Kết quả tìm kiếm

  1. huynhcashin

    Bài tập về mạch lí tưởng LC

    Hiệu nào nhỏ thì I càng gân $I_{o}$ thì cường độ lớn hơn D
  2. huynhcashin

    Góc $\alpha$ giữa hai hạt sinh ra

    Nếu bạn không làm thì đừng cmt mình làm không ra C nên post lên !
Top