Kết quả tìm kiếm

 1. inconsolable

  Trên mặt nước quan sát được số đường cực đại mỗi bên của đường trung trực AB là

  Có 2 nguồn kết hợp A và B cùng biên độ ,cùng pha.AB=2,1 cm..Khoảng cách giữa 2 cực đại ngoài trên đoạn AB là 2cm.Biết f=100Hz.Vận tốc truyền sóng là 20 cm/s.Trên mặt nước quan sát được số đường cực đại mỗi bên của đường trung trực AB là 10 20 40 5
 2. inconsolable

  Vận tốc truyền sóng có thể là

  2 nguồn kết hợp A,B dao động với tần số $f=14 Hz$.Tại 1 điểm M cách A 19cm,cách B 21 cm,sóng có biên độ cực đại.Giữa M và đường trung trực của AB không có cực đại nào khác.Vận tốc truyền sóng có thể là: 46 cm/s 26 cm/s 28 cm/s 1 giá trị khác
 3. inconsolable

  Tính khoảng cách từ I đến điểm M gần I nhất dao động cùng pha với I nằm trên trung trực của AB

  Dùng 1 âm thoa có f=100Hz,người ta tạo ra 2 điểm A,B trên mặt nước 2 nguồn sóng có cùng biên độ,cùng pha.AB=3,2 cm.Tốc độ truyền sóng là 40 cm/s.I là trung điểm AB. khoảng cách từ I đến điểm M gần I nhất dao động cùng pha với I nằm trên trung trực của AB là: 1,8 cm 1,3 cm 1,2 cm 1,1 cm
 4. inconsolable

  Số các điểm có biên độ 5mm trên đường nối 2 nguồn là

  2 nguồn phát sóng M,N cách nhau 10 cm dao động ngược pha nhau,cùng tần số 20Hz,cùng biên độ 5mm và tạo ra 1 hệ giao thoa trên mặt nước.Tốc độ truyền sóng là 0,4 m/s.Số các điểm có biên độ 5mm trên đường nối 2 nguồn là: 10 21 20 11
 5. inconsolable

  Khối lượng của vật là

  Một con lắc lò xo độ cứng k,khối lượng m treo thẳng đứng dao động với biên độ A.Lực đàn hồi của lò xo biến đổi trong khoảng 2N đến 10 N.Khối lượng của vật là 0.5 kg 0,6 kg 0,4 kg 0,8 kg
 6. inconsolable

  Để $A_2$ có giá trị cực đại thì $A_1$ bằng bao nhiêu?

  2 dao động cùng tần số.$x_1=A_1\cos(\omega t-\dfrac{5\pi}{6})$ và $x_2=A_2\cos(\omega t+\pi)$.dao động tổng hợp là $x=10\cos(\omega t+\varphi )$.Để$A_2$ có giá trị cực đại thì $A_1$ bằng bao nhiêu? $10\sqrt{3}$ $10\sqrt{2}$ $5\sqrt{3}$ $5\sqrt{2}$
 7. inconsolable

  Tốc độ của vật $m_1$ sau va chạm là:

  Bài toán: Con lắc lò xo có độ cứng $k=200 N/m$,$m_1=200g$.Kéo $m_1$ đến vị trí lò xo nén 1 đoạn $\pi$ cm rồi buông nhẹ.Cùng lúc đó ,1 vật khối lượng $m_2=100g$ bay theo phương ngang với vận tốc$v_2=1 m/s$,cách VTCB của $m_1$ 1 khoảng $\dfrac{20-3\pi}{6} cm$ đến va chạm đàn hồi với $m_1$.Tốc độ...
 8. inconsolable

  Xin đề về dao động cơ

  Xin đề hay về dao động cơ.Bạn nào có đề khó về dao động cơ thì chia sẻ mình với.
 9. inconsolable

  Giá trị $T_2$ là:

  Bài toán:2 con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì lần lượt là $T_1=0,2 s$ và $T_2$ với $T_2>T_1$.Biết khoảng thời gian giữa 3 lần trùng phùng liên tiếp là 4 s.Giá trị $T_2$ là: A.0,21 s B.0,22 s C.18 s D. 0,36 s
 10. inconsolable

  Để $m_1$ đứng yên sau va chạm thì vận tốc $v_2$ và khoảng cách a nhỏ nhất lần lượt là:

  Bài toán: Con lắc lò xo k=200 N/m,$m_1=200 g$ .Kéo $m_1$ đến vị trí lò xo nén 1 đoạn $\pi cm$ rồi buông nhẹ.Cùng lúc đó 1 vật $m_2=100g$ bay theo phương ngang với vận tốc $v_2$ ngược chiều với chuyển động ban đầu của $m_1$ và cách VTCB 1 khoảng bằng a.Biết va chạm là va chạm đàn hồi.Để $m_1$...
 11. inconsolable

  Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ bằng:

  Bài toán: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với biên độ A.Đầu B được giữ cố định vào điểm treo,đầu O gắn với vật có khối lượng m.Khi vật nặng chuyển động qua vị trí có động năng bằng 16/9 lần thế năng thì giữ cố định điểm C ở giữa lò xo với CO=2CB.Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ...
 12. inconsolable

  Biên độ vật $m_1$ sau va chạm là:

  Bài toán: Con lắc lò xo có độ cứng $k=200 N/m$,$m_1=200g$.Kéo $m_1$ đến vị trí lò xo nén 1 đoạn $\pi$ cm rồi buông nhẹ.Cùng lúc đó ,1 vật khối lượng $m_2=100g$ bay theo phương ngang với vận tốc$v_2=1 m/s$,cách VTCB của $m_1$ 1 khoảng 5cm đến va chạm đàn hồi với $m_1$.Biên độ vật $m_1$ sau va...
 13. inconsolable

  Tính tốc độ $v_2$

  Hai dao động điều hòa có cùng tần số $x_1$ và $x_2$ biết $2x_1^{2}+3x_2^{2}=30$.Khi dao động thứ nhất có tọa độ $x_1=3$ cm thì tốc độ $v_1=50$ cm/s.Tính tốc độ $v_2$
 14. inconsolable

  Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ là:

  Bài toán: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật nặng chuyển động tới vị trí lò xo giãn 1 đoạn 0,5A so với VTCB thì giữ điểm chính giữa của lò xo. Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ là: A. $\dfrac{A\sqrt{7}}{4}$ B. $\dfrac{A\sqrt{7}}{2\sqrt{2}}$ C...
 15. inconsolable

  Khoảng thời gian ngắn nhất 2 chất điểm cùng li độ là bao nhiêu?

  Bài toán: Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kì $T_1$ và $T_2$ trên 2 đường thẳng song song cùng biên độ.Ban đầu 2 vật ở vị trí biên dương.Khoảng thời gian ngắn nhất 2 chất điểm cùng li độ là bao nhiêu? A. $\dfrac{T_1T_2}{T_1+T_2}$ B. $\dfrac{T_1+T_2}{T_1T_2}$ C...
 16. inconsolable

  Vận tốc dài của con lắc khi qua VTCB là:

  Bài toán Một con lắc đơn l=100cm. $g=\pi^2=10 m/s^2$, dao động với biên độ góc $6^0$. Vận tốc dài của con lắc khi qua VTCB là A. 31cm/s B. 33cm/s C. 61cm/s D. 33,3cm/s
 17. inconsolable

  Vật dừng lại ở vị trí cách VTCB bao nhiêu?

  Bài toán Con lắc lò xo nằm ngang có k=500N/m, m=50g.Hệ số ma sát=0,3. Kéo vật ra khỏi VTCB 1 đoạn 1cm rồi thả nhẹ.Vật dừng lại ở vị trí cách VTCB bao nhiêu? A. 0,03 cm B. 0,3 cm C. 0,02 cm D. 0,2 cm
 18. inconsolable

  Sau va chạm con lắc đi được quãng đường bao nhiêu thì đổi chiều chuyển động?

  Bài toán Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với $T=2\pi$.Khi con lắc đến vị trí biên dương thì 1 vật m chuyển động cùng phương ngược chiều đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với con lắc.Tốc độ của m ngay trước va chạm là 2cm/s và sau va chạm m bật ngược trở lại với vận tốc...
 19. inconsolable

  Khi lò xo dãn cực đại lần đầu tiên thì 2 vật cách xa nhau 1 đoạn là:

  Bài toán con lắc lò xo nằm ngang có Vật m=1,25kg.k=200N/m.Đặt vật m2=3,75kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả 2 vật cho lò xo nén 8 cm.Khi thả nhẹ chúng ra,lò xo đẩy 2 vật chuyển động về 1 phía.lấy $\pi^2=10$.Khi lò xo dãn cực đại lần đầu tiên thì 2 vật cách xa nhau 1 đoạn là: A. $4\pi-8$...
 20. inconsolable

  Độ cứng của lò xo là :

  Bài toán Một con lắc lò xo,vật có khối lượng m dao động cưỡng bức dưới tác dụng của lực biến thiên điều hòa với tần sồ f.Khi $f=f_1$ dao động cưỡng bức khi ổn định có biên độ $A_1$,khi $f=f_2$ $(f_1
Top