Kết quả tìm kiếm

 1. A

  Hệ số công suất của mạch

  Cho đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở r và độ tự cảm L mắc nối tiếp với biến trở R. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế u = U0cos(ω. T) thì hệ số công suất của đoạn mạch chỉ có cuộn dây là cosφd ≤ 0,5. Điều chỉnh biến trở đến giá trị Rm thì công suất tiêu thụ trên nó đạt giá trị cực đại Pm...
 2. A

  Hai đầu tụ điện xấp xỉ khoảng

  Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L thay đổi được và tụ điện có điện dung C. Bỏ qua điện trở của máy phát. Ban đầu rôto quay đều với tốc độ n (vòng/phút), điều chỉnh $L = L_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu mỗi dụng cụ...
 3. A

  Lúc điện áp hai đầu mạch có giá trị $200\sqrt{3}$ lần thứ 3 là.

  Đặt một điện áp xoay chiều vào đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở $R=300\Omega $, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L=\dfrac{2\sqrt{3}}{\pi }H$, tụ điện có điện dung $C=\dfrac{10^-4}{3\pi }H$. Điện áp hai đầu cuộn dây là $u_L=400\sqrt{3}\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)\left(V\right)$...
 4. A

  Hộp đen Giá trị của R gần giá trị nào nhất sau đây ?

  Điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \left(100\pi t+\varphi \right)$ vào hai đầu mạch AB (AM chưa hộp kín X và R, MB chứa hộp kín Y). Các hộp kín chỉ chứa 1 trong các phần tử điện trở thuần, cuộn cảm thuần L, tụ điện C. Trong đó, hộp X là một trở kháng cố định có $Z_X=150\Omega $. Hộp Y là một cuộn cảm có...
 5. A

  Thời gian 0,2 giây thì thời gian $u_M.u_N<0$ là

  Trên một sợi dây dài điểm cố định O đang có sóng truyền với vận tốc là 15 cm/s, tần số 5Hz. Trên sợi dây có 2 điểm M và N sao cho OM = 8 cm, ON = 10 cm. Khi điểm M đang có li độ cực đại thì trong khoảng thời gian 0,2 giây thì thời gian $u_M.u_N<0$ là: ( $u_M$ và $u_N$ là li độ của điểm M và N)...
 6. A

  Giá trị của L gần giá trị nào nhất sau đây ?

  Đặt điện áp $u=100\sqrt{2}\cos \left(\omega t+\varphi \right)\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch AB (R1, L, C, R2). $\omega $ thay đổi. Biết $C\left(R_1+R_2\right)^2<2L$ và $R_2=50\Omega $. Khi $\omega =\omega _1=100\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$ thì công suất tỏa nhiệt trên $R_2$ là...
 7. A

  Giá trị U gần giá trị nào nhất sau đây ?

  Đặt điện áp $u = U\cos \left(100\sqrt{2}\pi t\right)$ (V) vào đoạn mạch (R, L, C) gồm cuộn dây và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $C =C_0$ thì $U_{C_{max}}$, $U_{RL} = U_1$ đồng thời điện dáp hai đầu mạch trễ pha hơn dòng điện là $\varphi$ ($\varphi >0$) . Khi $C = C_1$ thì $U_C =...
 8. A

  Nếu bật cả 3 dãy ghế đầu thì mức cường độ âm tại O là:

  Có một phòng, các dãy ghế xếp quây thành từng vòng tròn quanh 1 điểm chính giữa là O. Trên các dẫy ghế đặt các máy phát âm. Biết dãy ghế thứ n có 10n máy phát âm và cách tâm O là $nR_0$. Nếu chỉ bật máy ở dãy ghế đầu tiên thì mức cường độ âm tại O là 60 dB. Nếu bật cả 3 dãy ghế đầu thì mức cường...
 9. A

  Để mức độ cường âm tại B vẫn không đổi thì

  Trong một môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A, B, C, một nguồn điểm phát âm công suất P đặt tại điểm O, di chuyển một máy thu âm từ A đến C thì thấy rằng : mức độ âm tại B lớn nhất và bằng $L_B=46,02dB$ còn mức cường độ âm tại A và C là bằng...
 10. A

  Giá trị của a và f là

  Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số f, cùng pha nhau và cách nhau một khoảng a, tốc độ truyền sóng là 50 cm/s. Kết quả cho thấy trên nửa đường thẳng kẻ từ A và vuông góc với AB chỉ có 3 điểm theo thứ tự M, N, P dao động với biên...
 11. A

  Tỉ số $\frac{\omega_1}{\omega_2}$ bằng.

