Kết quả tìm kiếm

 1. hoankuty

  Con lắc tiếp tục dao động điều hòa với biên độ?

  Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100g và lò xo có $K=40 \ \text{N}/\text{m}$ được đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở vị trí cân bằng, tại t=0, tác dụng lực F=2N lên vật, cho con lắc dao động điều hòa, tại t=$\dfrac{29\pi }{120}$ s thì ngưng tác dụng F. Con lắc...
 2. hoankuty

  Tần số dao động của m là

  Một viên bi khối lượng m đứng cân bàng ở mặt trong của bán cầu bán kính R=1m, g=10=$\pi ^{2}$ . Kéo vật lệch một đoạn nhỏ và để nó trượt tự do trên mặt cong này. Tần số dao động của m là 1,5$\pi $ (rad/s) 0,5 (rad/s) 1 (rad/s) $\pi $ (rad/s)
 3. hoankuty

  Tính lực hồi phục cực đại của lò xo

  Một con lắc lò xo có độ cứng k, gắn vào vật $m=100 \ \text{g}$ treo thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng kéo m xuống dưới 1 đoạn dể lò xo dãn 7,5cm rồi thả không vân tốc, m dao động dieuf hòa . Chọn trục tọa độ gốc tại vị trí cân bằng, chieuf dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc thả vật. Biết W=50...
 4. hoankuty

  Tình lực nén cự đại của lò xo lên sàn

  Vật có $m=100 \ \text{g}$ rơi từ độ cao h=70cm lên 1 đĩa nhỏ khối lượng không đáng kể gắn ở đầu 1 lò xo đặt thẳng dứng lên sàn namef ngang, $k=80 \ \text{N}/\text{m}$, chiều dài tự nhien của lò xo là 20cm, Tính lực nén cực đại của lò xo lên sàn. Lấy g=10 10 N 5,4 N 25 N 12,5 N
 5. hoankuty

  Tính từ lúc thả vật,thời gian vật đi được quãng đường 27,5 cm là?

  Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật lên để lò xo không biến dạng ròi thả nhẹ thì vaath dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân bằng O. Khi vật qua vị trí có tọa độ x=$2,5\sqrt{2}$ cm thì có vận tốc 50 cm/s. Lấy g=10. Tính từ lúc thả vật, thời gian vật đi được quãng...
 6. hoankuty

  Khi tổng hợp chúng lại thành 1 nguồn âm thì có tần số là

  Có 3 nguồn âm có tần số 20 Hz,40Hz và 60 Hz. Khi tổng hợp chúng lại thành 1 nguồn âm thì có tần số là : 20 Hz 60 Hz 40 Hz 120 Hz
 7. hoankuty

  Tổng công thực hiện được của lực ma sát là bao nhiêu khi vật dừng lại?

  Một con lắc lò xo có $m=0,5 \ \text{kg}$;$k=245 \ \text{N}/\text{m}$. Vật dao động trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát là 0,05. Tổng công thực hiện được của lực ma sát là bao nhiêu khi vật dừng lại? -0,05 J -0,11 J -0,22 J 0,10 J
 8. hoankuty

  Giá trị của $m_2$ để nó không bị trượt trên $m_1$ là?

  Một con lắc lò xo gồm vật m1( mỏng , phẳng) có khối lượng 2 kg và lò xo độ cứng $k=100 \ \text{N}/\text{m}$ đang dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang không ma sát với biên độ A=5cm. Khi m1 tới biên, đặt nhẹ vật m2 lên nó. Cho hệ số ma sát giua m1 và m2 là 0.2 và g=10. Giá trị của $m_2$ để nó...
Top