Kết quả tìm kiếm

 1. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 34.7 trang 75 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 34.7 trang 75 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Trong máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay, nếu ta thay bộ góp điện gồm hai vành khuyên bằng bộ góp điện gồm hai nửa vành khuyên như trong động cơ điện một chiều thì dòng điện lấy ra có đặc điểm gì? Vì sao? Lời giải: Dòng điện lấy...
 2. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 34.6 trang 75 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 34.6 trang 75 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bộ phận góp điện trong động cơ điện một chiều và trong máy phát điện xoay chiều với cuộn dây quay có nhiệm vụ gì khác nhau ? Lời giải: - Trong động cơ điện 1 chiều: cổ góp điện gồm hai vành bán khuyên, ngoài việc nó có tác dụng làm điện...
 3. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 34.5 trang 75 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 34.5 trang 75 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Trong máy phát điện xoay chiều, rôto hoạt động như thế nào khi máy làm việc ? Luôn đứng yên . Chuyển động đi lại như con thoi. Luôn quay tròn quanh một trục theo một chiều Luân phiên đổi chiều quay. Lời giải: Chọn C. Trong máy phát...
 4. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 34.4 trang 75 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 34.4 trang 75 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Muốn cho máy phát điện xoay chiều phát điện liên tục thì phải làm thế nào? Hãy vẽ sơ đồ thiết kế một máy phát điện xoay chiều có thể hoạt động liên tục. Lời giải: + Phải làm cho cuộn dây hoặc nam châm quay liên tục. Có thể dùng tay...
 5. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 34.3 trang 75 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 34.3 trang 75 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Hãy giải thích vì sao máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay, chỉ khi quay cuộn dây thì trong cuộn dây mới có dòng điện xoay chiều Lời giải: Khi cuộn dây dẫn đứng yên so với nam châm thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của dây...
 6. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 34.2 trang 75 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 34.2 trang 75 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều với một bóng đèn. Khi quay nam châm của máy phát thì trong cuộn dây của nó xuất hiện dòng điện xoay chiều vì: Từ trường trong lòng cuộn dây luôn tăng Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn...
 7. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 34.1 trang 75 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 34.1 trang 75 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện? Nam châm vĩnh cữu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm Nam châm điện và sợi dây dẫn nối nam châm với đèn Cuộn dây dẫn và nam châm Cuộn dây...
 8. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 35.10 trang 77 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 35.10 trang 77 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Tác dụng nào của dòng điện xoay chiều không phụ thuộc vào chiều dòng điện? Lời giải: Tác dụng nhiệt, quang, sinh lí.
 9. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 35.9 trang 77 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 35.9 trang 77 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Dựa vào tác dụng từ của dòng điện xoay chiều, hãy vẽ sơ đồ thiết kế một chuông điện chạy bằng dòng điện xoay chiều. Lời giải. Sơ đồ thiết kế một chuông điện chạy bằng dòng điện xoay chiều được mô tả như hình vẽ.
 10. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 35.8 trang 77 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 35.8 trang 77 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Trong thí nghiệm ở hình 35.4, khi đổi chiều dòng điện chạy vào cuộn dây dẫn thì tác dụng từ của cuộn dây đối với kim nam châm và kim sắt non có gì khác nhau? Vì sao? Lời giải. Đóng khóa K, trong ống dây có dòng điện chạy qua, sử dụng...
 11. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 35.7 trang 77 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 35.7 trang 77 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều? Giá trị cực đại Giá trị cực tiểu Giá trị trung bình Giá trị hiệu dụng. Lời...
 12. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 35.6 trang 77 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 35.6 trang 77 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Tác dụng từ của dòng điện thay đổi như thế nào khi dòng điện đổi chiều? Không còn tác dụng từ Tác dụng từ mạnh lên gấp đôi Tác dụng từ giảm đi Lực từ đổi chiều Lời giải. Chọn D. Khi dòng điện đổi chiều thì lực từ đổi chiều. Đáp án. D
 13. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 35.5 trang 77 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 35.5 trang 77 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Hãy vẽ sơ đồ bố trí một thí nghiệm để nhận biết xem dòng điện chạy qua một dây dẫn là dòng điện một chiều hay dòng điện xoay chiều? Lời giải. Thiết kế theo sơ đồ hình vẽ: Dây dẫn có dòng điện cần kiểm tra được đem quấn xung quanh một...
 14. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 35.4 trang 77 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 35.4 trang 77 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Đặt một dây dẫn thẳng song song với trục Nam Bắc của một kim nam châm đứng cân bằng. Có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm khi dòng điện xoay chiều lấy từ lưới điện quốc gia chạy qua dây dẫn? Giải thích hiện tượng Lời giải. Hiện...
 15. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 35.3 trang 76 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 35.3 trang 76 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Có hiện tượng gì xảy ra với miếng nam châm khi cho dòng điện xoay chiều chạy vào nam châm điện ở hình 35.3 SBT? Miếng nam châm bị nam châm điện hút chặt. Miếng nam châm chỉ bi nam châm điện đẩy ra. Miếng nam châm đứng yên không bị...
 16. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 35.2 trang 76 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 35.2 trang 76 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Trong thí nghiệm ở hình 35.2 SBT, có hiện tượng gì xảy ra với kim sắt khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện? Kim sắt vẫn bị hút như trước. Kim sắt quay một góc $90^\circ $. Kim sắt quay ngược lại. Kim sắt bị đẩy ra. Lời...
 17. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 35.1 trang 76 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 35.1 trang 76 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Trong thí nghiệm ở hình 35.1 SBT, có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện? Kim nam châm vẫn đứng yên. Kim nam châm quay một góc $90^\circ $ . Kim nam châm quay ngược lại. Kim nam...
 18. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 36.8 trang 79 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 36.8 trang 79 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Có hai đường dây tải điện tải đi cùng một công suất điện với dây dẫn cùng tiết diện, làm bằng cùng một chất. Đường dây thứ nhất có chiều dài 100km và hiệu điện thế ở hai đầu dây là 100000kV, đường dây thứ 2 có chiều dài 200km và hiệu...
 19. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 36.7 trang 79 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 36.7 trang 79 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Vì sao người ta không dùng phương pháp giảm điện trở của đường dây tải điện làm giảm công suất hao phí vì tỏa nhiệt? Lời giải. Điện trở của đường dây tải điện được tính bằng công thức: $R = \rho \dfrac{l}{S}$ Công suất hao phí do tỏa...
 20. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 36.6 trang 79 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 36.6 trang 79 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. rên cùng một đường dây tải đi một công suất điện xác định dưới 1 hiệu điện thế 100000V Phải dùng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây này là bao nhiêu để công suất hao phí vì tỏa nhiệt giảm đi 2 lần ? 200000V 400000V 141000V 50000V Lời...
Top