Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Chu kì bán rã của chất phóng xạ trên là:

  Bài toán Một khối chất phóng xạ. Trong $t_{1},t_{2}=2t_{1}$ giờ đầu tiên phát ra $n_{2}$ tia phóng xạ. Biết $n_{2}=\dfrac{9}{64}n_{1}$. Chu kì bán rã của chất phóng xạ trên là: A. $T=\dfrac{t_{1}}{4}$ B. $T=\dfrac{t_{1}}{2}$ C. $T=\dfrac{t_{1}}{3}$ D.$T=\dfrac{t_{1}}{6} $
 2. N

  Khi tụ bị nối tắt thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở bằng:

  Bài toán Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R, L và C đều bằng nhau và bằng 20V. Khi tụ bị nối tắt thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở bằng: A. $10\sqrt{2}V,$ B. $30\sqrt{2}V$...
 3. N

  Điện áp cực đại hai đầu cuộn dây sau khi đóng khóa K là:

  Bài toán Mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần và hai tụ điện có cùng điện dung $C_{1}=C_{2}$ mắc nối tiếp, hai bản tụ $C_{1}$ được nối với nhau bằng một khóa K. Ban đầu khóa K mở thì điện áp cực đại hai đầu cuộn dây là $8\sqrt{6}V$, sau đó, đúng vào thời điểm dòng điện qua cuộn...
 4. N

  Vận tốc hai vật lúc gia tốc đổi chiều lần thứ 3 kể từ t = 0 có độ lớn:

  Bài toán Một con lắc lò xo nằm ngang có k = 100N/m, vật có khối lượng $m_{1}$ = 200g. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01. Lấy $g=10m/s^{2}$. Khi vật $m_{1}$ đang đứng yên tại vị trí lò xo không biến dạng thì một vật khối lượng $m_{2}$=50g bay dọc theo phương trục lò xo với vận...
 5. N

  Tiêu cự của thấu kính ứng với bước sóng $\lambda _{2}$ bằng:

  Bài toán Một nguồn sáng S phát ra hai bức xạ $\lambda _{1}=0,4\mu m,\lambda _{2}=0,6\mu m$, tới trục chính của một thấu kính. Biết chiết suất của thủy tinh làm thấu kính thay đổi theo bước sóng của ánh sáng theo quy luật :$n=1,55+\dfrac{0,0096}{\lambda ^{2}}$($\lambda $ tính ra $\mu m$). Với...
 6. N

  Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, lúc độ dời của vật bằng 10% biên độ dao động thì

  Bài toán Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, lúc độ dời của vật bằng 10% biên độ dao động thì: A. gia tốc có độ lớn bằng 90% gia tốc cực đại . B. vận tốc có độ lớn bằng 99,5% vận tốc cực đại . C. tỉ số giữa động năng và thế năng dao động là $\dfrac{1}{99}$ D. tỉ số giữa thế...
 7. N

  Độ lớn vận tốc của vật sẽ đạt được cực đại vào thời điểm:

  Bài toán Vật đang dao động điều hòa dọc theo đường thẳng. Một điểm M nằm trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật, tại thời điểm t thì vật xa điểm M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là $\Delta t$thì vật gần điểm M nhất. Độ lớn vận tốc của vật sẽ đạt được cực đại...
 8. N

  Khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở cực đại $\omega =\omega _{R}$ bằng:

  Bài toánCho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức dạng $u=U_{0}\sqrt{2}\cos\omega t$,tần số góc biến đổi. Khi $\omega =\omega _{L}=40\pi (rad/s)$ thì $U_{L}$ cực đại, khi $\omega =\omega _{C}=90\pi(rad/s)$ thì $U_{C}$ cực đại...
 9. N

  Đoạn $O_{1}M$ có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại:

  Bài toánTrên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng kết hợp $O_{1}$ và $O_{2}$ dao động đồng pha, cách nhau một khoảng $O_{1}O_{2}$ bằng 40cm. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có f = 10Hz, vận tốc truyền sóng v = 2m/s. Xét điểm M thuộc mặt nước nằm trên đường thẳng vuông góc với $O_{1}O_{2}$...
 10. N

  Li độ dao động tại M vào thời điểm $t_{2}=(t_{1}+2,01)$s bằng:

  Bài toán Một nguồn O dao động với tần số f=50Hz tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ 3cm (coi như không đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9cm. Điểm M nằm trên mặt nước cách nguồn O đoạn bằng 5 cm. Chọn t=0 là lúc phần tử nước tại O đi qua vị trí cân bằng...
 11. N

  Để cho 2 chùm tia ló màu khác nhau, sau tấm thủy tinh tách rời nhau thì bề rộng chùm tia tới

