Kết quả tìm kiếm

 1. A

  Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là

  Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn A, B phát sóng kết hợp ngược pha nhau. Khoảng cách giữa hai nguồn là AB= 16 cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng là 4 cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một đoạn 8 cm, gọi C là dao điểm của xx' với đường trung...
 2. A

  Đến khi đạt độ cao h=1500 m thì con lắc đã thực hiện được số dao động là:

  Một tên lửa bắt đầu bay lên theo phương thẳng đứng với gia tốc a=3g. Trong tên lửa có treo một con lắc đơn dài l=1m, khi bắt đầu bay thì đồng thời kích thích cho con lắc thực hiện dao động nhỏ. Bỏ qua sự thay đổi gia tốc rơi tự do theo độ cao. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$...
 3. A

  Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian

  Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian? Lực phục hồi, vận tốc, cơ năng dao động Động năng, tần số, lực hồi phục Biên độ, tần số, cơ năng Biên độ, tần số, gia tốc
 4. A

  Thời gian từ khi thả đến khi vật $m_{2}$ dừng lại là

  Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ, độ cứng $k= 50 \ \text{N}/\text{m}$, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ khối lượng $m_{1}=100 g$. Ban đầu giữ vật $m_{1}$ tại vị trí lò xo bị nén 10 cm, đặt một vật nhỏ khác khối lượng $m_{2}=400 g$ sát vật $m_{1}$ rồi thả nhẹ...
 5. A

  Biên độ $A_{1}$ của dao động $ x_{1}$ là:

  Một vật có khối lượng $m=0,5 \ \text{kg}$ thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc $4\pi $ rad/s, $x_{1}=A_{1}\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{6}\right)\left(cm\right)$, $x_{2}=4\sin \left(\omega t-\dfrac{\pi }{3}\right)\left(cm\right)$. Lấy $\pi ^{2}=10$. Biết...
 6. A

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  Phương trình vận tốc của vật là $v = Aω\cos \left(ωt\right)$. Phát biểu nào sau đây là đúng? Gốc thời gian lúc vật có li độ x = – A. Gốc thời gian lúc vật có li độ x = A Gốc thời gian lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Gốc thời gian lúc vật đi qua VTCB theo chiều âm.
 7. A

  Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa

  Biểu thức nào sau đây là biểu thức tính gia tốc của một vật dao động điều hòa $a = 4x $ $a=4x^{2}$ $a=-4x^{2}$ $a=-4x$
 8. A

  Khi đó $\varphi _{1}$ có thể nhận giá trị nào dưới đây?

  Trong dao thoa sóng cơ, hai nguồn dao động với các phương trình $u_{1}=2\cos \left(10\pi t+\varphi _{1}\right)cm$, $u_{2}=2\sqrt{3}\cos \left(10\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)cm$. Cho v= 30 cm/s, điểm M cách các nguồn lần lượt là 8,25 cm và 8,75 cm có biên độ tổng hợp là $2\sqrt{7}$ cm. Khi đó...
 9. A

  Nếu dao động tại các nguồn ngược pha nhau thì biên độ dao động tại M dao cả 2 nguồn gây ra là

  Hai sóng nước được tạo bởi các nguồn A, B có bước sóng như nhau và bằng 0,8 m. Mỗi sóng riêng biệt gây ra tại M, cách A một đoạn $d_{1}$= 3m và cách B một đoạn $d_{2}$= 5m, dao động với biên độ bằng A. Nếu dao động tại các nguồn ngược pha nhau thì biên độ dao động tại M dao cả 2 nguồn gây ra là...
 10. A

  Nếu biên độ dao động tổng hợp tại M có giá trị là 6 mm, thì biên độ dao động tổng hợp tại N có giá

  Hai nguồn sóng kết hợp A và B cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Điểm M, A, B, N theo thứ tự thẳng hàng. Nếu biên độ dao động tổng hợp tại M có giá trị là 6 mm, thì biên độ dao động tổng hợp tại N có giá trị là : $6\sqrt{2}$mm 3 mm 6 mm $3\sqrt{3}$mm
 11. A

  Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

  Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số ƒ = 15 Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách A, B những khoảng d1 = 16 cm, d2 = 20 cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là...
 12. A

  Với điểm N có $d_1, d_2$ nào dưới đây sẽ dao động với biên độ cực tiểu?

