Kết quả tìm kiếm

 1. D

  Sau đó giảm L thì?

  Một mạch điện xoay chiều theo thứ tự gồm tụ điện có điện dung $C$, điện trở thuần $R$ và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Thay đổi $L = L_{o}$ thì uRC vuông pha so với $u$. Sau đó giảm $L$ thì: $U_{L}$ giảm rồi tăng $U_{L}$ tăng rồi giảm $U_{C}$ tăng rồi giảm $U_{R}$ giảm rồi tăng...
 2. D

  Bước sóng của tia $\gamma$ là ?

  Hạt nhân $Ra226$ phóng xạ tạo thành hạt $\alpha$ với $K_\alpha=4,54MeV$, tia $\gamma$ và hạt nhân $Rn222$. Biết: $m_e=0,000549u$, $m_\alpha=4,001505u$, $m_{Ra}=226,025406u$,$m_{Rn}=222,017574u$,$1u=931,5\dfrac{MeV}{c^{2}}$, $1eV=1,6.10^{-19}J$,$h=6,625.10^{-34}J$,$c=3.10^{8}\...
 3. D

  Hiệu điện thế cực đại giữa 2 đầu của mỗi tụ sau khi khóa K đóng là bao nhiêu?

  Một mạch dao động $LC_1C_2$ lý tưởng có $L= 1mH$, $C_1= C_2=2F$, trong đó tụ điện $C_2$ mắc song song với $C_1$ qua khóa K. Khi K mở, tụ $C_2$ không tích điện , trong mạch $LC_1$ có dao động điện từ với dòng điện cực đại $I= 0.1 A$. Vào thời điểm $i=0,08 A$ đóng khóa K, trong mạch $LC_1C_2$ vẫn...
 4. D

  Đoạn MN có độ dài?

  Hai nguồn S1, S2 cách nhau 2m phát ra hai dao động xùng tần số $f=425Hz$ và cùng pha ban đầu. Người ta đặt ống tai nghe M nằm trên đường trung trực của S1, S2 cách trung điểm O của S1S2 một khoảng 4m thì nghe âm thấy rất to. Dịch ống nghe dọc theo đường thẳng vuông góc OM đến vị trí N thì hầu...
 5. D

  Bề dày e tối thiểu bằng bao nhiêu để khoảng vân dịch chuyển sao cho vân sáng chiếm chỗ vân tối?

  Trong TN Young về GTAS đơn sắc, ánh sáng dùng trong TN có $\lambda=0,5 mm$. Cần phải đặt trước một trong hai nguồn sáng một bản mỏng chiết suất $n=1,5$ và bề dày e tối thiểu bằng bao nhiêu để khoảng vân dịch chuyển sao cho vân sáng chiếm chỗ vân tối? $1,5mm$ $0,5mm$ $5\mu m$ $0,5\mu m$
 6. D

  C biến thiên Điện áp hiệu dụng $U_1$ có giá trị?

  Cho mạch $\left(RLC\right)$ nối tiếp, AM gồm cuộn thuồn cảm L không đổi và một tụ C thay đổi, MB có điện trở thuần R không đổi. Điện áp tức thời 2 đầu AB : $u_{AB}=100\sqrt{6}\cos {\omega }{t}$ V luôn ổn định. Khi $C=C_1$ thì dòng điện tức thời qua mạch AB là $i_1$ và điện áp hiệu dụng...
 7. D

  Nếu mắc nối tiếp 2 đoạn mạch này với nhau rồi vào điện áp xoay chiều trên thì trên đoạn mạch mới?

  Hai đoạn mạch có $R,L,C$ mắc nối tiếp và $R',L',C'$ nối tiếp. Nếu lần lượt mắc chúng vào điện áp xoay chiều $u=U_{o}\cos \omega t$ thì đều xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện và các dòng điện có cường độ hiệu dụng tương ứng là $1A$ và $1,5A$. Nếu mắc nối tiếp 2 đoạn mạch này với nhau rồi vào điện...
 8. D

  Tốc độ của vật ở vị trí động năng bằng hai lần thế năng?

  Cho một hệ dao động trên mặt phẳng ngang không ma sát $k_1=10 \ \text{N}/\text{m}$ ghép song song $k_2=15 \ \text{N}/\text{m}$ vật nặng có khối lượng $m=250g$ và hai lò xo ở hai bên vật nặng đồng trục với nhau. Tổng độ dãn của hai lò xo trong quá trình dao động là $5cm$. Đưa vật về vị trí lò xo...
 9. D

  MPĐ Suất điện động xuất hiện trong cuộn dây của máy phát điện có giá trị cực đại khi ?

  Suất điện động xuất hiện trong cuộn dây của máy phát điện có giá trị cực đại khi: cực bắc của nam châm ở vị trí đối diện với cuộn dây cực nam của nam châm ở vị trí đối diện với cuộn dây cuộn dây ở vị trí cách đều hai cực bắc, nam liền kề cuộn dây ở vị trí khác các vị trí nói trên Nếu được giải...
 10. D

  MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tải nối với hai dây pha còn lại là?

