Kết quả tìm kiếm

 1. S

  Mạch dao động điện từ

  Mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần và hai tụ điện có cùng điện dung $C_1=C_2$ mắc nối tiếp. Hai bản tụ C1 được nối với nhau bằng một khóa K. Ban đầu khóa k mở thì điện áp cực đại hai đầu cuộn dây là 8$\sqrt{6}$ sau đó đúng vào thời điểm dòng điện qua cuộn dây có giá trị bằng giá...
 2. S

  [Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015

  Ta có :$\cos \varphi _{d}=0.8\Rightarrow r=\dfrac{4}{3}Z_{L}$ $U_{d}+U_{C}=\dfrac{U\left(\sqrt{r^{2}+Z^{2}_{L}}+Z_{C} \right)}{\sqrt{r^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C} \right)^{2}}}$ $=\dfrac{U}{\sqrt{1-\dfrac{2\left(Z_{L}+\sqrt{r^{2}+Z^{2}_{L}}...
 3. S

  Công suất tiêu thụ của mạch là

  Gọi $\varphi ,\alpha $ là độ lệch pha giữa u với uR và uL. Ta có: $U_{L_{max}}$ nên $\alpha +\varphi =\dfrac{\pi }{2}\Rightarrow \cos \varphi =\sin \alpha=\sqrt{1-\cos ^{2}\alpha}$ $=\sqrt{1-\left(\dfrac{U}{U_{L_{max}}} \right)^{2}}=\dfrac{9}{41}$
 4. S

  [Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015

  Khi f=60 Hz Ta có: $4L=CR^{2}\Rightarrow R^{2}=Z_{L}Z_{C}$ $k_{1}=\dfrac{R}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C} \right)^{2}}}$ $k_{2}=\dfrac{R}{\sqrt{R^{2}+\left(2Z_{L}-\dfrac{Z_{C}}{2} \right)^{2}}}=\dfrac{5}{4}k_{1}$ $\Rightarrow Z_{C}=4Z_{L}$ Khi $f_{3}=af_{1}$...
 5. S

  Tính L?

  Bài này biến đổi thuần túy vẫn ra nhưng hơi lâu. Mình giải theo giản đồ bạn chịu khó hình dung. $Z_{LC}=80,Z=80\sqrt{3}$ Gọi $\alpha,\beta $ là độ lệch pha giữa $u_{LC}$, $u_{RC}$ và i. Ta có:$Z^{2}=Z^{2}_{LC}+R^{2}+2RZ_{LC}\cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha =\dfrac{1}{2}=\sin \beta...
 6. S

  Giá trị của $U_{0}$ bằng

  $U=\sqrt{U^{2}_{R}+\left(U_{L}-U_{C} \right)^{2}}=50$
 7. S

  Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là

  $Z=\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C} \right)^{2}}=\sqrt{R^{2}+\left(R-2R \right)^{2}}=R\sqrt{2}$ $\Rightarrow \dfrac{U}{U_{R}}=\dfrac{Z}{R}=\sqrt{2}\Rightarrow U_{R}=100V$. Chọn
 8. S

  M cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu ?

  Ta có: M thuộc đường cực đại thứ 10 để cách trung điểm AB nhỏ nhất. $ \Rightarrow \begin{cases} d_{1}-d_{2}=10\lambda & \text{ } \\ d^{2}_{1}-d^{2}_{1}=13^{2} & \text{ } \end{cases}$ $\Rightarrow d_{2}=\dfrac{25}{24}=MB$ $d_{min}=\sqrt{OB^{2}+MB^{2}}=6.58$
 9. S

  Hế số công suất của mạch khi đó là

  $P_{R}max\Leftrightarrow R^{2}=r^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C} \right)^{2}$ (1) Mà $Z=R\sqrt{3}\Leftrightarrow \left(r+R \right)^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C} \right)^{2}=3R^{2}$ (2) Từ (1), (2) ta có:$R=2r,\left|Z_{L}-Z_{C} \right|=\sqrt{3}r\Rightarrow \cos \varphi =\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
 10. S