  Hai điểm sáng 1 và 2 cùng dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình dao động là : $x_1=A_1\cos \left(\omega _1 t+\varphi \right)$,$x_2=A_2\cos \left(\omega _2 t+\varphi \right)$ (với $A_1
 12. A

  Từ vị trí ban đầu một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

  Hai nguồn phát sóng kết hợp đặt tại A, B trên mặt nước cách nhau 12 cm dao động theo phương trình $u_1=u_2=2\cos \left(40\pi t\right)cm$. Xét điểm M trên mặt nước cách A, B những khoảng tương ứng là $d_1=4,2cm$ và $d_2=9cm$. Coi biên độ sóng không đổi và tốc độ truyền sóng trên mặt nước là...
 13. A

  Gia tốc của vật đổi chiều là bao nhiêu?

  Một con lắc lò xo có thể dao động theo phương nằm ngang trùng với trục của lò xo, gồm vật nhỏ khối lượng 200 g và lò xo có độ cứng $20 \ \text{N}/\text{m}$. Hệ số ma sát trượt giữa mặt phẳng ngang và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữa cho vật ở vị trí lò xo nén một đoạn 12 cm rồi buông nhẹ thì con...
 14. A

  Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm vật nặng khối lượng $m = 1,0 \ \text{kg}$ và lò xo có độ cứng $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$. Ban đầu vật nặng được đặt trên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ chuyển động thẳng đứng hướng xuống không vận tốc đầu với gia tốc $a=4 \...
 15. A

  Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là:

  Một lò xo nhẹ cách điện có độ cứng $k = 50 \ \text{N}/\text{m}$ một đầu cố định, đầu còn lại gắn vào quả cầu nhỏ tích điện $q=5\mu C$ . Khối lượng $m=50 \ \text{g}$. Quả cầu có thể dao động không ma sát dọc theo trục lò xo nằm ngang và cách điện. Tại thời điểm ban đầu t = 0 kéo vật tới vị trí lò...
 16. A

  Giá trị cực đại của (a+b) gần giá trị nào nhất sau đây

  Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O1, O2 dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là $u_1=a\cos \left(\omega t\right)mm$, $u_2=a\cos \left(\omega t\right)mm$. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 20 cm. Điểm M trên mặt nước cách $O_1$ 20 cm và cách...
 17. A

  Thì vận tốc dao động tại điểm B là

  Trên bề mặt chất lỏng tại hai điểm $S_1$ $S_2$ có hai nguồn dao động với phương trình $u_1=u_2=4\cos \left(40\pi t\right)\left(mm\right)$. Biết tốc độ truyền sóng là 120 cm/s, gọi I là trung điểm của $S_1S_2$. Lấy hai điểm A, B nằm trên $S_1S_2$ lần lượt cách I các khoảng 0,5 cm và 2 cm...
 18. A

  Xác định li độ của phầntử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40 s$

  Sóng dừng trên dây có tần số f = 20Hz và truyền đi với tốc độ 1,6 m/s. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai vị trí cân bằng của hai phần tử trên dây cách N lần lượt là 9 cm và 32/3 cm và ở hai bên của N. Tại thời điểm t1 li độ của phần tử tại điểm D là $-\sqrt{3}cm$. Xác định li độ...
 19. A

  Giá trị của cảm kháng khi $L=L_1$ là.

  Cho đoạn mạch AB theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L thay đổi được, tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối chính giữa cuộn cảm và tụ điện. Thay đổi L đến giá trị $L_o$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM cực đại, lúc đó hệ số công suất của đoạn...
 20. A

  Tốc độ trung bình của hệ vật kể từ lúc vật ở M đến khi hệ vật dừng lại là

  Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng $m = 75 \ \text{g}$ và lò xo có độ cứng 10 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật là 0,1. Khi vật đang ở vị trí lò xo không biến dạng thì một vật có khối lượng m' = 25 g chuyển...
Top