Kết quả tìm kiếm

 1. CrapWolf

  trời ơi, bh mới học tới RLC khi nào mới xong đây chời

  trời ơi, bh mới học tới RLC khi nào mới xong đây chời
 2. CrapWolf

  Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là

  Vì cuộn một lệch $\dfrac{\pi }{6}$ so với I rồi thì suy ra cuộn 2 lệch 90 độ nên thuần cảm
 3. CrapWolf

  Độ tự cảm của cuộn dây bằng?

  Đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R = 50 ôm, cuộn dây có điện trở r, có độ tự cảm L và tụ điện C=$0,2 \pi $ mF, M là điểm nối giữa C và cuộn dây. Một điện áp xoay chiều ổn định được đặt vào AM, khi đó dòng điện trong mạch là $i_1=2\cos \left(100 \pi t +\dfrac{\pi }{3}\right)$...
 4. CrapWolf

  Anh Tuân là anh nào vậy anh :V

  Anh Tuân là anh nào vậy anh :V
 5. CrapWolf

  có bạn nào có tài liệu Lý câu khó đại học DDĐH giải chi tiết cho mình với T.T, mình xin hậu tạ

  có bạn nào có tài liệu Lý câu khó đại học DDĐH giải chi tiết cho mình với T.T, mình xin hậu tạ
 6. CrapWolf

  Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là

  Tính d sao bác khác W mà
 7. CrapWolf

  Vị trí mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên là

  narutokun Cách của cậu hay đấy, gán A B C D thì thử B C D không đúng, có mỗi A đúng chọn A =D>=D>=D>
 8. CrapWolf

  Vị trí mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên là

  Nhưng mà đáp án A cậu ơi T. T
 9. CrapWolf

  Giá trị lớn nhất của denta t là

  MỘt chất điểm dao động điều hòa từ điểm M có tốc độ khác không và thế năng đang giảm. Với M, N là 2 điểm cách đều VTCB O. Biết cứ sau 0.02s thì chất điểm lại đi qua các điểm M, O, N. Kể từ khi bắt đầu dao động. Sau thời gian ngắn nhất $t_1$ gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại. Tại thời điểm...
 10. CrapWolf

  Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là

  2 dao động điều hòa $x_1$ = 4cos(4$\pi $t - $\dfrac{\pi }{3}$) $x_2$ = 4cos(2$\pi $t +$\dfrac{\pi }{6}$) Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là $\dfrac{18019}{36}$ $\dfrac{12073}{36}$ $\dfrac{4025}{4}$ $\dfrac{8653}{4}$ p/s em biết đanh latex rồi
 11. CrapWolf

  Vị trí mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên là

  Cho 2 dao động điều hòa $x_ = 2A\cos \left(\omega _1 t\right); x_2= A\cos \left(\omega _2 t+\dfrac{\pi }{2}\right)$ Biết $\dfrac{T_1}{T_2}=\dfrac{3}{4}$. Vị trí mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên là $-A$ $-\dfrac{2A}{3}$ $-\dfrac{A}{2}$ $-1,5 A$
 12. CrapWolf

  Thanh niên này học moon phải ko :v

  Thanh niên này học moon phải ko :v
 13. CrapWolf

  Tính từ lúc t=0, thời điểm mà hai dây treo song song với nhau lần thứ 3 xấp xỉ là

  Giải phương trình lượng giác á cậu xong cho k=2
 14. CrapWolf

  Tính từ lúc t=0, thời điểm mà hai dây treo song song với nhau lần thứ 3 xấp xỉ là

  Đáp án là 1,6s nha mấy cậu, tính pt $\alpha_1$ = $\alpha_2$
 15. CrapWolf

  Tính từ lúc t=0, thời điểm mà hai dây treo song song với nhau lần thứ 3 xấp xỉ là

  Trùng phùng là gặp nhau ở vị trí cũ nữa mà, ở đây nó chỉ kêu song song với nhau có nghĩa là cùng li độ thôi
 16. CrapWolf

  Tính từ lúc t=0, thời điểm mà hai dây treo song song với nhau lần thứ 3 xấp xỉ là

  Hai con lắc đơn có chiều dài dây treo lần lượt là 60cm và 70cm được treo ở một căn phòng. Kéo hai vật nhỏ của con lắc tới vị trí góc lệch so với phương thẳng đứng bằng 5 độ. Lúc này hai dây treo song song với nhau. Lúc t=0 đồng thời buông nhẹ để hai con lắc dao động điều hòa với cùng biên độ...
 17. CrapWolf

  Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là

  Một con lắc đơn có độ dài L, treo tại nơi có gia tốc trọng trường g. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng 45 độ rồi thả không vận tốc đầu. Góc lệch của dây treo khi động năng bằng 3 lần thế năng là 22,5 độ 22 độ 23 độ 24 độ
 18. CrapWolf

  Viết phương trình dao động của vật

  Mình nghĩ là ở -A thì -pi hay +pi đều được
 19. CrapWolf

  Viết phương trình dao động của vật

  Trong một câu có lẽ treo đủ thứ nguy hiểm nhưng tui nghĩ Làm như bình thường :v. Thả nhẹ x=3; W = 20; vị trí -A $\Rightarrow$ x= 3cos(20t + /pi) đổi thành sin ra câu D h
Top