Kết quả tìm kiếm

 1. hoankuty

  Tìm thời gian dài nhất để vật đi hết quãng đường $x=2x_{2}-3x_{1}$ ?

  Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chu kì $T=0,5s$ . Biết rằng tại li độ $x_{1};x_{2}$ thì $v_{max}^{2}=\left(\dfrac{v_{2}}{n}\right)^{2}+v_{1}^{2}$ $\left(n\epsilon \left[3;5 \right] \right)$ và tổng lực kéo về tại hai li độ bằng $\left(n+2\right)F_{k_{1}}$. Biết $F_{dh_{1}}\geq...
 2. hoankuty

  Hỏi độ chênh lệnh giữa phòng và điều kiện đồng hồ chạy chuẩn là bao nhiêu?Khi đó giá trị của $x$ là?

  Con lắc đồng hồ là một con lắc đơn và có thể dịch chuyển vật nặng dọc theo, Biết hệ số nở dài là $\alpha=8.10^{-5}\left(K^{-1}\right)$ và đồng hồ chạy đúng khi $t=a^{0}C$ và chu kì $T$. Đem con lắc vào một phòng có nhiệt độ $t=a'^{0}C$ thì nó dao động với chu kì $T'$. Biết rằng...
 3. hoankuty

  Tìm $cos\varphi _{d}$

  Mạch điện xoay chiều $AB$ gồm $2$ đoạn $AN$ và $NB$ mắc nối tiếp. Đoạn $AN$ chứa điện trở $R=50\Omega $ và Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L$. Đoạn $NB$ chưa tụ điện với điện dung $C$ có thể thay đổi được. Biết rằng khi $U_{AN}+2U_{NB}$ đạt cực tiểu thì hệ số công suất là $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$...
 4. hoankuty

  Tìm biên độ của miếng ván

  Một miếng ván trên có một vật $m$ . Ván bắt đầu chuyển động thẳng hướng lên theo quy luật $y=A.\cos \left(1-\cos 11t\right)$ (trong đó $y$ là độ dời tính từ vị trí ban đầu). Biên độ của ván để vật bung lên độ cao $h=50cm$ so với vị trí ban đầu ( $t=0$ ) là? $20cm$ $25cm$ $30cm$ $35cm$
 5. hoankuty

  Hỏi $\Delta t_{max}$ là bao nhiêu?

  Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình $x=20\cos \left(\pi t-\dfrac{5\pi }{6}\right)\left(cm\right)$ . Tại thời điểm $t_{1}$ gia tốc của chất điểm có giá trị cực tiểu. Tại $t_{2}=t_{1}+\Delta t$ $\left(t_{2}<2015T\right)$ thì tốc độ chất điểm là $10\pi...
 6. hoankuty

  Tìm chu kì dao động $T$ và lực đàn hồi tại $t=\frac{\pi}{20}(s)$?

  Con lắc lò xo khối lượng $m=\sqrt{2}\left(kg\right)$ dao động điều hòa theo phương ngang. Biết $v_{max}=0,6\left(\dfrac{m}{s}\right)$. Khi $t=0$ thì $x=3\sqrt{2}\left(cm\right)$ và $v=\dfrac{v_{max}}{\sqrt{2}}$. Tìm chu kì dao động $T$ và lực đàn hồi tại $t=\dfrac{\pi }{20}\left(s\right)$...
 7. hoankuty

  Hỏi có thể đặt một điện tích $q_{2}$ ở vị trí nào?

  Một quả cầu nhỏ khối lượng $m$ gắn vào một thanh cách điện, chiều dài $l$, khối lượng không đáng kể , được treo vào 1 điểm $O$ cố định sao cho nó có thể quay quanh $O$. Tích cho vật một điện tích $q_{1}$ . Hỏi có thể đặt một điện tích $q_{2}$ trái dấu với $q_{1}$ ở vị trí nào thì vật $m$ dao...
 8. hoankuty

  Hỏi trên đường tròn tâm $I$ bán kính $R=15(cm)$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?

  Trên mặt nước có $2$ nguồn kết hợp giao thoa với phương trình $u_{A}=5\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)\left(mm\right)$ và $u_{B}=5\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{6}\right)\left(mm\right)$. Vận tốc $v=1,5\left(\dfrac{m}{s}\right)$ và $AB=0,4\left(m\right)$. Trên trung trực của $AB$...
 9. hoankuty

  Hỏi loại dao động của chiếc đu là loại dao động gì?

  Một đứa trẻ muốn chơi đu. Người mẹ đắt đứa bé lên tấm ván của chiếc đu, kéo đu ra khỏi vị trí cân bằng rồi thả nhẹ. Cứ mỗi lần đu trở về vị trí sát người mẹ , thì đu dừng lại tức thời và người mẹ lại đẩy nhẹ một cái. Hỏi loại dao động của chiếc đu là loại dao động gì? Dao động tự do tắt dần Dao...
 10. hoankuty

  f biến thiên Tìm tổng trở $Z$ của đoạn mạch?