  Bài toán Một chùm tia sáng song song gồm 2 thành phần đơn sắc mà chiết suất thủy tinh đối với chúng lần lượt là $n_{1}=\sqrt{2}, n_{2}=\sqrt{3}$, chiếu từ chân không vào một tấm thủy tinh có bề dày d = 10mm, có góc tới i = $60^{0}$. Để cho 2 chùm tia ló màu khác nhau, sau tấm thủy tinh tách...
 12. N

  Lệch pha Hệ số công suất của mạch điện là

  Bài toán Đặt một điện áp $u_{AB}=U_{0}\cos\omega t(V)$ vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp AB gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở thuần r = R và một tụ điện C. Điểm M nằm giữa điện trở R và cuộn dây, điểm N nằm giữa cuộn dây với tụ điện C thì thấy 2 điện áp $u_{AN},u_{MB}$ vuông pha với nhau và có...
 13. N

  C biến thiên Hỏi $U_{0}$ có giá trị bằng bao nhiêu?

  Bài toán Đặt một điện áp $u=U_{0}\cos100\pi t(V)$vào 2 đầu đoạn mạch RCL mắc nối tiếp, có cuộn dây điều chỉnh điện dung đến giá trị mà thuần cảm, điện dung C của tụ điện thay đổi được. Khi $Z_{C}=1,5Z_{L}$ thì điện áp hiệu dụng $U_{RC}$đạt cực đại và bằng $60\sqrt{3}(V)$. Hỏi $U_{0}$...
 14. N

  Hiệu điện thế U gần bằng

  Bài toán Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống tia Rơnghen bằng U. Bỏ qua động năng của điện tử khi bứt ra khỏi catôt. Biết bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen phát ra từ ống này là 40pm. Lấy $h=6,63.10^{-34}Js,c=3.10^{8}m/s,e=1,6.10^{-19}C$. Hiệu điện thế U gần bằng A. 24kV B. 31kV C...
 15. N

  Lệch pha Tỷ số độ tự cảm của 2 cuộn dây $\dfrac{L_{1}}{L_{2}}$ là:

  Bài toán Đoạn mạch AB gồm 2 cuộn dây và một tụ điện mắc nối tiếp. M là điểm nối 2 cuộn dây; N là điểm nối cuộn dây 2 với tụ điện. Cuộn 1 thuần cảm. Khi đặt một điện áp $u_{AB}=U\cos\omega t(V)$thì cảm kháng của cuộn 1 bằng dung kháng của tụ điện C, điện áp $u_{AN}$ sớm pha hơn $u_{MB}$ là...
 16. N

  Đặt một hiệu điện thế $U_{AK}=-1,25V$ thì e quang điện có thể tới cách anôt một khoảng min là?

  Bài toán Anôt và catôt của một tế bào quang điện lập thành một tụ điện phẳng, cách nhau 1cm. Giới hạn quang điện của kim loại làm catôt là 360nm. Lấy $h=6,6.10^{-34}Js,c=3.10^{8}m/s, e=1,6.10^{-19}C$ Ánh sáng kích thích có bước sóng 330nm. Nếu đặt một hiệu điện thế $U_{AK}=-1,25V$ thì êlectron...
 17. N

  Số điểm dao động với biên độ cực đại có trong khoảng $OO^{'}$ là

  Bài toánTại gốc O của hệ trục tọa độ xOy trên mặt nước là nguồn sóng nước. M và N là 2 điểm cố định trên trục Ox có tọa độ tương ứng là 9cm ; 16cm. Dịch chuyển một nguồn sóng $O^{'}$ (giống nguồn O) trên trục Oy thì thấy khi góc $\widehat{MO^{'}N}$ có giá trị lớn nhất cũng là lúc M và N là 2...
 18. N

  Số khoảng tối (chưa đủ sáng so với vân sáng) đếm được là

  Bài toánTrong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nếu chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda _{1}=0,6\mu m$ thì trên một đoạn thấy chứa đúng 7 vân sáng (vân trung tâm ở chính giữa, 2 đầu có vân sáng), còn nếu dùng ánh sáng tạp sắc gồm hai thành phần đơn sắc có bước sóng $\lambda...
 19. N

  Thời điểm vật qua vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng lần thứ 2010 là:

  Bài toán Một vật dao động điều hoà với phương trình $x=8\cos(\pi t-\dfrac{\pi }{4}),$ cm. Thời điểm vật qua vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng lần thứ 2010 là: A. $\dfrac{2139}{12}$s B. $\dfrac{11}{12}$s C. $\dfrac{12011}{12}$s D. $\dfrac{12059}{12}$s
 20. N

  Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là

  Bài toán Đặt điện áp xoay chiều có $u=100\sqrt{2}\cos(\omega t)$V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ C có $Z_{C}=R$. Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là A. $50\sqrt{3}$V B. $-50\sqrt{3}$V C. $50$V D. $-50$V
Top