Kết quả tìm kiếm

 1. Nguyễn Đình Huynh

  Tăng Hải Tuân hiihi giờ còn tag được nữa :D

  Tăng Hải Tuân hiihi giờ còn tag được nữa :D
 2. Nguyễn Đình Huynh

  Diễn đàn đã đổi tên miền rồi :D Anh Tuân phẩy cái nhẹ cho em lên chữ xanh được không ạ :D :D

  Diễn đàn đã đổi tên miền rồi :D Anh Tuân phẩy cái nhẹ cho em lên chữ xanh được không ạ :D :D
 3. Nguyễn Đình Huynh

  Chào chú bộ đội <3

  Chào chú bộ đội <3
 4. Nguyễn Đình Huynh

  vào Nam là vào chỗ nào :))

  vào Nam là vào chỗ nào :))
 5. Nguyễn Đình Huynh

  Mày đâu, mày đâu rồi :)))

  Mày đâu, mày đâu rồi :)))
 6. Nguyễn Đình Huynh

  Cái kia a ngỏm mất r ạ???

  Cái kia a ngỏm mất r ạ???
 7. Nguyễn Đình Huynh

  M thi ĐH xong lặn mất hút à -_-

  M thi ĐH xong lặn mất hút à -_-
 8. Nguyễn Đình Huynh

  Anh ơi chặn FB em à :((

  Anh ơi chặn FB em à :((
 9. Nguyễn Đình Huynh

  Mối liên hệ giữa điện trở thuần $R$ với cảm kháng $Z_L$ của cuộn dây và dung kháng $C$ của tụ điện

  Chào bạn, U dây lệch pi/2 với U thì chắc chắn u trễ pha hơn i, do đó Uc>UL, bạn vẽ giản đồ ra sẽ rõ.
 10. Nguyễn Đình Huynh

  Sao a block FB em à :D

  Sao a block FB em à :D
 11. Nguyễn Đình Huynh

  Em BK :D

  Em BK :D
 12. Nguyễn Đình Huynh

  Thực sự thì diễn đàn vẫn có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đăng đều đều, chỉ là thiếu người phục vụ :)

  Thực sự thì diễn đàn vẫn có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đăng đều đều, chỉ là thiếu người phục vụ :)
 13. Nguyễn Đình Huynh

  Thời gian vật rơi xuống đất

  Tính được không nhỉ?
 14. Nguyễn Đình Huynh

  Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây?

  Nhìn lại câu điện khó nhất đề năm ngoái thấy điên :D
 15. Nguyễn Đình Huynh

  Biên độ dao động của con lắc là

  Hướng dẫn: Ta có: \[\alpha < 10^\circ \Rightarrow 1 - \cos \alpha \approx \dfrac{1}{2}{\alpha ^2} \Rightarrow {v_{CB}} = \sqrt {2gl.\dfrac{1}{2}\alpha _0^2} \Rightarrow {\alpha _0} = ...\]
 16. Nguyễn Đình Huynh

  Chu kì thay đổi

  Ta có: \[\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow {{T_1}} + \overrightarrow P = \overrightarrow 0 \Rightarrow {T_1} = mg\\ {T_2} = mg\cos {\alpha _o} = mg\cos \left({\arc\sin \dfrac{A}{\ell }} \right)\\ A = \ell \sin {\alpha _o} \end{array} \right.\\ \implies...
 17. Nguyễn Đình Huynh

  Thế năng của vật tại thời điểm t là:

  Ta có: \[{W_t} = \dfrac{1}{2}m{\omega ^2}{x^2} = \underbrace {\dfrac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2}}_W{\cos ^2}\left({\omega t} \right) = \dfrac{W}{2}\left[ {1 + \cos \left({2\omega t} \right)} \right]\]
 18. Nguyễn Đình Huynh

  Biên độ dao động của con lắc là

  Chắc đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 là Biên độ góc :D
Top