  Giả thiết có dòng điện 3 pha mắc hình sao, mỗi tải đều là điện trở thuần có cùng giá trị. Cường độ dòng điện qua mỗi tải là I. Nếu đứt dây trung hoà và một dây pha thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tải nối với hai dây pha còn lại là: 0 2I I$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ I$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
 11. D

  Trạng thái kích thích cao nhất của nguyên tử hidro là?

  Khi kích thích đám khí hidro, người ta chỉ thấy được 3 vạch quang phổ phát xạ đỏ, lam và chàm của nó. Trạng thái kích thích cao nhất của nguyên tử hidro là? P O N L
 12. D

  Tỉ số giữa số hạt đồng vị Cl35 so với số hạt đồng vị Cl37 là?

  Khí clo là hỗn hợp của 2 đồng vị chính: Cl35 có khối lượng nguyên tử 35,468u, Cl37 có khối lượng nguyên tử 36,996u. Tỉ số giữa số hạt đồng vị Cl35 so với số hạt đồng vị Cl37 là? 2 3 2,5 3,3
 13. D

  Khi ánh sáng truyền ngược lại từ môi trường 2 sang môi trường 1 thì?

  Khi một chùm ánh sáng trắng đi từ môi trường 1 sang môi trường 2 và bị tán sắc thì tia đỏ lệch ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất. Như vậy, khi ánh sáng truyền ngược lại từ môi trường 2 sang môi trường 1 thì? Đáp án:Tia đỏ vẫn lệch ít nhất, tia tím lệch nhiều nhất. Giải thích tại sao?
 14. D

  Thắc mắc về số vân sáng đơn sắc?

  Ví dụ ta có: $\lambda_1:\lambda_2:\lambda_3=15:12:8$ $\Rightarrow$ Số vân sáng đơn sắc là (14+11+7)-2.5=22 Cho mình hỏi vậy tại sao lại nhân 2?
 15. D

  Khoảng cách giữa hai vân khác loại liên tiếp nhau là?

  Thực hiện giao thoa ánh sáng với thí nghiệm của Young. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là $1,2cm$. Nếu tiến hành thí nghiệm trong môi trường có chiết suất $n= \dfrac{4}{3}$ thì khoảng cách giữa hai vân khác loại liên tiếp nhau là ? $0,9mm$ $9mm$ $6mm$ $0,6mm$
 16. D

  Khoảng vân và tổng số vân sáng quan sát được trên màn $(E)$ thay đổi như thế nào?

  Một lưỡng lăng kính FRESNEL có góc chiết quang $A=1^{o}$ làm bằng thuỷ tinh có chiết suất $n=1,5$. Một nguồn sáng điểm đơn sắc S đặt trên mặt phẳng chung của hai đáy lăng kính và cách lưỡng lăng kính một khoảng $d=25 \ \text{cm}$. Đặt một màn ảnh $\left(E\right)$ vuông góc với mặt phẳng chung...
 17. D

  R biến thiên Hệ số công suất đoạn mạch AB?

  Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp AMB: đoạn mạch AM là biến trở $R$ có giá trị thay đổi từ $0\rightarrow \infty $, đoạn mạch MB gồm cuộn dây không thuần cảm $\left(r=40 \Omega ;L=\dfrac{3}{5\pi }H\right)$ và tụ điện có điện dung $C=\dfrac{10^{-3}}{8\pi }$F. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB...
 18. D

  Biên độ A của dao động cưỡng bức?

  Với một ngoại lực cưỡng bức $F=F_0\cos\left(\Omega t\right)$, trong đó $F_0$ không đổi còn $\Omega $ tăng từ $0\rightarrow \infty$ thì biên độ A của dao động cưỡng bức: không đổi giảm dần tăng dần tăng dần rồi sau đó giảm
 19. D

  Thông tin nào không đúng?

  Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, với các phương trình:$x_1=A_1\cos\omega t$ và $x_2=A_2\cos\left(\omega t +\varphi _2-\dfrac{\pi }{6}\right)$. Thông tin nào là không đúng? $\varphi _2=\dfrac{\pi }{2}$ $\varphi _2=\dfrac{2\pi }{3}$ Biên độ dao động...
 20. D

  Khi vật dao động qua vị trí có li độ $x=12cm$ thì vận tốc tức thời có độ lớn bằng?

  Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số với các phương trình: $$\left\{\begin{matrix} x_1=7\cos\left(t+\dfrac{\pi }{4}\right)\left(cm\right) & \\ x_2=8\cos\left(t-\dfrac{\pi }{12}\right)\left(cm\right) & \end{matrix}\right.$$ Khi vật dao động qua vị trí có li...
Top