Kết quả tìm kiếm

 1. sooley

  Từ vị trí cân bằng người ta kéo con lắc ra 10 cm thả nhẹ

  1 con lắc lò xo đặt dao động điều hòa. Từ vị trí cân bằng người ta kéo con lắc ra 10 cm thả nhẹ. Khi vật cách vị trí cân bằng 5cm người ta giữ cố định điểm chính giữa lò xo. Biên độ giao dộng sau khi giữ là?
 2. sooley

  Quãng đường $m_{1}$ được sau 2s kể từ thời điểm buông $m_{1}$ là?

  Con lấc lò xo nằm ngang có k=100N/m gắn với $m_{1}$=100g tại vị trí lò xo bị nén 4cm. đặt $m_{2}$=300g tại vị trí cân bằng buông nhẹ $m_{1}$ đến va chạm mềm với $m_{2}$ hai vật dính vào nhau bỏ qua ma sát. Quãng đường $m_{1}$ được sau 2s kể từ thời điểm buông $m_{1}$ là?
 3. sooley

  Lần đầu tiên A đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật là bao nhiêu

  Hai vật A và B có cùng khối lượng 1kg và có kích thước nhỏ được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh dài 10cm . 2 vật được treo vào lò xo có k=100N\m tại nơi có $g=10m/s^{2}$. khi hệ vặt và lò xo đang ở vị trí cân bằng đốt sợi dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do con lắc A dao động điều hòa . Lần...
 4. sooley

  Tính khoảng cách giữa hai vật khi $m_{1}$ đổi chiều vận tốc lần thứ 2

  Bài toán. Cho cơ hệ lõ xo có k=100N/m đặt nằm ngang ,một đầu được giữ cố định ,đầu còn lại được gắn với vật nặng $m_{1}=100g$.Vật nặng $m_{1}$ được gắn với vật nặng thứ 2 $m_{2}=200g$.Tại thời điểm đầu giữ hai vật pử vị trí lõ xo nén 3 rồi buông nhẹ cho vật dao động .Chọn gốc tọa độ theo chiều...
 5. sooley

  Số lần hai con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều ngược nhau là bao nhiêu.

  Bài toán Hai con lắc đơn có chiều dài l_{1}=64cm,l_{2}=81cm dao động với biên độ nhỏ trong hai mặt phẳng song song.Tại thời điểm ban đầu hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo chiều dương .sau thời gian t=110s .Số lần hai con lắc cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều ngược nhau là bao...
 6. sooley

  Tính tốc độ trung bình của hệ

  Bài Con lắc gồm vật $m_{1}$ gắn đầu lò xo có khối lượng không đáng kể ,có thể trượt không ma sát trên một mặt phẳng nằm ngang .Người ta chồng lên một vật $m_{1}$ một vật $m_{2}$ .Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí vật bị nén 2cm rồi buông nhẹ .Biết độ cứng lò xo là $k=100N/m$...
 7. sooley

  Độ nén lớn nhất của lò xo có thể đạt được trong dao động là

  Bài toán. Một con lắc lò xo có khối lượng 0.02kg và lõ xo có độ cứng =1N/m.Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo .Coi hệ số ma sát nghỉ cực đại và hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ đều bằng 0.1 .Ban đầu vật đứng yên trên giá ,sau đó cung cấp cho vật nặng vận...
 8. sooley

  Năng lượng tối thiểu của các hạt $\alpha$ để phản ứng có thể xảy ra bằng

  Câu hỏi Xét phản ứng hạt nhân xảy ra khi bắn phá hạt nhôm bằng hạt $\alpha ^{27}\textrm{Al}+\alpha\rightarrow ^{30}\textrm{P}+n$. Biết $m_{Al}=26,974u,m_{p}=29,970u,m_{\alpha }=4.0013u$. Coi động năng của các hạt sinh ra không đáng kể. NĂng lượng tối thiểu của các hạt $\alpha$ để phản ứng có...
 9. sooley

  Động năng của hạt $\alpha$ là $E_{\alpha }=4Mev$. Tính khối lượng hạt $_{92}^{234}\textrm{U}$

  Câu hỏi Hạt $_{92}^{234}\textrm{U}$đang đưgns yên bị vở thành hạt $\alpha$ và hạt $_{90}^{230}\textrm{Th}$.Cho $m_{\alpha}=4.0015u;m_{Th}=229,73u$ và $1u=931.5Mev/c^{2}$ .Động năng của hạt $\alpha là E_{\alpha }=4Mev$.Tính khối lượng hạt $_{92}^{234}\textrm{U}$ A. $m_{u}=233,9796u$ B...
 10. sooley

