Kết quả tìm kiếm

 1. please help

  Công suất tiêu thụ của mạch là?

  Đặt điện áp $u=120\sqrt{2}\cos \left(\omega t\right)V$ vào 2 đầu AB biết r=$100\Omega $,$L=\dfrac{\sqrt{3}}{\pi }$, điện trở thuần R mắc nối tiếp C theo đúng thứ tự, gọi M là điểm nối giữa cuộn dây và điện trở R. Biết điện áp hiệu dụng $U_{MB}$=60V, điện áp tức thời $u_{MB}$ trễ pha...
 2. please help

  L biến thiên Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2$L_{0}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng bao nhiêu?

  Một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định, khi điều chỉnh độ tự cảm của cuộn cảm đến giá trị $L_{0}$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử R, L, C có...
 3. please help

  Hộp đen Giá trị của R và phần tử trong hộp kín là gì?

  Đoạn mạch AM gồm một cuộn cảm thuần $L_{o}$ mắc nối tiếp với một điện trở $R_{o}$=${60 }$ : đoạn mạch MB gồm một điện trở thuần có giá trị R mắc nối tiếp với một hộp kín chứa một trong hai phần tử: cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện. KHi đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá...
 4. please help

  C biến thiên Điện trở thuần của cuộn dây là?

  Mắc đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R=40, tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn dây có độ tự cảm L nối tiếp nhau theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa điện trở thuần và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V và tần số 50Hz. Khi điều...
 5. please help

  Tính hệ số công suất sau?

  Đặt một điện áp xoay chiều u=$U_{0}$ $\cos \left(\omega t \right)$ vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở R, Cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có C mắc nối tiếp. Tụ C có điện dung thay đổi được. Thay đổi C, khi $Z_{c}=Z_{c_1}$ thì cường độ dòng điện trễ pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với điện áp...
Top