Kết quả tìm kiếm

 1. Hải Quân

  Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi chưa nối tắt tụ là:

  Đặt điện áp xoay chiều $U = 198 V$ không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp vuông pha với nhau. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi chưa nối tắt tụ là...
 2. Hải Quân

  C biến thiên Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị gần giá trị nào nhất?

  Câu 1: Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có $R=50\sqrt{3}\Omega , L=\dfrac{1}{2\pi }H,$ cuộn dây thuần cảm, tụ điện có điện dung thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức: $u=200\cos \left(100\pi t\right)V.$ Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng $U_{RC}$ lớn nhất. Khi đó, điện áp hiệu dụng...
 3. Hải Quân

  Tỉ lệ của U235 trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thành cách đây 4,5 tỉ năm là:

  Ngày nay tỉ lệ của $U235$ là $0,72%$ urani tự nhiên, còn lại là $U238.$ Cho biết chu kì bán rã của chúng là $7,04.108$ năm và $4,46.109$ năm. Tỉ lệ của $U235$ trong urani tự nhiên vào thời kì trái đất được tạo thành cách đây $4,5$ tỉ năm là: $30\%$ $46\%$ $23\%$ $16\%$
 4. Hải Quân

  Hỏi sau khoảng thời gian 0,15t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu?

  Gọi $t$ là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm đi $e$ lần ($e$ là cơ số của loga tự nhiên với $lne = 1$). $T$ là chu kỳ bán rã của chất phóng xạ. Hỏi sau khoảng thời gian $0,15t$ chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu? Cho biết $e^{-0,15}=0,9.$...
 5. Hải Quân

  C biến thiên Dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó là

  Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần $40 Ω,$ độ tự cảm $\dfrac{1}{3}π \left(H\right).$ Một tụ điện có điện dung C thay đổi được và một điện trở thuần $80 Ω$ mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị lớn nhất $120 V,$ tần số $50 Hz.$ Thay đổi điện...
 6. Hải Quân

  C biến thiên Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị gần giá trị nào nhất?

  Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC có $R=50\sqrt{3}, L=\dfrac{1}{2\pi }H,$ cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức $u=200\cos \left(100\pi t\right)V.$ Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng $U_{RC}$ lớn nhất. Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị...
 7. Hải Quân

  C biến thiên Tìm R,C

  Cho mạch điện RLC, có C thay đổi. Biết $u=200\cos \left(100\pi t\right)V.$ Điều chỉnh C đến $C=C_1=\dfrac{10^{-4}}{\pi }F, C=C_2=\dfrac{10^{-4}}{5\pi }F$ thì $i_1, i_2$ đều lệch pha so với $u$ một góc $\dfrac{\pi }{3}.$ Tìm $R, C$ - Người ta giải không hiểu tại sao có: $\phi _1=-\phi _2$...
 8. Hải Quân

  Số điểm dao động biên độ 2 cm trên đoạn MN là ?

  Trên mặt nước người ta đặt người ta đặt 2 nguồn sóng kết hợp $S_1,S_2$ cách nhau $60cm$ dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là $u_1=2\cos \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{4}\right)cm$ và $u_2= 4\cos \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)cm$ tốc độ truyền sóng trên mặt...
 9. Hải Quân

  L biến thiên Hệ thức nào dưới đây đúng?

  Câu 1: Cho đoạn mạch không phân nhánh $RLC,$ cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L$ thay đổi được. Điều chỉnh $L$ thì ta thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L cực đại gấp $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$ điện áp hiệu dụng cực đại giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức nào dưới đây đúng...
 10. Hải Quân

  L biến thiên Để $U_{LC} = 0$ thì độ tự cảm có giá trị bằng

  Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều $RLC$ mắc nối tiếp, biết $R=100\sqrt{3}\Omega .$ Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có dạng $u=U\sqrt{2}\cos \left(100\pi t\right)V,$ mạch có L biến đổi được. Khi $L=\dfrac{2}{\pi }\left(H\right)$ thì $U_{LC} =\dfrac{U}{2}$ và mạch có tính dung kháng. Để...
 11. Hải Quân

  L biến thiên Tìm giá trị lớn nhất biết rằng P1 = P6?

  Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều $RLC$ có cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để cảm kháng của mạch lần lượt có giá trị bằng $30 Ω; 36 Ω; 42 Ω; 46 Ω; 50 Ω; 55 Ω$ thì công suất tiêu thụ trên mạch tương ứng bằng $P_1; P_2; P_3; P_4; P_5; P_6.$ Tìm giá trị lớn nhất trong...
 12. Hải Quân

  Khi H đang ở mức NL M, để ion hóa H cần phải cung cấp 1 năng lượng =?

  Các mức năng lượng của nguyên tử Hidro ở trạng thái dừng được xác định bởi CT:$E=\dfrac{-13,6}{n^2}eV.$ Khi H đang ở mức NL M, để ion hóa H cần phải cung cấp 1 năng lượng bằng bao nhiêu?
 13. Hải Quân

  L biến thiên Giá trị của U là:

  Đặt điện áp xoay chiều $u =U\sqrt{2}\cos \left(100\pi t\right) V$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần $R,$ tụ điện có điện dung $C$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$ thay đổi được. Điều chỉnh $L$ để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực...
 14. Hải Quân

  Nhiệt lượng Q toả ra trong một chu kỳ trên cuộn cảm có điện trở thuần R là

  Một mạch dao dộng điện từ duy trì với tần số góc $\omega .$ Điện tích cực đại của tụ là $q_0.$ Nhiệt lượng Q toả ra trong một chu kỳ trên cuộn cảm có điện trở thuần R là: $Q=\dfrac{2\pi }{\omega }q_0^2R$ $Q=\omega q_0^2R$ $Q=\pi \omega q_0^2R$ $Q=\omega ^2 q_0^2R$ * Chán we không nhớ gì hết mn ơi!
 15. Hải Quân

  R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại?

  Cho một mạch gồm biến trở $R,$ cuộn dây không thuần cảm có điện trở $r.$ Khi điều chỉnh $R$ thì với $R = 50\Omega $ thì công suất tiêu thụ trên $R$ là lớn nhất và khi đó điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha góc $\dfrac{\pi }{3}$ so với điện áp hai đầu điện trở. Phải điều chỉnh $R$ đến giá trị bằng...
 16. Hải Quân

  R biến thiên Biểu thức đúng là:

  Đặt điện áp xoay chiều $u =U\sqrt{2}\cos \left(\omega t\right) V$ vào hai đầu mạch mắc nối tiếp theo thứ tự: điện trở $R,$ thuần cảm $L$ và tụ $C.$ Biết $U, L, \omega $ không thay đổi; điện dung $C$ và điện trở $R$ có thể thay đổi. Khi $C = C_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở không phụ...
 17. Hải Quân

  R biến thiên Hỏi phải điều chỉnh R đến giá trị bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch lớn nhất?

  Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần $R$ (có giá trị có thể thay đổi được), mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm có cảm kháng $10Ω$ và điên trở hoạt động $r.$ Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là $20 V.$ Khi thay đổi $R$ thì nhận thấy có hai giá...
 18. Hải Quân

  R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1:

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ vào hai đầu một đoạn mạch $RLC$ nối tiếp, điện trở $R$ có thể thay đổi được. Khi $R$ thay đổi thì thấy với hai giá trị của điện trở $R_1$ và $R_2$ mà $R_1 = 0,5625R_2$ thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau. Tính hệ số công suất của mạch...
 19. Hải Quân

  Tìm λ

  Công thoát e khỏi bề mặt đồng là $4,14 eV.$ Chiếu một bức xạ có bước sóng $λ$ vào bề mặt đồng, e quang có vận tốc ban đầu cực đại $v_0$ bay vào vùng có từ trường đều chiếm một nửa vùng không gian có mặt phân cách là mặt phẳng sao cho cảm ứng từ vuông góc $\vec{v_0}.$ Góc giữa vận tốc $\vec{v_0}$...
 20. Hải Quân

  Giới hạn quang điện của kim loại là:

  Chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng $0,546μm$ lên bề mặt kim loại. Các e quang điện có vận tốc cực đại $\vec{v_0}$ hướng vuông góc vào vùng từ trường $\vec{B}$ có độ lớn $10^{-4}$ được giới hạn bởi hai mặt phẳng cách nhau một khoảng $d=11,66mm.$ Sau khi qua vùng từ trường các e lệch khỏi phương...
Top