Kết quả tìm kiếm

 1. adamdj

  Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó để M xuống vị trí thấp nhất

  Tớ làm mấy lần đề nào cũng đáp án là $\dfrac{1}{60}$ Nếu cho đi ngược lại thì mới ra $\dfrac{1}{60}$
 2. adamdj

  Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó để M xuống vị trí thấp nhất

  Điểm thấp nhất thì phải ở biên âm chứ
 3. adamdj

  Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó để M xuống vị trí thấp nhất

  Bài này rất điêu, làm mấy lần rồi đều ra $\dfrac{1}{12}$ mà đáp án luôn luôn là $\dfrac{1}{60}$, không hiểu kiểu gì
 4. adamdj

  Chọn phát biểu sai

  Câu B Dao động tự do là dao động "tần số" chỉ phụ thuộc các đặc tính của hệ, không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, mình nghĩ thiếu chữ tần số
 5. adamdj

  Tính góc lệch của tia sáng

  Có gì lạ vậy
 6. adamdj

  Tính góc lệch của tia sáng

  Bài này không ai giải à
 7. adamdj

  Chọn phát biểu sai

  Tại sao lại thế nhỉ, tớ xem trong quyển lí thuyết nó ghi định nghĩa như thế mà nhỉ
 8. adamdj

  Chọn phát biểu sai

  Không ai làm à
 9. adamdj

  Tính thời gian ngắn nhất để vân sáng trung tâm O đi từ vị trí ban đầu đến M

  Bài toán Nguồn S chứa hai bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy nằm trên trục chính, vuông góc và cách đều Young hai khe $S_1S_2$ song song. Hai khe cách nhau một khoảng $a=0,8 mm$, cách nguồn một khoảng $d=0,9m$. Quan sát trên màn E cách $S_1S_2$ một khoảng $D=2,5m$, người ta...
 10. adamdj

  Trong máy thu thanh không thể bỏ được bộ phận nào?

  Bài toán Trong máy thu thanh không thể bỏ được bộ phận: A. Mạch chọn sóng B. Mạch tách sóng C. Khuyếch đại dao động âm tần D. Loa
 11. adamdj

  Quỹ đạo của con lắc đơn

  Bài toán Con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc $\alpha_0 = 4^0$. Khi quả cầu con lắc đi qua vị trí dây treo tạo với phương thẳng đứng góc $\dfrac{\alpha_0}{2}$ thì quả cầu tuột khỏi dây treo thì qũy đạo của vật là: A. Phương thẳng đứng B. Tròn C. Parabol D. Hypebol
 12. adamdj

  Một người mở đài để bắt song trong một phòng kín

  Bài toán Một người mở đài để bắt song trong một phòng kín. Với giả thuyết: sàn, tường, trần đều là tấm sắt hàn thành một hộp kín thì: A. Vẫn bắt được sóng B. Vẫn bắt được sóng nhưng mạnh hơn khi ở ngoài C. Vẫn bắt được song nhưng phải kéo cột ăng ten lên D. Không bắt được
 13. adamdj

  Tính góc lệch của tia sáng

  Bài toán Một xe chở chất lỏng: chất lỏng chứa trong một bể, đáy bể có 1 nguồn sáng phát ánh sang có bước sóng $λ$. Khi ấy chất lỏng có chiết suất $n=\sqrt{2}$ theo một hướng duy nhất thẳng đứng lên trên mặt phân cách chất lỏng với không khí. Nếu xe chạy thẳng đứng nhanh dần đều trên mặt ngang...
 14. adamdj

  Chọn phát biểu sai

  Bài toán Chọn phát biểu sai A. Dao động tuần hoàn là dao động mà vị trí và chiều chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau khoảng thời bằng nhau B. Dao động tự do là dao động chỉ phụ thuộc các đặc tính của hệ, không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài C. Dao động cưỡng bức là dao động duy...
 15. adamdj

  Tìm tỉ số của thế năng và động năng sau một khoảng thời gian

  Bạn viết hoa chữ đầu dòng không bị ban đấy
 16. adamdj

  Tìm tỉ số của thế năng và động năng sau một khoảng thời gian

  Do quay góc $\alpha =90^0$ nên $W_{t1}+W_{t2}=W$ nên tỉ sổ sau đó là $\dfrac{W_d}{W_{t2}}=\dfrac{3}{4}$
 17. adamdj

  Hỏi đồng hồ chạy thời gian là bao nhiêu thì thay pin

  Thả nào tưởng năng lương là $QE$ nên nó không ra
 18. adamdj

  Hỏi đồng hồ chạy thời gian là bao nhiêu thì thay pin

  Sao cái $t=\dfrac{QE}{2 \Delta W }.T.H $ lại nhân 2 ở dưới
Top