  Khối lượng $m_{1}$ và $m_{2}$ lần lượt bằng bao nhiêu

  Ta có: $f_{1}=2f_{2}\Rightarrow \omega _{1}=2\omega _{2}\Rightarrow m_{2}=4m_{1}$ Chọn B. Khỏi dùng đoạn sau
 11. S

  Giá trị của L là

  $\tan \left(\varphi +\varphi _{AM} \right)=\dfrac{\tan \varphi +\tan \varphi _{AM}}{1-\tan \varphi \tan \varphi _{AM}}$ $\Leftrightarrow \dfrac{\dfrac{Z_{L}}{R}+\dfrac{Z_{C}-Z_{L}}{R}}{1-\dfrac{Z_{L}\left(Z_{C}-Z_{L} \right)}{R^{2}}}=\sqrt{3}$ $\Rightarrow Z_{L}=50 $ $\Rightarrow...
 12. S

  Hệ số công suất của đoạn mạch khi không nối tắt tụ điện?

  Cách 3: Từ giả thiết $I_{2} = 2 I_{1}$ và $\tan \varphi _{1}\tan \varphi _{2}=-1$ $\Rightarrow Z_{C}=5Z_{L},R=2Z_{L}$ $\Rightarrow \cos \varphi _{1}=\dfrac{R}{Z_{1}}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$
 13. S

  Tìm cơ năng dao động của vật?

  Ta có: $v=x'=-16a.6\omega \sin \omega t\cos ^{5}\omega t+16a.6\omega \cos \omega t\sin ^{5}\omega t=-24\omega a\sin 4\omega t$ $W=\dfrac{1}{2}mv_{max}^{2}$ không biết sai đâu
 14. S

  Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc hiệu điện thế trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp

  Ta có : $Z_P=Z_{Q}=40\Omega $ Từ giản đồ vecto trượt ta có: $U_{P}=U_{Q}=U=220\Rightarrow I=\dfrac{U_{Q}}{Z_{Q}}=5.5$ và dòng điện sớm pha hơn điện áp là $\dfrac{\pi }{6}$
 15. S

  Cho em nội quy gửi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cái a

  Cho em nội quy gửi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cái a
 16. S

  C biến thiên Khi $K$ ngắt thì số chỉ $V_1$ và $V_2$ lần lượt là

  Ta có :$V_{1}=U_{AB}=170V$ (không đổi) K đóng. $u_{MN}$ trễ pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với $u_{AB} \Rightarrow Z_{L}=R+r\Rightarrow r=20\Omega $ K ngắt, $I_{2}=\dfrac{U_{AB}}{R+r}=2.125A$ $V_{2}=I_{2}Z_{RC}=I_{2}\sqrt{R^{2}+Z^{2}_{L}}=212,5$
 17. S

  [Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015

  Từ 2 giả thiết $i_{1}\perp i_{2},I_{1}=I_{2}\Rightarrow Z_{L}=R=\dfrac{1}{2}Z_{C}$ $\tan \varphi =\dfrac{Z_{L}-Z_{C}}{R}=-1\Rightarrow \varphi -\dfrac{\pi }{4}$ $\varphi _{u}=\dfrac{\pi }{6}-\dfrac{\pi }{4}=-\dfrac{\pi }{12}$
 18. S

  f biến thiên Giá trị $f_o$ gần giá trị nào nhất sau đây?

  Ta có: $\dfrac{R+Z_{2L}}{R+Z_{2C}}=\dfrac{3}{2},Z=Z_{2L}\Rightarrow R=2Z_{2C},2Z_{2L}=5Z_{2C}$ $Z_{1C}=Z\Rightarrow R^{2}+Z^{2}_{1L}-2Z_{1L}Z_{1C}=0$ $\Rightarrow 4Z^{2}_{2C}+Z^{2}_{1L}-2Z_{1L}Z_{1C}=0$ $\Leftrightarrow \dfrac{4}{\left(\omega _{0}C \right)^{2}}+\left(\omega _{0}+150\pi...
 19. S

  Số điểm dao động cực tiểu trên MB là???

  $d_{2}-d_{1}=\left(2k+1 \right)\dfrac{\lambda }{2}+\dfrac{\left(\varphi _{2}-\varphi _{1}\right)\lambda }{2\pi }$ Là điểm cực tiểu
Top