Kết quả tìm kiếm

 1. Tăng Hải Tuân

  Lời giải tham khảo đề thi HSG Quốc gia môn Vật lí 2019 (ngày thứ hai)

  Tăng Hải Tuân đã đăng một tài liệu mới: Lời giải tham khảo đề thi HSG Quốc gia môn Vật lí 2019 (ngày thứ hai) - Lời giải tham khảo đề thi HSG Quốc gia môn Vật lí 2019 (ngày thứ hai) Xem thêm...
 2. Tăng Hải Tuân

  Lời giải tham khảo đề thi HSG Quốc gia môn Vật lí 2019 (ngày thứ nhất)

  Tăng Hải Tuân đã đăng một tài liệu mới: Lời giải tham khảo đề thi HSG Quốc gia môn Vật lí 2019 (ngày thứ nhất) - Lời giải tham khảo đề thi HSG Quốc gia môn Vật lí 2019 (ngày thứ nhất) Xem thêm...
 3. Tăng Hải Tuân

  Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

  Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động Với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. Với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. Với tần số bằng tần số dao động riêng. Mà không chịu ngoại lực tác dụng. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động với tần số...
 4. Tăng Hải Tuân

  Biên độ dao động cưỡng bức không thay đổi khi thay đổi

  Biên độ dao động cưỡng bức không thay đổi khi thay đổi Biên độ của ngoại lực tuần hoàn. Tần số của ngoại lực tuần hoàn Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn. Lực ma sát của môi trường. Biên độ dao động cưỡng bức không thay đổi khi thay đổi pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn
 5. Tăng Hải Tuân

  Để duy trì hoạt động cho một cơ hệ mà không làm thay đổi chu kì riêng của nó ta phải

  Để duy trì hoạt động cho một cơ hệ mà không làm thay đổi chu kì riêng của nó ta phải Tác dụng vào vật dao động một ngoại lực không đổi theo thời gian. Tác dụng vào vật dao động một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian. Làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát. Tác dụng ngoại lực vào vật dao...
 6. Tăng Hải Tuân

  Hai chất điểm M, N dao động điều hòa trên trục Ox, quanh điểm O, cùng biên độ A, cùng tần số, lệch pha góc $\varphi...

  Hai chất điểm M, N dao động điều hòa trên trục Ox, quanh điểm O, cùng biên độ A, cùng tần số, lệch pha góc $\varphi $. Khoảng cách MN Bằng $2A\cos \varphi $. Giảm dần từ 2A về 0 Tăng dần từ 0 đến giá trị 2A. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian $\left\{ \begin{aligned} & {{x}_{2}}=A\cos...
 7. Tăng Hải Tuân

  Chọn phát biểu đúng?

  Chọn phát biểu đúng? Trong dao động cưỡng bức thì tần số dao động luôn bằng tần số dao động riêng. Trong đời sống và kĩ thuật, dao động tắt dần luôn luôn có hại. Trong đời sống và kĩ thuật, dao động cộng hưởng luôn luôn có lợi. Trong dao động cưỡng bức thì tần số dao động là tần số của ngoại...
 8. Tăng Hải Tuân

  Dao động duy trì là dao động mà người ta đã

  Dao động duy trì là dao động mà người ta đã Làm mất lực cản của môi trường. Tác dụng ngoại lực biến đổi tuyến tính theo thời gian và vật dao động Kích thích lại dao động sau khi dao động đã bị tắt hản. Truyền năng lượng cho vật dao động theo một quy luật phù hợp. Dao động duy trì là dao động...
 9. Tăng Hải Tuân

  Con lắc lò xo treo ở trần một xe lăn, đang thực hiện dao động điều hoà. Cho xe lăn chuyển động xuống một dốc nhẵn...

  Con lắc lò xo treo ở trần một xe lăn, đang thực hiện dao động điều hoà. Cho xe lăn chuyển động xuống một dốc nhẵn, nghiêng góc $\alpha $ so với phương ngang, bỏ qua mọi lực cản thì Con lắc tham gia đồng thời vào 2 dao động. Chu kì không đổi và con lắc dao động theo phương thẳng đứng. Chu kì...
 10. Tăng Hải Tuân

  Chọn phát biểu sai? Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số

  Chọn phát biểu sai? Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số Phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần. Không phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần. Lớn nhất khi hai dao động thành phần vuông pha. Nhỏ nhất khi hai dao động thành...
 11. Tăng Hải Tuân

  Nhận xét nào sau đây không đúng?

  Nhận xét nào sau đây không đúng? Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. Dao động duy trì có chu kì bằng chu kì dao động riêng của con lắc. Dao động tắt dần càng nhanh nếu lực cản môi trường càng...
 12. Tăng Hải Tuân

  Hãy chọn các phát biểu đúng trong số những phát biểu sau:

  Hãy chọn các phát biểu đúng trong số những phát biểu sau: Dao động của con lắc lò xo dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn gọi là sự tự dao động. Dao động tự do là dao động có chu kì chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Chu kì dao động là khoảng thời...
 13. Tăng Hải Tuân

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học? Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) không phụ thuộc vào lực cản của môi trường. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy...
 14. Tăng Hải Tuân

  Khi nói về dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

  Khi nói về dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng? Dao động của con lắc lò xo luôn là dao động điều hòa. Cơ năng của vật dao động điều hòa không phụ thuộc vào biên độ dao động. Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng. Dao động của con lắc đơn luôn là...
 15. Tăng Hải Tuân

  Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

  Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động Nhanh dần đều. Chậm dần đều. Nhanh dần. Chậm dần. Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động nhanh dần
 16. Tăng Hải Tuân

  Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?

  Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng? Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại. Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng. Vectơ...
 17. Tăng Hải Tuân

  Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s và pha ban đầu 0,79 rad. Phương trình...

  Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s và pha ban đầu 0,79 rad. Phương trình dao động của con lắc là $\alpha =0,1\cos \left(20\pi t -0,79 \right)\,\,\left(rad \right)$ $\alpha =0,1\cos \left(10t +0,79 \right)\,\,\left(rad \right)$ $\alpha =0,1\cos...
 18. Tăng Hải Tuân

  Tại nơi có gia tốc trọng trường $g$, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{0}}$. Biết khối...

  Tại nơi có gia tốc trọng trường $g$, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{0}}$. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là $\ell $, mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là $\dfrac{1}{2}mg\ell \alpha _{0}^{2}$ $mg\ell \alpha...
 19. Tăng Hải Tuân

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường)?

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường)? Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là...
 20. Tăng Hải Tuân

  Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài $\lambda$, tại nơi có gia tốc trọng trường g, được xác định...

  Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài $\lambda$, tại nơi có gia tốc trọng trường g, được xác định bởi biểu thức $2\pi \sqrt{\dfrac{g}{\ell }}$ $2\pi \sqrt{\dfrac{\ell }{g}}$ $\dfrac{1}{2\pi }\sqrt{\dfrac{\ell }{g}}$ $\pi \sqrt{\dfrac{\ell }{g}}$ Chu kì tính theo công thức...
Top