độ 2cm và vận tốc $4\pi \sqrt{3}$ cm/s. Hãy tính vận tốc của vật ở thời điểm $t + \dfrac{1}{3}$s $\pi \sqrt{3}$ cm/s $\pi \sqrt{2}$ cm/s $2 \sqrt{3}$ cm/s $2\pi \sqrt{3}$ cm/s
 12. Del Enter

  Tại thời điểm to vật có li độ 2cm.

  1 vật dao động điều hòa T = 2s. Tại thời điểm $t_o$ vật có li độ 2cm thì vận tốc của vật ở thời điểm $t_o + 0,5$ s là? Đáp án là $2\pi $ hay $-2\pi $ cm/s?
 13. Del Enter

  Tại thời điểm t = 2,5s chất điểm ở vị trí có li độ.

  Một chất điểm dddh theo trục Ox, xung quanh vị trí CB O với T = 1s. Tại thời điểm t = 0s chất điểm ở li độ x = 2cm và đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng. Tại thời điểm t = 2,5s chất điểm ở vị trí có li độ. Đáp án có pải là : x = -2cm và đang hướng ra xa VTCB đúng k các bạn?
 14. Del Enter

  Ở thời điểm nào đó vật cđ theo chiều âm.

  Một vật dao động điều hòa có tần số 2Hz và A = 4cm. Ở thời điểm nào đó vật cđ theo chiều âm qua vị trí có li độ 2cm thì sau thời điểm đó 1/12s vật chuyển động theo? Có pải đáp án là: chiều âm qua vị trí có li độ -2cm không các bạn?
 15. Del Enter

  Tính động năng cực đại của vật trong quá trình dao động điều hòa?

  1 vật $m = 1 \ \text{kg}$ được treo vào đầu của lò xo có $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$. Biết vật xuống thẳng đứng khỏi VTCB một đoạn 10cm rồi truyền cho vật v = 1 m/s hướng về VTCB. Tính động năng cực đại của vật trong quá trình dao động điều hòa? Đáp số: 1J hay 0,5J?
Top