Kết quả tìm kiếm

 1. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 31.4 trang 69 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 31.4 trang 69 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Hãy nghĩ ra một cách khác so với những cách đã nêu trong SGK và trong các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập trên khi dùng nam châm điện (hoặc nam châm vĩnh cửu) để tạo ra dòng điện cảm ứng. Đến lớp kiểm tra lại bằng thí nghiệm Lời giải: + Thiết kế hai cuộn dây...
 2. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 31.3 trang 69 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 31.3 trang 69 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Trong thí nghiệm ở hình 31.3 SGK, làm thế nào để có thể tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây kín nếu để công tắc của nam châm điện luôn đóng? Lời giải: Ta đưa nam châm điện chuyển động lại gần hay ra xa cuộn dây dẫn kín để tạo ra...
 3. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 31.2 trang 69 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 31.2 trang 69 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Đưa một cực của nam châm lại gần một cuộn dây dẫn kín (Nghĩa là nam châm chuyển động tương đối so với cuộn dây) thì trong cuộn dây dẫn có dòng điện cảm ứng. Hãy làm thí nghiệm để tìm xem có trường hợp nào nam châm chuyển động so với...
 4. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 31.1 trang 69 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 31.1 trang 69 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng Nối hai cực của pin vào hai cực của hai đầu cuộn dây dẫn Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín Đưa một...
 5. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 32.8 trang 72 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 32.8 trang 72 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Một HS nói rằng: “điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín là có chuyển động tương đối giữa nam châm và cuộn dây”. Lời phát biểu đúng hay sai? Vì sao? Lời giải: Lời phát biểu trên là sai. Vì “điều kiện xuất hiện...
 6. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 32.7 trang 72 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 32.7 trang 72 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Trên hình 32.3, khi cho khung dây quay quanh trục PQ thì trong khung dây có xuất hiện dòng điện cảm ứng không? Vì sao? Lời giải. Khi khung dây quay quanh trục PQ thì trong khung dây không có xuất hiện dòng điện cảm ứng. Vì khi nam châm...
 7. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 32.6 trang 72 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 32.6 trang 72 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Trên hình 32.2 thanh nam châm chuyển động như thế nào thì không tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây Chuyển động từ ngoài vào trong cuộn dây Quay quanh trục AB. Quay quanh trục CD Quay quanh trục PQ Lời giải: Chọn D. Quay quanh...
 8. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 32.5 trang 72 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 32.5 trang 72 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Với điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín? Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây rất lớn Khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây được giữ không tăng Khi không có đường sức từ nào...
 9. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 32.4 trang 71 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 32.4 trang 71 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Dựa vào điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng, hãy vẽ sơ đồ thiết kế dụng cụ cho ta một dòng điện cảm ứng liên tục Lời giải: Vẽ một thiết bị gồm một ông dây dẫn kín, một nam chârn và một bộ phận làm cho cuộn dây dẫn hoặc nam châm quay...
 10. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 32.3 trang 71 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 32.3 trang 71 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Vì sao khi cho nam châm quay trước một cuộn dây dẫn kín như thí nghiệm ở hình 32.1 thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng? Lời giải: Dòng điện cảm ứng xuất hiện vì nam châm quay thì đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn...
 11. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 32.2 trang 71 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 32.2 trang 71 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng? Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi Số đường sức từ qua...
 12. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 32.1 trang 71 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 32.1 trang 71 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Tìm từ thích hợp điền vào các chỗ trống: a) Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong thời gian có sự …. Qua tiết diện S của cuộn dây b) Khi số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín biến đổi thì trong cuộn...
 13. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 33.7 trang 74 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 33.7 trang 74 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Khi nào dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín đổi chiều? Nam châm đang chuyển động rồi dừng lại Cuộn dây dẫn đang quay thì dừng lại Số đường sức từ xuyên qua tiết diện cuộn dây đang tăng thì bị giảm hoặc ngược lại Số đường...
 14. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 33.6 trang 74 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 33.6 trang 74 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Trường hợp nào dưới đây thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều ? Cho nam châm chuyển động lại gần cuộn dây. Cho cuộn dây quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức từ Đặt thanh nam châm vào...
 15. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 33.5 trang 74 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 33.5 trang 74 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Trường hợp nào dưới đây thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều ? Cho nam châm chuyển động lại gần cuộn dây. Cho cuộn dây quay trong từ trường của nam châm và cắt các đường sức từ Đặt thanh nam châm vào...
 16. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 33.4 trang 74 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 33.4 trang 74 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Treo một thanh nam châm bằng một sợi dây mềm rồi thả cho nam châm đu đưa quanh vị trí cân bằng OA (hình 33.3. SBT). Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín B là dòng điện xoay chiều hay có chiều không đổi (một chiều)? Tại...
 17. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 33.3 trang 73 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 33.3 trang 73 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Trên hình 33.2 SBT vẽ một khung dây dẫn kín đặt trong từ trường. Giải thích vì sao khi cho khung dây quay quanh trục PQ nằm ngang thì trong khung dây không xuất hiện dòng điện xoay chiều. Lời giải. Vì số đường sức từ xuyên qua tiết...
 18. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 33.2 trang 73 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 33.2 trang 73 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Trong thí nghiệm bố trí như hình 33.1 dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi nào? Khi nam châm đứng yên, cuộn dây quay quanh trục PQ Khi nam châm và cuộn dây đều quay quanh trục PQ Khi nam châm và cuộn dây chuyển...
 19. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 33.1 trang 73 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 33.1 trang 73 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây Luôn luôn tăng Luôn luôn giảm Luân phiên tăng, giảm Luôn luôn không đổi Lời giải. Chọn C. Trong cuộn dây dẫn kín...
 20. Tăng Hải Tuân

  Giải Bài 34.8 trang 75 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9

  Giải Bài 34.8 trang 75 sách Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập (SBT) Vật lí 9 Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Lắp một bóng đèn dây tóc vào hai cực của một máy phát điện xoay chiều. Khi máy quay, bóng đèn nhấp nháy (luân phiên sáng tối, xen kẽ). Vì sao? Lời giải: Dòng điện tạo ra của máy phát điện là dòng điện cảm ứng xoay chiều, đèn có hiện...
Top