Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ dài A. Khi nó đi qua vị trí cân bằng thì điểm I của sợi dây được...

  Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ dài A. Khi nó đi qua vị trí cân bằng thì điểm I của sợi dây được giữ lại và sau đó nó tiếp tục dao động điều hòa với chiều dài sợi dây chỉ bằng $\dfrac{1}{4}$ lúc đầu. Biên độ dao động sau đó là $0,5A$ $A\sqrt{2}$ $\dfrac{A}{\sqrt{2}}$ 0,25A
 2. T

  Một con lắc đơn lí tưởng đang dao động điều hòa, khi đi qua vị trí cân bằng thì điểm I của sợi dây được giữ lại và...

  Một con lắc đơn lí tưởng đang dao động điều hòa, khi đi qua vị trí cân bằng thì điểm I của sợi dây được giữ lại và sau đó nó tiếp tục dao động điều hòa với chiều dài sợi dây chỉ bằng một phần tư lúc đầu thì Biên độ góc dao động sau đó gấp đôi biên độ góc ban đầu. Biên độ góc dao động sau đó gấp...
 3. T

  Một con lắc đơn có chiều dài $l$, dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với biên độ góc ${{\alpha...

  Một con lắc đơn có chiều dài $l$, dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với biên độ góc ${{\alpha }_{\max }}$. Khi vật đi qua vị trí có ly độ góc $\alpha $, nó có vận tốc là v. Khi đó, ta có biểu thức: ${{v}^{2}}=gl\left(\alpha _{\max }^{2}-{{\alpha }^{2}} \right)$...
 4. T

  Một con lắc đơn có chiều dài $l$, dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với biên độ góc ${{\alpha...

  Một con lắc đơn có chiều dài $l$, dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với biên độ góc ${{\alpha }_{\max }}$. Khi vật đi qua vị trí có ly độ dài s, nó có vận tốc là v. Khi đó, ta có biểu thức: $g\alpha _{\max }^{2}{{l}^{2}}-{{v}^{2}}l-g{{s}^{2}}=0$ $g\alpha _{\max...
 5. T

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản)?

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản)? Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó...
 6. T

  Một con lắc đơn dao động tại một nơi nhất định (bỏ qua lực cản). Lực căng của sợi dây có giá trị lớn nhất khi vật...

  Một con lắc đơn dao động tại một nơi nhất định (bỏ qua lực cản). Lực căng của sợi dây có giá trị lớn nhất khi vật nặng qua vị trí Mà tại đó thế năng bằng động năng. Vận tốc của nó bằng 0. Cân bằng. Mà lực kéo về có độ lớn cực đại.
 7. T

  Xét một con lắc đơn dao động tại một nơi nhất định (bỏ qua lực cản). Khi lực căng của sợi dây có giá trị bằng độ lớn...

  Xét một con lắc đơn dao động tại một nơi nhất định (bỏ qua lực cản). Khi lực căng của sợi dây có giá trị bằng độ lớn trọng lực tác dụng lên con lắc thì lúc đó Lực căng sợi dây cân bằng với trọng lực. Vận tốc của vật dao động cực tiểu. Lực căng sợi dây không phải hướng thẳng đứng. Động năng...
 8. T

  Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây là sai?

  Trong quá trình dao động điều hòa của con lắc đơn. Nhận định nào sau đây là sai? Khi quả nặng ở điểm giới hạn, lực căng dây treo có có độ lớn của nhỏ hơn trọng lượng của vật. Độ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn lớn hơn trọng lượng vật. Chu kỳ dao động của con lắc không phụ thuộc vào...
 9. T

  Khi con lắc đơn dao động điều hòa qua vị trí cân bằng thì

  Khi con lắc đơn dao động điều hòa qua vị trí cân bằng thì Lực căng dây có độ lớn cực đại và lớn hơn trọng lượng của vật. Lực căng dây có độ lớn cực tiểu và nhỏ hơn trọng lượng của vật. Lực căng dây có độ lớn cực đại và bằng trọng lượng của vật. Lực căng dây có độ lớn cực tiểu và bằng trọng...
 10. T

  Một con lắc đơn đang dao động điều hòa trong mặt phẳng thẳng đứng ở trong trường trọng lực thì

  Một con lắc đơn đang dao động điều hòa trong mặt phẳng thẳng đứng ở trong trường trọng lực thì Không tồn tại vị trí để trọng lực tác dụng lên vật nặng và lực căng của dây có độ lớn bằng nhau. Không tồn tại vị trí để trọng lực tác dụng lên vật nặng và lực căng của dây cân bằng nhau. Khi vật...
 11. T

  Một vật dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng. Vị trí nào của vật trên quỹ đạo thì véc tơ gia tốc đổi chiều?

  Một vật dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng. Vị trí nào của vật trên quỹ đạo thì véc tơ gia tốc đổi chiều? Tại hai điểm biên của quỹ đạo. Tại vị trí vận tốc bằng không Vị trí cân bằng. Tại vị trí lực tác dụng lên vật đạt cực đại.
 12. T

  Khi một vật dao động điều hòa thì

  Khi một vật dao động điều hòa thì Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ. Vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
 13. T

  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc cực đại của một vật dao động điều hoà vào biên độ dao động của vật là

  Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc cực đại của một vật dao động điều hoà vào biên độ dao động của vật là Đường elip Đoạn thẳng đi qua gốc toạ độ. Đường parabol Đường sin.
 14. T

  Chọn phát biểu sai. Trong dao động điều hòa của một vật

  Chọn phát biểu sai. Trong dao động điều hòa của một vật Li độ và vận tốc của vật luôn biến thiên điều hòa cùng tần số và vuông pha với nhau Li độ và lực kéo về luôn biến thiên điều hòa cùng tần số và ngược pha với nhau Véc tơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng. Véc tơ vận tốc của vật...
 15. T

  Li độ của vật dao động điều hòa (với biên độ A, với tần số góc $\omega $ ) có giá trị cực tiểu là

  Li độ của vật dao động điều hòa (với biên độ A, với tần số góc $\omega $) có giá trị cực tiểu là $-A$ $+A$ 0 $-\omega A$
 16. T

  Li độ của vật dao động điều hòa (với biên độ A, với tần số góc $\omega $ ) có giá trị cực đại là

  Li độ của vật dao động điều hòa (với biên độ A, với tần số góc $\omega $) có giá trị cực đại là $-A$ $+A$ 0 $-\omega A$
 17. T

  Độ lớn li độ của vật dao động điều hòa (với biên độ A, với tần số góc $\omega $ ) có giá trị cực tiểu là

  Độ lớn li độ của vật dao động điều hòa (với biên độ A, với tần số góc $\omega $) có giá trị cực tiểu là $-A$ $+A$ 0 $-\omega A$
 18. T

  Độ lớn li độ của vật dao động điều hòa (với biên độ A, với tần số góc $\omega $ ) có giá trị cực đại là

  Độ lớn li độ của vật dao động điều hòa (với biên độ A, với tần số góc $\omega $) có giá trị cực đại là $-A$ $+A$ 0 $-\omega A$
 19. T

  Vận tốc của vật dao động điều hòa có giá trị cực tiểu khi

  Vận tốc của vật dao động điều hòa có giá trị cực tiểu khi Vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Vật đến vị trí biên. Lực kéo về triệt tiêu. Vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm.
 20. T

  Vận tốc của vật dao động điều hòa có giá trị cực đại khi

  Vận tốc của vật dao động điều hòa có giá trị cực đại khi Vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Vật đến vị trí biên. Lực kéo về triệt tiêu. Vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm.
Top