Kết quả tìm kiếm

 1. V

  Tìm bức xạ mất hoàn toàn năng lượng

  Ai giả câu này đi mình làm ra khác quá
 2. V

  Số vân sáng cùng màu với vân trung tâm

  Ta có $\dfrac{i1}{i2}=\dfrac{4}{5}$ nên chọn $\begin{cases}i_1=4i \\ i_2=5i \end{cases}$ nên $i_{\equiv }=20i$ Tại vị trí $x_1= 0,5i_1=2i; x_2=12,5i_1=50i$ nên số vân trùng là $2i
 3. V

  Bước sóng của bức xạ

  Câu này có $\dfrac{i1}{i2}$=$\dfrac{D+0,3}{D}$=4/3 nên D=0,9m i1=0.16mm nên $\lambda =$0,32um Đáp án A
 4. V

  Có bao nhiêu vân tối bức xạ

  Cậu làm vậy rất dễ nhầm cậu có sách thầy Biên không
 5. V

  Thí nghiệm giao thoa 2 ánh sáng đơn sắc

  Cách nhanh $\dfrac{i_1}{2i_2}=\dfrac{2}{3}$ nên itrungf=3i1=2,4 mm nên x min=1,2 mm
 6. V

  Bước sóng của bức xạ có phương và tia ló song song DC?

  Câu này chưa thấy bao giờ ai giải đi
 7. V

  Có bao nhiêu vân tối bức xạ

  Vì i trùng=5i2=2mm nên số vân là 15 đáp án A
 8. V

  Trên giao thoa trường có bề rộng 32,75mm có bao nhiêu vân sáng trùng nhau của cả hai bức xạ

  Hinhg như là D câu này bạn nhìn trên diễn đàn có nhiều rồi
 9. V

  Số vân sáng quan sát được là:

  Mọi người cần để ý đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 để tránh trùng nhé
 10. V

  Số vân sáng và số màu vân quan sát được là

  Làm cách nhanh k1/k2=4/3=12/9 k3/k2=8/9 xét k12 có 2 vân trùng k13 có 3 vân trùng k23 không có vân trùng kết hợp mỗi ánh sáng sẽ mất một vân để tạo k123 vậy có tổng21
 11. V

  Tại BC chùm sáng sẽ?

  Câu này thi một lần rồi cứ dài nhất
 12. V

  Trên đoạn MN , với xM =18 mm,xN=35 mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau?

  I trùng=11/150000 lập giới hạn k không có giá trị nào nên không có sự trùng nhau
 13. V

  Giàn khoan dịch chuyển bao nhiêu hải lí và toạ độ x bằng

  Cậu dẫn link đi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này đi ngại làm nhũng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 như này
 14. V

  Giá trị x,y là

  Cậu làm rõ chứ
 15. V

  Giàn khoan dịch chuyển bao nhiêu hải lí và toạ độ x bằng

  Bài toán: Một máy ra đa quân sự đặt trên mặt đất ở đảo Lí Sơn có toạ độ 15độ29phút Vĩ độ bắc, 108độ12phút Kinh độ Đông phát ra sóng điện từ truyền thẳng đến giàn khoan HD981 có toạ độ 15độ 29phuts Vĩ độ Bắc, 111độ 12phuts kinh độ Đông Cho bán kính trái đất R=6400km, Tốc độ lan truyền sóng rada...
Top