Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Biên độ dao động của vật bằng

  Bài toán Lò xo nhẹ một đầu treo vào điểm cố định, đầu còn lại gắn với vật, tại vị trí cân bằng lò xo dãn 2cm. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng là $\dfrac{1}{4f}$. Biên độ dao động của...
 2. N

  Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại bằng bao nhiêu?

  Bài toán Một lò xo nhẹ có độ cứng k, một đầu treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo vật nặng khối lượng 100 g. Kích thích cho vật dao động điều hòa với phương trình $x=5\cos4\pi t$(cm), lấy g =$\pi ^{2}=10m/s^{2}$. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại bằng bao nhiêu? A. 3,6N B. 0,4N C...
 3. N

  Tức thời Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là

  Bài toán Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có cảm kháng $Z_{L}, $ và tụ điện có dung kháng $Z_{C}=3Z_{L}$. Vào thời điểm t điện áp hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện có giá trị tức thời tương ứng là 30V và 60V thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là...
 4. N

  Để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại thì độ tự cảm cuộn dây là

  Bài toán Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm điện trở 200Ω, cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung $\dfrac{10^{-4}}{2\pi }F$ . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số bằng 50Hz. Để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại thì độ tự...
 5. N

  Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

  Bài toán Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 150 V thì cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 2A. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 120 V. Công suất tiêu...
 6. N

  Kết luận nào đúng?

  Bài toán Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đọan mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức $u=U_{0}\cos(\omega t+\varphi )$. Kết luận nào đúng? A. Tổng trở đoạn mạch $Z=\sqrt{R^{2}+(C\omega...
 7. N

  Biên độ dao động tại điểm M trên mặt nước cách $S_{1}$ và $S_2$ lần lượt là $d_1=15cm$ và $d_2=10cm$

  Bài toán Trên mặt nước có 2 nguồn dao động kết hợp $S_{1}$ và $S_{2}$ cùng phương trình $u=\cos(50\pi t)$ cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 5 m/s. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền đi. Biên độ dao động tại điểm M trên mặt nước cách $S_{1}$ và $S_{2}$ lần lượt là...
 8. N

  Hệ số công suất của mạch điện bằng:

  Bài toán Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu cuộn dây và dòng điện là $\dfrac{\pi }{3}$. Gọi hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là $U_{C}$, hai đầu cuộn dây là $U_{d}$, biết $U_{C}=\sqrt{3}U_{d}$. Hệ số công suất của mạch...
 9. N

  Để điện áp giữa hai đầu cuộn dây thứ hai đạt giá trị lớn nhất thì phải mắc nối tiếp thêm một tụ ?

  Bài toán Một mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L_{1}$ mắc nối tiếp với cuộn dây thứ hai có độ tụ cảm $L_{2}=\dfrac{1}{2\pi }$ và điện trở trong r = $25\Omega$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều $u=65\sqrt{2}\cos100\pi t$ (V) thì cường độ hiệu dụng trong...
 10. N

  Xác định chu kì dao động của vật M và độ cứng của lò xo.

  Bài toán Một cơ hệ gồm vật M = 200g được gắn với lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể. Vật M có thể trượt không ma sát trên mặt ngang. Hệ đang ở trạng thái cân bằng. Người ta bắn một vật m = 50g theo phương nằm ngang với vận tốc $v_{0}$ = 2m/s đến va chạm đàn hồi với vật M. Sau va chạm...
 11. N

  Bước sóng của $\lambda _{2}$ là

  Bài toán Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai bức xạ nhìn thấy có bước sóng $\lambda _{1}=0,64\mu m,\lambda _{2}$ . Trên màn hứng các vân giao thoa, trong khoảng giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng, trong đó số vân của bức xạ $\lambda _{1}$ và của bức xạ...
 12. N

  Tính điện áp hiệu dụng của mạng điện?

