Kết quả tìm kiếm

 1. datanhlg

  Số điểm dao động với biên độ cực tiểu giữa hai điểm $S_{1},S_{2}$ là?

  Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp $S_{1}$ và $S_{2}$ cách nhau 45 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình $u_{1}=5\cos \left(40\pi t\right) \left(m\right)$ và $u_{2}=5\cos \left(40\pi t+\pi \right)\left(mm\right)$. Một điểm M dao động với biên độ...
 2. datanhlg

  Gía trị $U_{AM}$?

  Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM chứa cuộn cảm thuần và đoạn mạch MB chứa điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Biết $U_{AB}=120V,\omega CR=\sqrt{3}$, $U_{MB}$ lệch pha $60^{0}$ so với $U_{AB}$. Gía trị $U_{AM}$? $80\sqrt{3}V$ $120 V$ $120\sqrt{2}V$ $80\sqrt{\dfrac{3}{2}}V$
 3. datanhlg

  Số vân sáng trùng nhau quan sát được là?

  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng có a = 2mm, D = 2m, khi chiếu bởi ánh sáng có bước sóng $\lambda _{1}$ thì trên màn quan sát được độ rộng trường giao thoa là 8,1 mm. Nếu chiếu đồng thời thêm ánh sáng có bước sóng $\lambda _{2}$ thì thấy vân sáng bậc 4 của nó trùng với vân sáng bậc 6...
 4. datanhlg

  Tại thời điểm nào lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật có giá trị nhỏ nhất?

  Một vật dddd theo phương thẳng đứng, chiều dương trục Ox hướng xuống, phương trình dao động của vật là $x=A\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{3}\right)$. Trong một chu kỳ dao động, khoảng thời gian là xo bị nén bằng $\dfrac{1}{5}$ khoảng thời gian lò xo bị giãn. Tính từ thời điểm ban đầu t = 0...
 5. datanhlg

  Tần số dao động riêng của mạch là?

  Một đoạn mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị $C_{1}$ thì tần số dao động riêng của mạch là f. Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị $C_{2}$ thì tần số dao động riêng của mạch...
 6. datanhlg

  MBA Gía trị $P_{1}$ là?

  Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp nhau. Đoạn AM gồm một điện trở thuần $R_{1}$, mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm $R_{2}$ mắc nối tiếp với một cuộn cảm có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số $f=\dfrac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$ và có giá trị hiệu...
 7. datanhlg

  Tỉ số giữa tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất mà proton của đám khí có thể bức xạ phát ra?

  Trong nguyên tử hidro hấp thụ, năng lượng ứng với trạng thái dừng có công thức $En=-\dfrac{13,6}{n^{2}}$. Một đám khí hấp thụ năng lượng chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái dừng có năng lượng cao nhất là $E_{4}$ (electron chuyển động ở quỹ đạo N). Tỉ số giữa tần số lớn nhất và tần số nhỏ...
 8. datanhlg

  Tìm năng lượng để tách 1 g $^{4}He_{2}$ thành proton va notron?

  Tìm năng lượng để tách 1g $^{4}He_{2}$ thành prôtôn và nơtrôn? Cho $m_{He}=4.0015u,m_{n}=1,0087u,1uc^{2}=931MeV,1eV=1,6.10^{-19}\left(J\right),m_{p}=1,0073u$ $6,833.10^{11}\left(J\right)$ $5,364.10^{11}\left(J\right)$ $8,273.10^{11}\left(J\right)$ $7,325.10^{11}\left(J\right)$
 9. datanhlg

  Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g Heli bằng bao nhiêu?

  Cho phản ứng: $^{1}H_{1}+^{3}D_{1}\rightarrow ^{2}He_{4}+^{1}n_{1}+17,6MeV$. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g Heli bằng bao nhiêu? Cho $N_{A}=6,02.10^{23}$
 10. datanhlg

  Trong bao lâu thì 75% hạt nhân ban đầu bị phân ra?

  Một chất phóng xạ có hằng số phân rã $\lambda =1,44.10^{-3}\left(h^{-1}\right)$. Trong bao lâu thì 75% hạt nhân ban đầu bị phân ra? 40,1 ngày 36 ngày 39,2 ngày 37,4 ngày
 11. datanhlg

  Động năng hạt $\alpha$ chiếm tỉ lệ là?

  $^{222}Rn_{86}$ đứng yên phát ra tia $\alpha$ và biến đổi thành hạt nhân khác. Lấy khối lượng hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. So với năng lượng toả ra thì động năng hạt $\alpha$ chiếm tỉ lệ là? 92% 98% 96% 90%
 12. datanhlg

  L biến thiên Giá trị của L là?

  Một đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự R, L, C với L thay đổi được. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu AB là $u=U_{0}\cos \left(\omega t\right)$ với $U_{0}$ và $\omega $ không đổi. Khi $L_{1}=\dfrac{2}{\pi }H$ là $L_{2}=\dfrac{4}{\pi }H$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là như...
 13. datanhlg

  Bước sóng cần tìm là?

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda $. Khoảng cách giữa hai khe hẹp đến màn là 2m. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân trung tâm 4,2mm có vân sáng bậc 5. Giữ cố định các điều kiện khác, di chuyển hai khe ra xa nhau cho đến khi vân giao thoa tại M chuyển...
 14. datanhlg

  Khoảng cách giữa hai vật?

  Hai vật A và B có cùng khối lượng 1kg và có kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây mảnh nhẹ dài 10cm, hai vật được treo vào lò xo có độ cứng $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$ theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường $g=\pi ^{2}=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Khi hệ vật...
 15. datanhlg

  Hệ số công suất của đoạn mạch là?

  Đặt điện áp $u=150\sqrt{2}\cos _100\pi t$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là 150 V. Hệ số công suất của đoạn mạch là? $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ 1 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 0,5
 16. datanhlg

  Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM?

  Đặt điện áp u= $220\sqrt{2}\cos _100\pi t$ vào hai đầu mạch AB gồm hai mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có điện trở thuần R mắc nối tiếp cuộn cảm L, đoạn MB chỉ có tụ C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu mạch MB có giá trị bằng nhau nhưng lệch pha nhau...
 17. datanhlg

  Tuyển tập đề thi thử vật lí của các trường phía Bắc đã tổng hợp

  Em vừa mới sưu tầm được các đề thi thử ĐH của các trường phía Bắc.https://drive.google.com/file/d/0B_bNIIgErlzwajRGR0ZIQWJ2ZG8/edit?usp=sharing. Mong mọi người ủng hộ ạ.
 18. datanhlg

  Tài liệu thi đại học

  Mong mọi người chia sẻ giúp em tài liệu thi ĐH đã có lời giải từ năm bắt đầu thi TN-2013. Em xin cảm ơn ạ.
 19. datanhlg

  Số phần tử dao động cùng pha với biên độ cực đại cách P đoạn ?

  Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp $O_{1},O_{2}$ dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ tọa độ vuông góc xOy (thuộc mặc nước) với gốc tọa độ là vị trí nguồn $O_{1}$ còn nguồn $O_{2}$ nằm trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có OP = 4,5 cm và OQ = 8 cm. Dịch...
Top