  Trong thí nghiệm về giao thoa trên mặt nước, 2 nguồn kết hợp đồng pha có ƒ = 15 Hz, v = 30 cm/s. Với điểm N có $d_1, d_2$ nào dưới đây sẽ dao động với biên độ cực tiểu? $\left(d_1 = S_1N, d_2 = S_2N\right)$ $d_{1}=25cm, d_{2}=23 cm$ $d_{1}=25cm, d_{2}=21 cm$ $d_{1}=25cm, d_{2}=22 cm$...
 13. A

  Li độ của điểm $M$ trên dây cách $O$ 2,5 m tại thời điểm 2 s là

  Đầu $O$ của một sợi dây đàn hồi nằm ngang dao động điều hòa theo phương trình $x=3\cos \left(4\pi t\right)cm$. Sau 2s sóng truyền được 2 m. Li độ của điểm $M$ trên dây cách $O$ 2,5 m tại thời điểm 2 s là $x_{M}=-3cm$ $x_{M}=0cm$ $x_{M}=1,5cm$ $x_{M}=3cm$
 14. A

  Chu kì dao động nhỏ của con lắc thứ hai là

  Hai con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng nhau, cùng đặt trong một điện trường đều có phương nằm ngang. Hòn bi của con lắc thứ nhất không tích điện, chu kì dao động của nó là T. Hòn bi của con lắc thứ hai tích điện, khi nằm cân bằng thì dây treo của con lắc này tạo với phương ngang một góc...
 15. A

  Nếu M và N là hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha với nhau và M cùng pha với O thì khoảng cách

  Sóng truyền dọc theo sợi dây căng ngang và rất dài. Biết phương trìn hsóng tại O có dạng $u_{0}=3\cos \pi t\left(cm\right)$, vận tốc truyền sóng là v = 20 cm/s. Nếu M và N là hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha với nhau và M cùng pha với O thì khoảng cách từ O đến M và từ O đến N có thể là...
 16. A

  Tính giá trị của biên độ sóng

  Một sóng ngang có bước sóng $\lambda $ lan truyền trên một sợi dây dài qua M rồi đến N cách nhau $\dfrac{\lambda }{6}$. Tại một thời điểm nào đó $M$ có li độ $2\sqrt{3}$ cm và N có li độ 3 cm. Tính giá trị của biên độ sóng 4,13 cm 3,83 cm 3,76 cm 3,36 cm
 17. A

  Biên độ sóng là

  Một sóng cơ lan truyền từ nguồn $O$, dọc theo trục Ox với biên độ sóng không đổi, chu kỳ sóng T và bước sóng $\lambda $. Biết rằng tại thời điểm t=0, phần tử tại O qua vị trí cân bằng theo chiều dương và tại thời điểm $t=\dfrac{5T}{6}$ phần tử tại điểm M cách O một đoạn $d=\dfrac{\lambda }{6}$...
 18. A

  Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

  Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 20 Hz, tại một điểm M cách A và B lần lượt là 16 cm và 20 cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu? v = 20 cm/s v...
 19. A

  Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ có giá trị

  Trong quá trình giao thoa sóng, dao động tổng hợp tại M chính là sự tổng hợp của các sóng thành phần. Gọi ∆φ là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ có giá trị ∆φ = 2nπ ∆φ = (2n + 1)π. ∆φ = (2n + 1)π/2 ∆φ = (2n + 1)/2
 20. A

  Phương trình sóng tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB là

  Hai điểm $A$ và $B$ cách nhau 10 cm trên mặt chất lỏng dao động với phương trình $u_A = u_B = 2\cos \left(100\pi t\right)$ cm, tốc độ truyền sóng là $v = 100 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Phương trình sóng tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB là $u_M = 4\cos \left(100\pi t – \pi...
Top