Kết quả tìm kiếm

  1. tu230596

    Vectơ cường độ điện trường được thiết lập có

    Khi vật nặng của một con lắc đơn có khối lượng $m = 100 \ \text{g}$ và mang điện tích $q = – 10^-5 $C đang ở vị trí cân bằng, người ta truyền cho nó một vận tốc theo phương ngang có độ lớn 20 $\text{cm}/\text{s}$. Khi vật nặng đến vị trí biên thì người ta thiết lập một điện trường đều theo...
  2. tu230596

    Tìm điều kiện của $V_{0}$.

    Điều kiện để hai vật bị tách khỏi nhau là gì vậy ? Dựa vào đó thì mới tìm được điều kiện cho Vo
Top