Kết quả tìm kiếm

 1. CryogenHan

  k t k học lí đâu cả

  k t k học lí đâu cả
 2. CryogenHan

  cùng cấp 12. mà n điên đâu

  cùng cấp 12. mà n điên đâu
 3. CryogenHan

  t Vân. c hỏi Yến Nhi thì biết

  t Vân. c hỏi Yến Nhi thì biết
 4. CryogenHan

  Trên đoạn AB có 121 vân sáng.Số vân sáng trùng nhau?

  Tính gần đúng rồi thử lại bạn ơi
 5. CryogenHan

  ko. c đoán tên nick đấy à?

  ko. c đoán tên nick đấy à?
 6. CryogenHan

  Cường độ dòng điện cực đại là

  $T=2.10^-4 s \Rightarrow \Delta t=\dfrac{3T}{4} \Rightarrow i_1^2 + i_2^2 = I_0^2 \Rightarrow I_0=15 mA$
 7. CryogenHan

  mình khóa face r bạn à

  mình khóa face r bạn à
 8. CryogenHan

  Hai đầu phần tử X và Y tương ứng là:

  Thấy $U^2=U_x^2-U_y^2 \Rightarrow U$ vuông $U_y$. Vẽ vector rồi tổng hợp đi bạn $\Rightarrow$ Tụ và cuộn dây không thuần
 9. CryogenHan

  Xác định số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB

  Muốn giao thoa thì $d_2-d_1=k\lambda$. Mà $AM-BM=<>
 10. CryogenHan

  Xác định pha ban đầu của dao động

  Vẽ đường tròn ra hết bạn. $x_1<0 \Rightarrow$ phía trái Oy. X đang giảm $\Rightarrow$ góc trên $\Rightarrow$ góc phần tư IV. Thời gian $t_2$ từ $x_1$ đến biên gấp đôi $t_1$ từ $x_1$ đến VTCB nên $\varphi_2=2\varphi_1 \Rightarrow \varphi_1=\dfrac{\pi }{6}$ $\Rightarrow$ pha $\dfrac{2\pi }{3}$...
 11. CryogenHan

  Xác định số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB

  Vẽ hình đi bạn. Thấy $\Delta AMB$ vuông M $\Rightarrow AH=\dfrac{AM^2}{AB}=\dfrac{144}{13}$ và $BN=\dfrac{BM^2}{AB}$ Muốn sóng nào do A cắt MN thì $AN \le \lambda k_1 \le AM \Rightarrow k_1=10$ B $BN \le \lambda k_2 \le BM \Rightarrow k_2=2$ Vậy có 2 giá...
 12. CryogenHan

  Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện năng trên đường dây đó là ?

  $1-H=\dfrac{\Delta P}{P}=\dfrac{RP}{U^2 \cos ^2}$ P giảm 3 lần $\Rightarrow$ 1-H giảm 3 lần $\Rightarrow 1-H'=\dfrac{0,1}{3} \Rightarrow H'=0,967 $ 96,7%
 13. CryogenHan

  Trên đoạn AB có 121 vân sáng.Số vân sáng trùng nhau?

  À t nhầm. Là 0.6 với 0.5 $\muy$ m. Thì ra x=36.3. Thử 37 $\Rightarrow$ 123. Thử 36 $\Rightarrow$ 121. Với lại cái PT trên cũng k phải phần nguyên mà là số lẻ gần nhất. Chọn
 14. CryogenHan

  Trên đoạn AB có 121 vân sáng.Số vân sáng trùng nhau?

  Ờ mình tắt quá. 3 là $\lambda$ vân trùng của 2 bức xạ đó, bằng bội chung nhỏ nhất của $\lambda_1$ và $\lambda_2$. $\lambda_1$ cho $n_1$ vân, $\lambda_2$ cho $n_2$ vân, nhưng lại trùng mất n vân, thì số vân sáng là $n_1 + n_2 - n$. Phương trình chính xác là ẩn AB nhưng mình muốn tính gần đúng mới...
 15. CryogenHan

  mod xem đi. mình thử đi thử lại vẫn thế

  mod xem đi. mình thử đi thử lại vẫn thế
 16. CryogenHan

  Vận tốc của e và số vòng quay của e

  2 đáp án giống nhau kìa bạn Khi chuyển động trên quỹ đạo K thì e coi chuyển động tròn đều. $v=R\omega =2\pi Rf$ Thử $\dfrac{v}{2\pi f}$ coi cái nào bằng R. Làm kiểu này mơ hồ quá
Top