  Cho mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp $RLC$ có $R=100\left(\Omega \right)$. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều $u=200\sqrt{2}\cos \left(\omega t+\varphi \right)\left(V\right)$ có tần số góc thay đổi được. Khi $\omega $ thay đổi tới $\omega _{1}$ và $\omega _{2}$ thì...
 11. hoankuty

  Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm?

  Một con lắc đơn dao động tuần hoàn, trong quá trình dao động, lực căng cực đại lớn gấp 4 lần lực căng cực tiểu. Tại thời điểm vật đi qua vị trí mà lực căng của sợi dây gấp 2 lần lực căng cực tiểu thì nó va chạm mềm với vật có cùng khối lượng và chuyển động cùng chiều với tốc độ lớn gấp 2 lần...
 12. hoankuty

  Khi đó giá trị của $T_{2}$ là?

  Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang $Ox$, cùng biên độ $5\left(cm\right)$, chu kỳ của chúng lần lượt là $T_{1}=0,2\left(s\right)$và $T_{2}$ . Lúc đầu cả hai chất điểm cùng xuất phát từ vị trí có ly độ $2,5\left(cm\right)$ và sau khoảng thời gian ngắn nhất là...
 13. hoankuty

  Tìm $x_{1}$?

  Con lắc lò xo nằm ngang gắn với vật $m$ dao động điều hòa với phương trình $x=10\cos \left(10\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)\left(cm\right)$ và $k=150\left(\dfrac{N}{m}\right)$. Thấy rằng khi vật đi $x_{1}\rightarrow x_{2}$ thì mất khoảng thời gian $t=\dfrac{T}{3}$ và gia tốc không đạt...
 14. hoankuty

  Tìm li độ $x$ vào thời điểm $t=\frac{1}{60}(s)$ ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất?

  Một vật thực hiện hai dao động điều hòa với $x_{1}=A_{1}\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)\left(cm\right)$ và $x_{2}=A_{2}\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{2}\right)\left(cm\right)$. Dao động tổng hợp có phương trình $x=A\cos \left(100\pi t+\varphi...
 15. hoankuty

  Hỏi có bao nhiêu điểm M cực đại và ngược pha với $S_{2}$ ?

  Cho 2 nguồn $S_{1};S_{2}$ kết hợp giao thoa với phương trình $u_{1}=a.\cos \left(\omega t\right)\left(cm\right)$ và $u_{2}=a.\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{2}\right)\left(cm\right)$. Biết rằng $\lambda=7\left(cm\right)$ và $S_{1}S_{2}=8,25\lambda$. Một điểm M di động thỏa mãn $\Delta...
 16. hoankuty

  Tìm $NS_{1}$?

  Hai nguồn sóng $S_{1};S_{2}$ kết hợp giao thoa với phương trình $u_{1}=a.\cos \left(\omega t+\dfrac{2\pi }{3}\right)\left(cm\right)$ và $u_{2}=a.\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{6}\right)\left(cm\right)$. Bước sóng $\lambda =5\left(cm\right)$ và $S_{1}S_{2}=31,25\left(cm\right)$. Gọi M...
 17. hoankuty

  Tìm chu kì dao động?

  Một mặt cầu lõm, bán kính 1,4(m) bên trong chứa 1 vành tròn khối lượng 0,125(kg), bán kính 0,15(m) có thể trượt không ma sát. Ban đầu, giữ vật ở vị trí sao cho đừng nối tâm với vật hợp với trục thẳng đứng một góc nhỏ rồi thả nhẹ. Tìm chu kì dao động?
 18. hoankuty

  Tính chính xác d để có sóng dừng?

  Một loa S phát ra âm có tần số $f=500\left(Hz\right)$ được đặt vào trước 1 bức tường ở khoảng cách SA=d, xấp xỉ 1(m). Tính chính xác d để có sóng dừng? Đặt tai hoặc micro ở đâu thì âm nghe được là cực đại? Biết tai và micro nhạy cảm với biến đổi áp suất.Coi dịch chuyển của màng loa là không đáng...
 19. hoankuty

  Chọn đáp án đúng?

  Hai đoạn mách có $R,L,C$ mắc mối tiếp và $R',L',C'$ mắc nối tiếp. Nếu lần lượt mắc chúng vào điến áp xoay chiều $u=U_{0}\sin \left(\omega t+\varphi \right)\left(V\right)$ thì đều xảy ra cộng hưởng điên và $I_{1}=1\left(A\right)$;$I_{2}=1,5\left(A\right)$. Nếu mắc nối tiếp 2 đoạn mạch này với...
 20. hoankuty

  Xác định thời điểm để hệ có $W_{đ}=3W_{t}$?

  Con lắc lò xo nằm ngang, đầu A cố định, đầu còn lại treo vật m=100(g). Lò xo 2,1 đầu mắc vào vật, 1 đầu treo vào B(hệ lò xo mắc xung đối). Biết $k_{1}=k_{2}=50\left(\dfrac{N}{m}\right)$. Bỏ qua lực ma sát và lực cản, lấy g=10. Giữ vật ở vị trí lò xo 1 dãn 7(cm) và lò xo 2 nén 3(cm) rồi thả không...
Top