Kết quả tìm kiếm

 1. Oneyearofhope

  Tần số dòng điện

  Hình như phải đổi lại k1=0,6; k2=0,8 thì đ. Á mới ra 40Hz được.
 2. Oneyearofhope

  Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải điện năng trên chính đường dây đó là

  Công suất cần truyền đi ban đầu là $P_1$, thì công suất nhận được nơi tiêu thụ là $0,82P_1$. Công suất cần truyền đi lúc sau là $P_2$, thì công suất nhận được nơi tiêu thụ là $1,25.0,82P_1=1,025P_1$. Ta có: $$ \left\{\begin{matrix} 0,82=1-\dfrac{P_1R}{U^2} & & \\ H_2=1-\dfrac{P_2R}{U^2} & &...
 3. Oneyearofhope

  Tần số f của dòng điện là

  Từ các dữ kiện đầu, chúng ta sẽ xử lý được :) $$Z_L=275\Omega ;Z_{C}=200\Omega $$ Do công suất tiêu thụ của mạch không đổi: $$\rightarrow Z_1=Z_2\leftrightarrow Z_L-Z_C=Z_C-Z_L'\rightarrow Z_L'=125\Omega $$ Do cảm kháng giảm, nên cuộn cảm sẽ được mắc song song...
 4. Oneyearofhope

  Biên độ dao động của vật?

  Mình làm có chỗ nào bạn không hiểu thì hỏi lại mình sẽ giải thích sau nhé! Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp động năng bằng thế năng là: $\Delta _t=\dfrac{T}{4}$ Do gia tốc và vận tốc vuông pha nên pha của gia tốc ở thời điểm t và pha của gia tốc ở thời điểm $t+\dfrac{T}{4}$ sẽ luôn cùng pha...
 5. Oneyearofhope

  Bề rộng trên trường giao thoa là?

  Đoạn chồng chập là từ vân sáng bậc 5 của ánh sáng đỏ đến vân sáng bậc 7 ánh sáng tím: $$\Delta _d=\dfrac{2}{1}\left(5.0,76-7.0,38\right)=2,28\left(mm\right)$$ Đáp án :)
 6. Oneyearofhope

  Để động cơ chạy đúng công suất định mức thì U có giá trị hiệu dụng

  Cường độ dòng điện hiệu dụng: $I=\dfrac{P}{U\cos \varphi }=\dfrac{704}{220.0,8}=4\left(A\right)$ $$\rightarrow U_R=4.2,5=10\left(\Omega \right)$$ Ta có: $$U=\sqrt{U_{d}^2+U_{R}^2+2U_dU_R\cos \varphi }$$ $$=\sqrt{220^2+10^2+2.220.10.0,8}=228\left(V\right)$$ Đáp án :)
 7. Oneyearofhope

  Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là

  Bài này s/dụng công thức: $R=\dfrac{L\left|\omega _1-\omega _2 \right|}{\sqrt{n^{2}-1}}$ cũng được :D
 8. Oneyearofhope

  MPĐ Khi roto quay với tốc độ n thì tần số dòng điện là.

  Khi công suất tiêu thụ trong mạch đạt cực đại ta có: $$\omega _0= \dfrac{1}{C\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^{2}}{2}}}=\dfrac{300\pi }{\sqrt{20}}\left( \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)\right)$$ $$\Rightarrow n_0=\dfrac{\omega }{2\pi }=\dfrac{150}{\sqrt{20}}\left(\dfrac{v}{s}\right)$$ Ta có...
 9. Oneyearofhope

  Luc chieu hinh nhu bao tri 1 luc thi phai.

  Luc chieu hinh nhu bao tri 1 luc thi phai.
 10. Oneyearofhope

  Dùng phần mềm chưa crack kìa :P

  Dùng phần mềm chưa crack kìa :P
 11. Oneyearofhope

  Kiệt nó có ý đồ xấu đấy Di ợ.