  Truyền tải điện Điện áp hai cực của mọt trạm phát điện cần tăng bao nhiêu lần

  Câu hỏi Điện áp hai cực của một trạm phát điện cần tăng bao nhiêu lần để giảm hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền tới tải tiêu thụ không đổi. Biết rằng khi chưa tăng điện áp thì độ giảm điện áp do điện trở của cuộn dây tải điện bằng 5% điện áp hiệu dụng trên...
 11. sooley

  Công suất định mức của động cơ là

  Câu hỏi Một đoạn mạch xoay chiều gồm một bóng đèn sợi đốt tren bóng có ghi (110V-330W)ghép nối tiếp với một động cơ có điện áp định mức là 220V .Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 300V thì cả đèn và động cơ đều hoạt động đúng công suất định mức .Công...
 12. sooley

  C biến thiên Hỏi nếu điều chỉnh C để điện áp trên tụ đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu

  Câu hỏi Đặt điện áp $u=200\cos(100\pi t)V$ lên hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự RLC.Biết cuộn dây thuần cảm và tụ có điện dung C thay đổi được .Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng trên đoạn RL cực đại thì $U_{RL}=400V$ .Hỏi nếu điều chỉnh C để điện áp trên tụ đạt cực đại thì giá trị cực...
 13. sooley

  Tốc độ cực đại của vật sau lần nén thứ nhất là

  Câu hỏi Con lắc lò xo nằm ngang .ban đầu con lắc lõ xo chưa biến dạng .Vật có khối lượng $m_{1}=0,5kg$k=20N/m.Một vật có khối lượng $m_{2}=0,5 kg$ chuyển động dọc theo trục của lò xo với tốc độ $\dfrac{\sqrt{22}}{5} m/s$ đến va chạm mềm với vật $m_{1}$.Sau va chạm lò xo bị nén lại .Hệ số ma sát...
 14. sooley

  Tìm biên độ cực đại dao động này tương ứng với họa âm nào

  Câu hỏi Trên một sợi dây đàn dài 120 cm có sóng dừng các điểm có biên độ dao động 3.5mm nằm cách nhau một đoạn 15cm .Tìm biên độ cực đại dao động này tương ứng với họa âm nào A. Bậc 4 B. Bậc 3 C. Bậc 1 D. Bậc 2
 15. sooley

  f biến thiên Tìm $U_{0_{C_2}}$ khi $\omega=\omega_{2}$.

  Bài toán Đặt điện áp xoay chiều $u=U_{0} \cos(\Omega t)$ (U_0 ko đổi) $\omega$ thay đổi vào mạch RLC nối tiếp. Với $R^{2}.C<2L$. khi $\omega_{1} ,\omega_{2}$ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm thuần có cùng 1 giá trị . Khi $\omega=\omega_{0}$ thì điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm có giá trị...
 16. sooley

  Hộp đen Công suất tiêu thụ trên họp X bằng

  Câu hỏi Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm có $L=\dfrac{3}{\pi}$.Điện trở $R=100\sqrt{3}\Omega$ và hộp X .M là điểm nằm giữa R và X .Khi đặt vào hai đầu A,B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $200V ,f=50Hz$,thì c có các giát trị hiệu dụng...
 17. sooley

  Lệch pha Hiệu điện thế hiệu dụng của mạng điện và dộ lệch pha của nó so với dòng điện là

  Câu hỏi Một động cơ điện xoay chiều sản suất ra công suất cơ học 7,5kW và có hiệu suất 80%. Mắc động cơ nối tiếp với một cuộn dây rồi mắc nối tiếp chúng vào mạng điện xoay chiều giá trị hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu động cơ là $U_{M}$. Biết dòng điện qua động cơ có cường độ hiệu dụng là 40A...
 18. sooley

  Biên độ dao động của hai chất điểm là

  Câu hỏi Có hai chất điểm dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với Ox cùng tần số và biên độ.Vị trí cân bằng của 2 chất điểm nằm trên đường thẳng vuông góc với Ox tại O .Trong quá trình dao động thì khoảng cách lớn nhất giữa hai...
 19. sooley

  Truyền tải điện Khi đó ở xưởng cơ khí có thể có tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động

  Câu hỏi Tại một điểm M có máy phát điện xoay chiều một pha có công suất phát điện và hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu của máy phát đều không đổi.Nối hai cực của máy phát với một trạm tăng áp có hệ số tăng áp là k đặt tại đó .Từ máy tăng áp điện năng được đưa lên dây điện năng dược đưa lên dây...
 20. sooley

  Tính cảm ứng từ tại tâm nguyên tử hidro do chuyển động của e trên quỹ đạo K gây ra

  Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 . Tính cảm ứng từ tại tâm nguyên tử hidro do chuyển động của e trên quỹ đạo K gây ra .Biết $r=5,3.10^{-11}m$ A. 125T B. 15,7T C. 1,05T D. 112,45T
Top