Kết quả tìm kiếm

 1. Enzan

  Kể từ $t=0$,thời điểm đầu tiên mà hai vật có khoảng cách lớn nhất là

  Hai vật dao động điều hoà trên hai đoạn thẳng cạnh nhau, song song nhau, cùng một trục toạ độ Ox song song với hai đoạn thẳng đó và VTCB của hai vật trùng với gốc toạ độ O. Phương trình của hai vật là $x_1=3\cos \left(\dfrac{5\pi }{3}t+\dfrac{\pi }{3}\right) cm$ và $x_2=3\sqrt{3}\cos...
 2. Enzan

  Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ tại B bằng biên độ của C là

  Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định với chu kì $T$. Trên dây A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất và C là trung điểm AB. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ tại B bằng biên độ tại C là $\dfrac{T}{8}$ $\dfrac{T}{4}$ $\dfrac{T}{6}$ $\dfrac{T}{3}$
 3. Enzan

  Độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế hai đầu mạch là

  Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \left(2\pi ft\right) V$ (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm $R=60\Omega $ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có $L=\dfrac{0,3}{\pi }H$. Cho f thay đổi từ $150Hz$ xuống $100Hz$ thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị cực đại. Khi đó dòng điện...
 4. Enzan

  Tìm chu kì dao động của vật

  Một vật dao động điều hòa với chu kì $T$ và biên độ $A=4cm$ . Tốc độ trung bình lớn nhất mà vật chuyển động trên quãng đường $4\sqrt{3}cm$ là $0,3\sqrt{3} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Tìm chu kì dao động của vật: 0,1s 0,2s 0,3s 0,4s
 5. Enzan

  Giá trị của suất điện động E là:

  Mạch dao động LC lí tưởng. Ban đầu nối 2 đầu cuộn cảm thuần vơi1 nguồn co suất điện động $E$, điện trở trong $r=2\Omega $. Sau khi dòng điện ổn định thì ngắt cuộn dây ra khỏi nguồn và nối với một tụ điện thành một mạch kín thì điện tích cực đại trên một bản tụ là $4.10^{-6} C$. Biết khoảng thời...
Top