Kết quả tìm kiếm

 1. Muộn

  à nguyên phải không?

  à nguyên phải không?
 2. Muộn

  f biến thiên Tìm giá trị của $f_{1}$ để hệ số công suất của đoạn mạch khi $U_{C_{max}}$ đạt giá trị lớn nhất

  Để mình chứng minh cũng được! :) Gọi $f_{0}$ là tần số khi mạch xảy ra cộng hưởng, ta có: + $f_{0}^{2}=f_{1}f_{2}$ Chọn $Z_{Lo}=Z_{Co}=1\rightarrow Z_{C_1}=\sqrt{\dfrac{f_{2}}{f_{1}}},Z_{L_1}=\sqrt{\dfrac{f_{1}}{f_{2}}}$ Mà ta có ...
 3. Muộn

  f biến thiên Tìm giá trị của $f_{1}$ để hệ số công suất của đoạn mạch khi $U_{C_{max}}$ đạt giá trị lớn nhất

  Cho mạch RLC có f thay đổi với $CR^{2}<2L$. Khi $f=f_{1}$ thì $U_{C_{max}}$. Khi $f_{2}=f_{1}^{2}+16$ thì $U_{L_{max}}$. Tìm giá trị của $f_{1}$ để hệ số công suất của đoạn mạch khi $U_{C_{max}}$ đạt giá trị lớn nhất và giá trị đó là: $f_{1}=4$(Hz), $\cos \varphi _{1}=...
 4. Muộn

  Tỉ số P$_{2}$/P$_{1}$

  $P_{1}=\dfrac{\left(U\cos \alpha _{1}\right)^{2}}{R_{1}}\rightarrow \cos \alpha _{1}^{2}=0,3$ $\rightarrow \cos \alpha _{2}^{2}=0,45$ $\rightarrow P_{2}=\dfrac{\left(U\cos \alpha _{2}\right)^{2}}{R_{2}}=180$ $\rightarrow \dfrac{P_{2}}{P_{1}}=3$
 5. Muộn

  Tính $f_1,f_2, \cos \phi_1$

  Công thức: $\cos \varphi _{1}=\cos \varphi _{2}=\sqrt{\dfrac{2f_{C}}{f_{C}+f_{L}}}$ $\rightarrow \cos \varphi _{1}=\cos \varphi _{2}=\sqrt{\dfrac{2f_{1}}{2f_{1}+100}}$ $\rightarrow \dfrac{\left(U\cos \varphi _{1}\right)^{2}}{R}=0,75\dfrac{U^{2}}{R}$ $\rightarrow...
 6. Muộn

  Động năng của hạt $\alpha$ bằng?

  Công thức đó y hệt Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tìm công thức trong đề vinh lần 3 vừa rồi. Cậu tìm lời giải chi tiết mà xem chứng minh.
 7. Muộn

  Khối khí có thể phát ra bức xạ nào nữa dưới đây?

  Một khối khí hiđrô bị kích thích, các nguyên tử có thể tồn tại ở trạng thái dừng mà eelectron lên quỹ đạo M là lớn nhất. Đo được bước sóng các bức xạ mà khối khí phát ra là 0,1216 $\mu m$ và 0,1026 $\mu m$. Khối khí có thể phát ra bức xạ nào nữa dưới đây? 0,05565 $\mu m$ 0,11210 $\mu m$...
 8. Muộn

  Khối lượng U235 mà lò phản ứng tiêu thụ trong 3 năm là

  Ta có: $W = P\Delta t= 200.10^{6}.365.3.86400=1,89.10^{16} $ $\rightarrow N = \dfrac{W}{E}=\dfrac{1,89.10^{16}}{200.10^{6}.1,6.10^{-19}}=5,9.10^{26}$ $\rightarrow n = \dfrac{N}{N_{A}}=982$(mol) $\rightarrow m=n.235=230 \left(kg\right)$
 9. Muộn

  f biến thiên Giá trị cực đại đó là

  Chọn $Z_{L}=1\rightarrow Z_{C}=\dfrac{41}{9}$ Mà ta có : $\dfrac{Z_{L}\left(Z_{C}-Z_{L}\right)}{R^{2}}=\dfrac{1}{2}\rightarrow R=\dfrac{8}{3}$ $\rightarrow U_{C}=205$
 10. Muộn

