Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Tìm vận tốc cực đại của vật trong nửa chu kỳ đầu và nửa chu kỳ thứ 2?

    Bài toán Cho $1$ con lắc lõ xo nằm ngang có $K=100N/m$ và $m=250g$ ban đầu kéo lò xo tởi điểm B để lò xo dãn $50cm$ rồi thả nhẹ, biết $\mu = 0,1$.. a) Tìm vận tốc cực đại của vật trong nửa chu kỳ đầu và nửa chu kỳ thứ $2$? b) Tìm tổng quãng đường mà vật đi được kể từ lúc thả đến khi vật dừng...
  2. K

    Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này xấp xỉ bằng

    Bài toán Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ, người ta cho máy đem xung với bắt đầu đếm từ $t_{0}$$=$$0$. Đến thời điểm $t_{2}$$=$$6h$, máy đếm được $n_{1}$ xung, đến thời điểm $t_{2}$$=$$3t_{1}$, máy đếm được $n_{2}$$=$$2,3$$n_{1}$. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ xấp xỉ bằng: A...
  3. K

    Chu kỳ bán rã $T$ có giá trị là bao nhiêu

    Bài toán Một khối chất phóng xạ. Trong thời gian $t_{1}$ đầu tiên phát ra $N_{1}$ tia phóng xạ, giờ tiếp theo với $t_{2}$=2$t_{1}$ nó phát ra $N_{2}$ tia phóng xạ biết $ \dfrac{N_{1}}{N_{2} }$=$\dfrac{64}{9}$. Chu kỳ bán rã $T$ của chất phóng xạ đó là A. $T=\dfrac{ t_{1}}{2}$ B. $T=\dfrac{...
  4. K

    Lần chiếu xạ thứ $3$ phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng $1$ lượng

    Bài toán Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ dùng tia gama để tiêu diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu tiên là $20$ phút, cứ sau $1$ tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị xạ đó có chu kỳ bán rã $T=4$ tháng $($ coi $\Delta t <
  5. K

    Giúp mình gõ công thức trên diễn đàn

    Ở diễn đàn tích hợp sẵn bảng gõ CT nhưng mình gõ vào rồi nhưng không bít các làm thế nào để nhảy vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết của mình được.
Top