Kết quả tìm kiếm

 1. T

  . Con lắc lò xo có độ cứng k, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật có khối lượng m dao động điều hòa theo phương hợp...

  Con lắc lò xo có độ cứng k, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật có khối lượng m dao động điều hòa theo phương hợp với mặt phẳng ngang một góc α ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ dãn của lò xo là $\Delta \ell $. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng biểu thức...
 2. T

  Lực gây ra dao động điều hoà (lực hồi phục) không có tính chất nào sau đây?

  Lực gây ra dao động điều hoà (lực hồi phục) không có tính chất nào sau đây? Biến thiên điều hoà cùng tần số với tần số riêng của hệ Có giá trị cực đại khi vật đi qua VTCB Luôn hướng về vị trí cân bằng Bị triệt tiêu khi vật qua VTCB
 3. T

  Chọn phát biểu sai

  Chọn phát biểu sai Dao động điều hòa là dao động được mô tả bằng một định luật dạng sin (hoặc \cosin) theo thời gian, $x=A\cos \left(\omega t+\varphi \right)$, trong đó $A,\,\,\omega ,\,\,\varphi $ là những hằng số. Dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều...
 4. T

  Năng lượng của con lắc lò xo gắn với quả nặng m thì tỉ lệ với bình phương :

  Năng lượng của con lắc lò xo gắn với quả nặng m thì tỉ lệ với bình phương : Tần số góc $\omega $ và biên độ dao động. Biên độ dao động và độ cứng lò xo. Biên độ dao động và khối lượng m. Tần số góc $\omega $ và khối lượng m.
 5. T

  Mối liên hệ giữa độ lớn li độ x, độ lớn vận tốc v và tần số góc $\omega $ của một dao động điều hòa khi thế năng và...

  Mối liên hệ giữa độ lớn li độ x, độ lớn vận tốc v và tần số góc $\omega $ của một dao động điều hòa khi thế năng và động năng của hệ bằng nhau là: $\omega =\dfrac{x}{v}$ $\omega =xv$ $v=\omega x$ $x=\omega v$
 6. T

  Chọn phương án SAI. Biên độ của một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hòa bằng

  Chọn phương án SAI. Biên độ của một con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hòa bằng Hai lần quãng đường của vật đi được trong $\dfrac{1}{12}$ chu kỳ khi vật xuất phát từ vị trí cân bằng. Nửa quãng đường của vật đi được trong nửa chu kỳ khi vật xuất phát từ vị trí bất kì Quãng đường của vật đi...
 7. T

  Dao động điều hòa của con lắc lò xo đổi chiều khi hợp lực tác dụng

  Dao động điều hòa của con lắc lò xo đổi chiều khi hợp lực tác dụng Bằng không Có độ lớn cực đại. Có độ lớn cực tiểu. Đổi chiều
 8. T

  Phát biểu nào sau đây sau đây là không đúng với con lắc lò xo ngang trên mặt sàn không ma sát? Chuyển động của vật là

  Phát biểu nào sau đây sau đây là không đúng với con lắc lò xo ngang trên mặt sàn không ma sát? Chuyển động của vật là Dao động điều hòa. Chuyển động tuần hoàn. Chuyển động thẳng. Chuyển động biến đổi đều
 9. T

  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

  Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có Độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng, luôn cùng chiều với vectơ vận tốc. Độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng. Độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên. Độ lớn tỉ lệ với độ lớn của...
 10. T

  Dao động tắt dần chậm có đặc điểm:

  Dao động tắt dần chậm có đặc điểm: Biên độ giảm dần đều theo thời gian. Tần số gần như không thay đổi. Chu kì tăng dần theo thời gian. Vận tốc biến đổi điều hoà.
Top