  Kiệt nó có ý đồ xấu đấy Di ợ.
 12. Oneyearofhope

  Electron phải chuyển động với tốc độ gần bằng?

  Năng lượng nghỉ: $$E=mc^{2}=\left(5,486.10^{-4}.1,66.10^{-27}\right).\left(3.10^{8}\right)^2$$ $$=8,196.10^{-14}\left(J\right)=0,512\left(MeV\right)$$ Ở đây, mình đổi:$1u\approx 1,66.10^{-27}\left(kg\right);1MeV=1,6.10^{-13}\left(J\right)$ $$\Rightarrow...
 13. Oneyearofhope

  Giá trị của $\alpha _{0}$ là?

  Đề cho đơn giản quá :D Mình lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ nhé! :) Ta có gia tốc hiệu dụng:$g'=\dfrac{g}{\cos \alpha }$ $$\Rightarrow T_{max}=mg'\left(3-2\cos \alpha \right)\leftrightarrow 2,0745=\dfrac{0,2.10\left(3-2\cos \alpha \right)}{\cos \alpha }$$ $\Rightarrow...
 14. Oneyearofhope

  Vậy hả? Chúc bạn thi tốt nhé! :)

  Vậy hả? Chúc bạn thi tốt nhé! :)
 15. Oneyearofhope

  Mình thi đại học kinh tế quốc dân, còn cậu? :)

  Mình thi đại học kinh tế quốc dân, còn cậu? :)
 16. Oneyearofhope

  MPĐ Máy hạ áp có tỉ số hạ áp là?

  Công suất cần truyền đi, điện áp nơi phát lần lượt là: P;U. Điện áp 2 đầu cuộn sơ cấp của máy hạ áp trong hai trường hợp: 57U'; nU'(U' là điện áp tại KCN). Ta có: $$H_1=\dfrac{0,95P'}{P}=\dfrac{57U'}{U}\left(1\right)$$ $$H_2=\dfrac{P'}{P}=\dfrac{nU'}{4U}\left(2\right)$$ Chia vế với vế of (1) và...
 17. Oneyearofhope

  Sau thời gian bao lâu tỉ số này là 24?

  Ban đầu: $\dfrac{N_B}{N_A}=3\left(1\right)$ Sau khoảng thời gian cần tìm: $$\dfrac{N_B.2^{\dfrac{-t}{T_B}}}{N_A.2^{\dfrac{-t}{T_A}}}=24\left(2\right)$$ Thay (1) vào (2) ta được: $$3.2^{t\dfrac{T_B-T_A}{T_A.T_B}}=24\leftrightarrow t\dfrac{T_B-T_A}{T_A.T_B}=3$$ $\rightarrow t=80$(ngày)
 18. Oneyearofhope

  Cơ năng của vật là?

  Ta có: $W=\dfrac{1}{2}m\left(\omega A \right)^{2}$ $$\Rightarrow \dfrac{W_{1}}{W_{2}}=\left(\dfrac{A_1}{A_2} \right)^{2}=\dfrac{1}{4}$$ $$\Rightarrow A_{2}=2A_1$$ Biên độ dao động tổng hợp: $$A=\sqrt{A_{1}^{2}+A_{2}^2+2A_1A_2\cos \Delta \varphi }=A_{1}\sqrt{7}$$ $$\Rightarrow...
 19. Oneyearofhope

  Tốc độ cực đại của chất điểm bằng?

  Tốc độ tb: $v=\dfrac{S}{t}$ Để tốc độ tb lớn nhất thì quãng đường đi được trong thời gian $\dfrac{T}{3}$ là lớn nhất. $\rightarrow S=A\sqrt{3}$ $$\Rightarrow 45=\dfrac{A\sqrt{3}}{\dfrac{2\pi }{\omega }\dfrac{1}{3}}\rightarrow \omega A=10\pi \sqrt{3}\left( \...
 20. Oneyearofhope

  C thử xem ở đây đi :)

  C thử xem ở đây đi :)
Top