  Bài toán Một động cơ điện xoay chiều một pha và một cuộn dây có độ tự cảm L mắc nối tiếp với nhau rồi mắc vào mạng điện xoay chiều. Động cơ có hiệu suất 80% và sản được một công suất cơ học là 7,5kW. Dòng điện qua động cơ có cường độ 40A và chậm pha $15^{0}$ so với hiệu điện thế ở hai đầu động...
 13. N

  Hộp đen Tính hệ số công suất của mạch.

  Bài toán Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với một hộp kín X. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dung U thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu $R_{0}$ và hộp X lần lượt là $\dfrac{\sqrt{2}}{3}U$ và $\dfrac{\sqrt{5}}{3}U$. Biết X chứa một trong...
 14. N

  Sau 15,2s dao động, tốc độ lớn nhất của vật chỉ có thể là:

  Bài toán Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 100g và lò xo nhẹ có độ cứng 0,01N/cm. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 10cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Trong quá trình dao động lực cản tác dụng lên vật có độ lớn không đổi $10^{-3}N$. Lấy $\pi ^{2},g=10m/s^{2}$. Sau 15,2s dao động...
 15. N

  Nối tắt tụ điện thì điện áp hiệu dụng trên điện trở và cuộn cảm tương ứng là:

  Bài toán Đặt điện áp $u=U_{0}\cos\omega t $V vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng trên điện trở, cuộn thuần cảm và tụ điện lần lượt là $U_{R}=30\sqrt{3}V, U_{L}=30V, U_{C}=60V$. Nối tắt tụ điện thì điện áp hiệu dụng trên điện trở và cuộn cảm tương ứng là: A. 30V và...
 16. N

  Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là

  Bài toánCho một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ C, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u=50\sqrt{2}\cos(100\pi t)V$. Biết $Z_{L}=2Z_{C}$ và điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là $ U_{R}=30V$ . Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là A. 80V B. 30V C. 60V...
 17. N

  Tức thời Khi điện áp tức thời ở hai đầu điện trở là 40V và đang tăng thì điện áp tức thời ở hai đầu mạch là:

  Bài toán Đặt vào mạch RLC nối tiếp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, cuộn cảm thuần, tụ điện của mạch là:$40\sqrt{2}V,50\sqrt{2}V, 90\sqrt{2}V$. Khi điện áp tức thời ở hai đầu điện trở là 40V và đang tăng thì điện áp tức thời ở hai...
 18. N

  R biến thiên Để khi R thay đổi mà điện áp hiệu dụng $U_{AM}$ không đổi thì giá trị của độ tự cảm là:

  Bài toán Cho đoạn mạch xoay chiều AB mắc nối tiếp gồm đoạn AM chứa điện trở và tụ điện, đoạn MB chứa cuộn thuần cảm. Biết tụ điện có điện dung $C=\dfrac{10^{-4}}{\pi }$ F và điện trở R = $100\Omega $. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có biểu thức $ u=100\sqrt{2}\cos(100\pi t)$. Để khi R thay đổi...
 19. N

  L biến thiên Giá trị của C bằng

  Bài toán Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần R = 100$\Omega$mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn thuần cảm với độ tự cảm thay đổi được. Đặt điện áp $u=100\sqrt{2}\cos(100\pi t+\dfrac{\pi }{4})$ vào hai đầu đoạn...
 20. N

  Khi dây làm với phương thẳng đứng góc $30^{0}$ thì tỉ số giữa động năng và thế năng bằng

  Bài toán Con lắc đơn gồm vật nhỏ m = 200gam, treo vào sợi dây có chiều dài l. Kéo con lắc lệch khỏi VTCB góc $\alpha _{0}$ rồi buông nhẹ. Bỏ qua ma sát thì thấy lực căng có độ lớn nhỏ nhất khi dao động bằng 1N. Biết $g = 10m/s^{2}$. Lấy gốc tính thế năng ở VTCB. Khi dây làm với phương thẳng...
Top