  f biến thiên Giá trị cực đại đó là

  Ax, mình nhầm C biến thiên :)), để mình gõ lại
 11. Muộn

  Tỉ số lực căng dây treo con lắc đơn ngay trước và sau khi vướng vào đinh là

  Ta có : $v_{max_{1}}=v_{max_{2}}\rightarrow \omega _{1}A_{1}=\omega _{2}A_{2}$ Mà : $A_{1}=\alpha _{01}l$ , $A_{2}=\alpha _{02}\dfrac{4}{5}l$ $\omega _{2}=\sqrt{\dfrac{g}{\dfrac{4}{5}l}}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}\omega _{1}$ $\rightarrow \alpha _{02}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}\alpha _{01}=4\sqrt{5}$...
 12. Muộn

  Mọi người cho mình hỏi đề thi thử hóa trường nào chất lượng với hay ạ để mình tìm làm! :P

  Mọi người cho mình hỏi đề thi thử hóa trường nào chất lượng với hay ạ để mình tìm làm! :P
 13. Muộn

  L biến thiên $U_L$ tăng hay giảm?

  Cho mạch RLC có L thay đổi. Điều chỉnh L đến giá trị L = Lo thì UL max. Sau đó cố định L, tăng f một lượng rất nhỏ thì UL tăng hay giảm? Tăng Giảm
 14. Muộn

  L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch lúc này có giá trị xấp xỉ bằng

  Khi mới gặp Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này thì mình đã làm cách này! $\tan \varphi _{1}=\dfrac{Z_{L_1}-Z_{C}}{R}\rightarrow Z_{L_{1}}=R\tan \varphi _{1}+Z_{C}$ Tương tự $Z_{L_{2}}=R\tan \varphi _{2}+Z_{C}$ Ta có: + $\tan \varphi _{0}=\dfrac{Z_{L_{0}}-Z_{C}}{R}=\dfrac{R}{Z_{C}}$ +...
 15. Muộn

  L biến thiên Chứng minh các biểu thức sau

  $\tan \varphi _{0}=\dfrac{R}{Z_{C}}$ $U_{L}=\dfrac{UZ_{L}}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}}=\dfrac{U\left(R\tan \varphi+Z_{C}\right)}{\sqrt{R^{2}+R^{2}\tan ^{2}\varphi}}=\dfrac{U}{R}\sqrt{Z_{C}^{2}+R^{2}}.\cos \left(\varphi...
 16. Muộn

  Lên face nhanh, có chuyện cần gấp :))

  Lên face nhanh, có chuyện cần gấp :))
 17. Muộn

  Hệ số công suất của mạch lúc sau bằng:

  Khi nối tắt thì điện áp hiệu dụng tăng 2 lần nên $2I_{1}=I_{2}$ (Do R không đổi). $\rightarrow 2\dfrac{U}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}}=\dfrac{U}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}\rightarrow 3R^{2}+4Z_{L}^{2}-\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}=0$ (1) Ta lại có ...
 18. Muộn

  Tính L

  $q_{1}=q_{2}\rightarrow C_{1}u_{1}=C_{2}u_{2}\rightarrow u_{2}=2u_{1}$ Đến đây bảo toàn năng lượng là ra thôi.
 19. Muộn

  Hỏi lúc đầu phải truyền cho vật $m_2$ vận tốc bằng bao nhiêu để khi $m_2$ đến găm chặt vào $m_1$

  $\dfrac{1}{2}KA^{2}+\mu \left(m_{1}+m_{2}\right)A=\dfrac{1}{2}\left(m_{1}+m_{2}\right)v^{2}$ $\rightarrow v=\dfrac{2\sqrt{3}}{5} \left(\dfrac{m}{s}\right)\rightarrow v_{truocvacham}=\dfrac{v\left(m_{1}+m_{2}\right)}{m_{2}}=\sqrt{3} \left(\dfrac{m}{s}\right)$ Bảo toàn năng lượng...
Top