Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Chu kì dao động riêng của mạch là:

  Bài toán Mạch dao động lí tưởng, có tụ điện $C=0,2\mu F$ đang dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại trên tụ là $U_{0}=13V$, khi biết hiệu điện thế trên tụ là u=12V thì cường độ dòng điện trong mạch là i=5mA. Chu kì dao động riêng của mạch là: A. $ 4.10^{-4}$s B. $ 4\pi 10^{-4}$s C...
 2. N

  Tăng hay giảm tần số dòng điện và giữ nguyên thông số của mạch điện, kết luận nào sau đây không đúng

  Bài toán Trong mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng điện. Tăng hay giảm tần số dòng điện và giữ nguyên thông số của mạch điện, kết luận nào sau đây không đúng: A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm B. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện giảm C. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm D. Góc...
 3. N

  Tốc độ truyền sóng trong môi trường:

  Bài toán Trong hiện tượng giao thoa trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B, cùng tần số f=25Hz, cách nhau 10cm. Trên đoạn AB có 10 điểm dao động với biên độ cực đại chia đoạn này thành 11 đoạn mà hai đoạn gần các nguồn nhất bằng một nửa các đoạn còn lại. Tốc độ truyền sóng trong môi trường...
 4. N

  Hỏi S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu theo phương song song với màn quan sát

  Bài toán Trong thí nghiệm về giao thoa Y âng, chiếu vào khe S ánh sáng đơn sắc $\lambda =0,6\mu m$; Khoảng cách từ S đến màn chứa 2 khe $S_{1}$ và $S_{2}$ là l = 1,50m. Biết $S_{1}S_{2}$= 1,0mm;khoảng cách từ $S_{1}$ và $S_{2}$ đến màn quan sát là 1,50 m. Hỏi S phải dịch chuyển một đoạn tối...
 5. N

  Lệch pha Giá trị của L bằng:

  Bài toán Đặt điện áp $u=U_{0}\cos100\pi t,,$(V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần $100\sqrt{3}\Omega $ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đoạn mạch MB chỉ có tụ điện có điện dung $\dfrac{10^{-4}}{2\pi }F$. Biết điện...
 6. N

  Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là:

  Bài toán Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ $\lambda _{1}$= 450 nm và $\lambda _{2}$= 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm...
 7. N

  Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm trên đoạn thẳng AB là

  Bài toán Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B dao động đều hòa cùng pha với nhau và theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ truyền sóng không đổi trong quá trình lan truyền, bước sóng do mỗi nguồn trên phát ra bằng 12 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động với biên...
 8. N

  Lệch pha Cường độ dòng điện hiệu dụng là:

  Bài toán Đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm, điện trở thuần R và tụ điện mắc nối tiép nhau, điểm M nối giữa cuộn dây và điện trở R, điểm N nối giữa điện trở R với tụ điện. Hiệu điện thế của mạch điện là:$u=U\sqrt{2}\cos100\pi t(V)$. Cho biết R=30$\Omega , U_{AN}=75V, U_{MB}=100V...
 9. N

  Khối lượng của vật nặng là

  Bài toán Cho một con lắc lò xo dao động điều hoà, trong đó độ cứng của lò xo là 50 N/m. Tại thời điểm $t_{1}$ , li độ và vận tốc của vật lần lượt là 4 cm và $ 80\sqrt{3}$cm/s. Tại thời điểm $t_{2}$, li độ và vận tốc của vật lần lượt là 4 cm và $-4\sqrt{2}$cm và $80\sqrt{2}$cm/s. Khối lượng của...
 10. N

  Trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng

  Bài toán Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm $L = 1,2.10^{-4}H$ và một tụ điện có điện dung $C = 3 nF$. Điện trở của mạch là $R = 0,2\Omega$. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu đện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là $U_{0}=6V$ thì trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho...
 11. N

  MPĐ Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 800 vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch :

  Bài toán Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 200 $\Omega$ mắc nối tiếp với tụ điện C. Nối 2 đầu đoạn mạch với 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha, bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 200 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong...
 12. N

  Giá trị của $\lambda _{l}$ là

  Bài toán Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng $\lambda _{d}= 720 nm$ và bức xạ màu lục có bước sóng $\lambda _{l}$ (có giá trị trong khoảng từ $500 nm$ đến $575 nm$). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng...
 13. N

  Sau khoảng thời gian bao lâu, độ phóng xạ của hai chất bằng nhau ?

  Bài toán Hai chất phóng xạ (1) và (2) có chu kỳ bán rã và hằng số phóng xạ tương ứng là $T_{1}$ và $T_{2}$ và số hạt nhân ban đầu $N_{01}$ và $N_{02}$. Biết (1) và (2) không phải là sản phẩm của nhau trong quá trình phân rã. Sau khoảng thời gian bao lâu, độ phóng xạ của hai chất bằng nhau ? A...
 14. N

  Số điểm dao động với biên độ cực đại và số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là?

  Bài toán Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và Bdao động theo phương thẳng đứng vớí phương trình lần lượt là $u_{1}=asin(40\pi t), \ u_{2}=asin(40\pi t+\pi )(cm)$. Cho $AB = 18 cm$. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước $v=120cm/s$. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình...
 15. N

  MPĐ Nếu roto quay với 3n vòng/phút thì dung kháng của tụ là

  Bài toán Cho mạch điện RC với $R = 15\Omega $. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một máy phát điện xoay chiều một pha. Khi rô to quay với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng $I_{1} = 1A$ Khi rô to quay với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch $I_{2}=\sqrt{6}$...
 16. N

  Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu kim loại trên thì điện thế cực đại của quả cầu là?

  Bài toán Chiếu bức xạ có tần số $f_{1}$ vào quả cầu kim loại đặt cô lập thì xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là $V_{1}$ và động năng ban đầu cực đại của electron quang điện đúng bằng một phần ba công thoát của kim loại. Chiếu tiếp bức xạ có tần số $f_{2} = f_{1} +...
 17. N

  Lực hồi phục cực đại là

  Bài toán Con lắc lò xo thẳng đứng có m = 100 g Lấy $g = 10 m/s^{2}$. Trong quá trình dao động, lực đẩy cực đại tác dụng lên điểm treo có độ lớn bằng trọng lực tác dụng lên vật. Lực hồi phục cực đại là A. 3N B. 1N C. 1,5N D. 2N
 18. N

  Điện trở thuần của mạch là

  Bài toán Mạch dao động gồm L = 160 mH; C = 8 nF. Thực tế do mạch có điện trở thuần nên để duy trì dao động cho mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ $U_{0}$ = 5 V thì cần cung cấp bổ sung năng lượng cho mạch với công suất P = 6 mW. Điện trở thuần của mạch là A. $48\Omega $ B...
 19. N

  Bước sóng của $\lambda_2$ là?

  Bài toán Thực hiên giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng $\lambda _{1}=0,64\mu m$ và $\lambda _{2}$. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó, số vân của bức xạ $\lambda _{1}$ và...
 20. N

  Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa

  Bài toán Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện $i = 0,12\cos(2000t)$ (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu...
Top