Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là

    Cho đoạn mạch AB: AM chứa R, MN chứa C, NB chứa L thuần cảm. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp có biếu thức $u=120\sqrt{2}\cos _100\pi t\left(V\right)$ thì thấy điện áp giữa hai đầu NB và AN có cùng giá trị và mạch đang có cộng hưởng điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là...
Top